Thứ Sáu 22/02/2019 
Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bố Trạch

Tin tức trong tỉnh >> Chính trị

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bố Trạch
Cập nhật lúc 21:44 20/07/2018

Trong chương trình làm việc tại tỉnh Quảng Bình, chiều ngày 20/7, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và Đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương đã có buỏi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bố Trạch. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Hoàng Đăng Quang, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện Bố Trạch đã phấn đấu và đạt được những kết quả khả quan trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, cấp uỷ Đảng các cấp, chính quyền và cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã tập trung chỉ đạo, thực hiện 6 chương trình hành động, 3 đề án với các nhiệm vụ đột phá, quan trọng; đồng thời, phân công các đồng chí Ủy viên Thường vụ, Huyện ủy viên bám sát, nắm chắc tình hình địa bàn cơ sở để định hướng, chủ động giải quyết, xử lý các vụ việc phát sinh, nổi cộm trên các lĩnh vực. 

Về nhiệm vụ xây dựng Đảng, Đảng bộ đã thực hiện hiệu quả Quy định số 01, ngày 3/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; triển khai các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về xây dựng Đảng và các Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng 4,5,6 (khoá XII) bằng các chương trình hành động cụ thể.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, khóa XII) gắn với các nội dung Chỉ thị số 03 và 05 của Bộ Chính trị, Quy định số 101, ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư (khoá XI); Quy định 55, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị (khoá XII) tiếp tục được cấp uỷ các cấp từ huyện đến cơ sở quan tâm và triển khai thực hiện, nhiều địa phương và nhiều đơn vị đã có những cách làm mới; đã tiến hành tổng kết Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI), sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII). Ban Thường vụ Huyện uỷ Bố Trạch đã ban hành nhiều văn bản để kết hợp trong thực hiện, bảo đảm tính hiệu quả như: quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý; quyết định ban hành hướng dẫn khung để các cấp uỷ cơ sở phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”… Công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình hàng năm được thực hiện nghiêm túc và hiệu quả. Những kết quả đó đã góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân đối với sự lãnh đạo của các cấp uỷ, chính quyền và đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; tạo tiền đề chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng và tổ chức cán bộ, bộ máy biên chế trên địa bàn trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy đã nhấn mạnh về những thành tựu của Đảng bộ huyện Bố Trạch đạt được trong quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng. Bố Trạch đã luôn bám sát kế hoạch của Trung ương để xây dựng kế hoạch hành động kịp thời, hiệu quả. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tăng cường; hệ thống chính trị cơ sở ổn định, chất lượng đội ngũ cán bộ của huyện được nâng lên; đã kịp thời triển khai sắp xếp, sáp nhập một số thôn và triển khai thành công mô hình nhất thể hoá ở một số cơ quan, địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh đó, Bố Trạch vẫn còn một số khó khăn về nguồn cán bộ cơ sở, nhất là ở vùng giáo; loại hình Đảng bộ bộ phận ở một số nơi hoạt động chưa thật sự hiệu quả; việc sáp nhập tổ chức bộ máy ở một số đơn vị, hội quần chúng trên địa bàn còn chậm; tinh giản biên chế chưa được thực hiện quyết liệt…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ huyện Bố Trạch đã đạt được. Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương lưu ý: Bố Trạch cần xác định thế mạnh về nguồn lực con người, tài nguyên thiên nhiên và truyền thống lịch sử văn hoá của địa phương để phát triển. Muốn phát huy được các yếu tố đó, Bố Trạch cần coi trọng quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội, dịch vụ du lịch… Về quốc phòng - an ninh, không được chủ quan, luôn quan tâm và coi trọng nhiệm vụ giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; chú trọng công tác đối ngoại, xây dựng môi trường hoà bình, ổn định để phát triển. Trong công tác xây dựng Đảng, cần tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), nhất là những nội dung liên quan đến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cụ thể hoá và nêu gương cán bộ, đảng viên trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, nhất là trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Cụ thể hoá và tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, đẩy mạnh công tác dân vận, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) với tinh thần mạnh dạn và quyết tâm cao…

* Cũng trong chiều ngày 20/7, đồng chí Phạm Minh Chính và Đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương đã đi thực tế cơ sở làm việc với Đảng ủy xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch.

Trung Trạch là xã biên giới biển, có hơn 1.380 hộ dân với hơn 5.700 nhân khẩu. Đảng ủy xã có 13 chi bộ với 387 đảng viên. Hàng năm, Đảng bộ đều đạt trong sạch vững mạnh. Sản lượng lương thực hàng năm của xã bình quân đạt 1.400 tấn; sản lượng nuôi trồng, đánh bắt thủy sản đạt gần 600 tấn; thu nhập bình quân đạt 33,4 triệu đồng/người/năm; hộ nghèo chiếm tỷ lệ 2,12%. Trung Trạch là xã nông thôn mới của tỉnh Quảng Bình.

Thực hiện Nghị quyết 39, ngày 17/4/2015 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, cấp ủy, chính quyền xã Trung Trạch đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết với mục tiêu, sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy, bố trí lại lao động phù hợp nhưng không làm ảnh hưởng, xáo trộn đến tư tưởng, đời sống cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn.

  Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Hoàng Đăng Quang, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình làm việc với Đảng ủy xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch.

Đảng ủy Trung Trạch đã chỉ đạo các chi bộ và đảng viên thực hiện bổ sung kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và phân công trực tiếp các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ theo dõi, đôn đốc, báo cáo tình hình thực hiện của các chi bộ. Đến nay, đội ngũ cán bộ chủ chốt và đảng viên trong xã đã hoàn thành xong việc cam kết bằng văn bản về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống, không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Bên cạnh đó, Đảng ủy Trung Trạch đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết; xây dựng Chương trình hành động về xây dựng chỉnh đốn Đảng.

Tại buổi làm việc, theo gợi mở của đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, các đồng chí trong Đoàn công tác đã tập trung thảo luận, làm rõ một số vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); công tác cán bộ ở cấp cơ sở; bộ máy, vị trí việc làm của cán bộ, công chức cấp xã…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Trung Trạch đã nỗ lực phấn đấu đạt được. Đồng thời, yêu cầu cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xã không được tự thỏa mãn với những kết quả đạt được mà chủ quan, do đó cần tiếp tục củng cố hệ thống chính trị ở cở sở. Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: Mỗi một đảng viên phải thực sự gương mẫu; muốn Đảng bộ mạnh, trước hết từng đảng viên phải mạnh, có sự gắn bó, gần gũi với từng hộ gia đình. Đảng ủy xã phải xác định được vị trí việc làm của cán bộ, công chức cấp xã; thực  hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); làm tốt công tác cán bộ ở cơ sở; xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ. Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng đã cho ý kiến chỉ đạo về một số kiến nghị, đề xuất của Đảng ủy xã Trung Trạch.

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7, đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Hoàng Đăng Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình đã trao tặng 20 suất quà cho người có công với cách mạng hiện đang sinh sống trên địa bàn xã Trung Trạch và huyện Bố Trạch.

* Trước đó, sáng ngày 20/7, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dẫn đầu Đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9 và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7.

Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn là một trong những Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia lớn nhất, là nơi quy tụ hơn 10.200 phần mộ của các Anh hùng, liệt sỹ. Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9 quy tụ gần 9.500 mộ Anh hùng, liệt sỹ, trong đó có nhiều ngôi mộ tập thể. Trong niềm xúc động, tri ân sâu sắc trước sự cống hiến, hy sinh lớn lao của các Anh hùng liệt sỹ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đồng chí Phạm Minh Chính và các đồng chí trong Đoàn đã đặt vòng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm và thắp hương từng phần mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đến các Anh hùng, liệt sĩ đang yên nghỉ tại hai nghĩa trang này.

Dịp này, đồng chí Phạm Minh Chính cũng đã trực tiếp trao tặng 20 suất quà cho các gia đình chính sách sinh sống trên địa bàn thành phố Đông Hà và tặng 80 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại tỉnh Quảng Trị.

Cũng trong sáng ngày 20/7, đồng chí Phạm Minh Chính cùng đoàn đã đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Phùng Thị Tình, 83 tuổi có chồng và một con trai hi sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước hiện đang sinh sống tại phường 2, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.                                  


Minh PhongVIDEO CLIP

Previous
 • Hướng dẫn sử dụng truyền hình số mặt đất DVB-T2

 • Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quảng Bình

 • Đường bay mới Đồng Hới - Chiang Mai

 • Trên biển quê hương

 • Vũng Chùa - Đảo Yến

 • Đồng Hới

 • Đền công chúa Liễu Hạnh

 • Động Tiên Sơn

 • Động Thiên Đường

 • Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh

 • Hang Sơn Đoòng

 • Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

 • Hang Én

 • Quảng Bình điểm đến hấp dẫn nhất Châu Á

 • Phim bom tấn Kong: Skull Island và cơ hội cho du lịch Quảng Bình

 • Cuộc thi tìm hiểu Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng trên Internet

 • Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản VN

Next

GIỚI THIỆU PHIM

Previous
 • Nếu như yêu

 • Người vợ 100 ngày

 • Lời nguyền Sapphire

 • Canh bạc hoàng gia

 • Đặc vụ ở Ma Cao

 • Đặc vụ Sun Woo

Next


Ngoại tệ
MuaCKBán
AUD 16263.77 16361.9416540.63
CAD 17275.95 17432.8517623.23
CHF 22877.32 23038.5923336.82
DKK 0 3471.993580.82
EUR 26106.52 26185.0826839.16
GBP 29897.92 30108.6830376.68
HKD 2915.11 2935.662979.61
INR 0 325.22337.98
JPY 202.56 204.61210.54
KRW 19.19 20.221.05
KWD 0 76339.2479334.57
MYR 0 5650.985724.13
NOK 0 26492732.03
RUB 0 352.75393.07
SAR 0 6174.486416.75
SEK 0 2447.462509.08
SGD 16921.08 17040.3617226.46
THB 727.84 727.84758.2
USD 23165 2316523265
Giá vàng
LoạiMuaBán
qc