Thứ Sáu 19/04/2019 
Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình

Tin tức trong tỉnh >> Chính trị

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình
Cập nhật lúc 21:17 21/07/2018

Sáng ngày 21/7, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và Đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình. Đồng chí Phạm Minh Chính và đồng chí Hoàng Đăng Quang, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, UVTW Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương và các thành viên Đoàn công tác. Về phía tỉnh Quảng Bình có đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm cao và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, kinh tế Quảng Bình phát triển ổn định, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng; sản xuất nông nghiệp được mùa, sản lượng lương thực vượt kế hoạch; thủy sản phục hồi sau sự cố môi trường biển; tỉnh đã hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại cho các đối tượng do sự cố môi trường biển. Toàn tỉnh có 52 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 38,2%. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá. Du lịch phục hồi và khởi sắc. Thu ngân sách đạt khá. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,8%. Công tác xúc tiến đầu tư được chú trọng. Năng lực điều hành, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền có nhiều tiến bộ. Công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được chú trọng. Quốc phòng - an ninh được tăng cường.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai toàn diện trên tất cả các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tình hình Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình từ đầu nhiệm kỳ đến nay ổn định. Đoàn kết trong Đảng bộ, trong nhân dân được phát huy; kỷ luật, kỷ cương trong Đảng bộ được tăng cường, tạo được niềm tin, động lực mới để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tích cực chỉ đạo sơ kết giữa nhiệm kỳ 03 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, gồm: Chương trình phát triển du lịch; Chương trình giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm; Chương trình đổi mới công tác cán bộ; đồng thời đã chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Kế hoạch và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; đẩy mạnh công tác nội chính, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường công tác dân vận của Đảng bộ, tạo được nhiều chuyển biến tích cực. Dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng tình hình của Đảng bộ và nhân dân ổn định; niềm tin, ý chí, nghị lực, bản lĩnh của cán bộ, đảng viên và nhân dân được tăng cường, ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp.

Về thực hiện các nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện; chỉ đạo việc cam kết bằng văn bản của cán bộ, đảng viên về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có 27 biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; đã cụ thể các văn bản của Trung ương về công tác cán bộ, như: tiêu chuẩn chức danh cán bộ; phân cấp, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử; luân chuyển cán bộ, khắc phục những bất hợp lý trong công tác cán bộ... Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Trong hai năm 2016 và 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy cấp trên cơ sở đã gợi ý kiểm điểm 38 tập thể, 17 cá nhân. Nội dung tập trung vào những hạn chế, yếu kém; liên hệ với 27 biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Năm 2016, các tổ chức đảng có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 338 đảng viên; năm 2017 đã thi hành kỷ luật 309 đảng viên; 6 tháng đầu năm 2018, đã thi hành kỷ luật 168 đảng viên. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai thực hiện Bí thư cấp uỷ cấp huyện không phải là người địa phương; ban hành Quy định số 01 và ký cam kết về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Năm 2016, có 400 cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý lấy phiếu tín nhiệm. Sau 2 năm thực hiện Quy định số 01, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp uỷ các cấp đã xử lý 77 trường hợp cán bộ có khuyết điểm. Việc thực hiện Quy định số 01 đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, Nghị định số 108 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, Quảng Bình đã thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đúng quy định, bước đầu mang lại kết quả tích cực. Năm 2017 đã giảm 12 đơn vị sự nghiệp công lập; giảm 167 biên chế.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 55 về thực hiện Nghị quyết số 18, của Hội nghị Trung ương 6, khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; thành lập Ban Chỉ đạo về quản lý tổ chức, bộ máy và biên chế tỉnh, tổ giúp việc, xây dựng kế hoạch công tác hằng năm và cả giai đoạn 2018-2021; đã rà soát, thống nhất chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, xã, thôn; ban hành Công văn số 408 về việc sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế. Thực hiện Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng, Quảng Bình đã tổ chức thành công việc thi tuyển 2 Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thành lập 3 đoàn kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh việc thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng và Chương trình hành động số 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới công tác cán bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh.

Nhìn chung, công tác triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) đã được cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở, các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện đồng bộ, cụ thể hóa, phù hợp tình hình thực tế tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khoá XII), Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tổ chức thông báo nhanh, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện; đồng thời chỉ đạo các Ban cán sự đảng, đảng đoàn, các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, có tính khả thi cao.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc đã có nhiều ý kiến thảo luận, phân tích làm rõ những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII); Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Nghị quyết số 18 và 19; Hội nghị Trung ương 6 và Nghị quyết Trung ương 7; đề xuất các giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai để đưa Nghị quyết vào cuộc sống đạt hiệu quả.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương biểu dương những thành tựu quan trọng mà Quảng Bình đã đạt được trong thời gian qua. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh: Về phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh cần tập trung đẩy mạnh công tác quy hoạch kinh tế - xã hội, nguồn nhân lực, du lịch… để phát huy hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; chủ động xây dựng cơ chế, chính sách để huy động được nguồn lực ngoài Nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh. Về quốc phòng – an ninh, không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; tích cực rèn luyện, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quốc phòng – an ninh; bảo đảm an ninh - trật tự để ổn định và phát triển. Trong công tác cán bộ, Quảng Bình chủ động nguồn lực đội ngũ cán bộ, bảo đảm tính kế thừa và phát triển; tiếp tục luân chuyển cán bộ... Đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, cần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời đại công nghệ thông tin 4.0, bởi bên cạnh những mặt rất tích cực, các thế lực thù địch đang lợi dụng để chống phá con đường độc lập dân tộc, đi lên CNXH của ta; cần tập trung thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Tăng cường học tập chính trị, bổ sung kiến thức mới. Chống suy thoái, “dĩ hòa vi quý” trong sinh hoạt Đảng. Người đứng đầu phải gần dân, xử lý các vấn đề bức xúc của người dân ngay tại cơ sở. Đẩy mạnh công tác dân vận của Đảng và chính quyền. Thường xuyên đôn đốc kiểm tra việc thực hiện các quy chế dân chủ trong nhân dân. Đối với thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, trên cơ sở các quy định, hướng dẫn, cần quyết tâm và mạnh dạn triển khai. Đối với việc thực hiện Nghị quyết 26 về công tác cán bộ, tỉnh cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ vừa thích ứng, vừa đáp ứng yêu cầu chủ động hội nhập quốc tế. Trong đó cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ hiệu quả công tác cán bộ, vừa chuẩn hóa, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đi đôi với mở ra cơ chế chính sách để khuyến khích sự đổi mới, sáng tạo; phải tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, bí thư cấp ủy các cấp và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; phải phân cấp, phân quyền, nhưng đồng thời cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát…

Đối với một số đề xuất, kiến nghị của tỉnh, đồng chí Phạm Minh Chính đã cho ý kiến chỉ đạo, đồng thời gợi ý một số hướng giải quyết trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ, Đoàn công tác đã gửi tặng 50 suất quà cho người có công trên địa bàn tỉnh.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và Đoàn công tác.

* Buổi chiều cùng ngày, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và Đoàn công tác cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã đến đặt vòng hoa, dâng hương viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch.


Minh PhongVIDEO CLIP

Previous
 • Hướng dẫn sử dụng truyền hình số mặt đất DVB-T2

 • Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quảng Bình

 • Trên biển quê hương

 • Vũng Chùa - Đảo Yến

 • Đồng Hới

 • Đền công chúa Liễu Hạnh

 • Động Tiên Sơn

 • Động Thiên Đường

 • Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh

 • Hang Sơn Đoòng

 • Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

 • Hang Én

 • Quảng Bình điểm đến hấp dẫn nhất Châu Á

 • Phim bom tấn Kong: Skull Island và cơ hội cho du lịch Quảng Bình

 • Cuộc thi tìm hiểu Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng trên Internet

Next

GIỚI THIỆU PHIM

Previous
 • Sự trở về của Lucas

 • Vận may hoa đào

 • Phận đàn bà

Next


Ngoại tệ
MuaCKBán
AUD 16444.83 16544.0916724.78
CAD 17130.09 17285.6617474.44
CHF 22652.47 22812.1623107.47
DKK 0 3457.733566.11
EUR 26012.37 26090.6426742.38
GBP 29910.26 30121.1130389.23
HKD 2914.55 2935.12979.05
INR 0 333.45346.53
JPY 204.22 206.28213.92
KRW 18.84 19.8321.08
KWD 0 76180.7579169.89
MYR 0 5568.045640.12
NOK 0 2690.262774.59
RUB 0 362.23403.63
SAR 0 6172.156414.33
SEK 0 2479.232541.64
SGD 16942.55 17061.9817248.32
THB 715.62 715.62745.47
USD 23150 2315023250
Giá vàng
LoạiMuaBán
qc