Thứ Năm 18/04/2019 
Phong trào thi đua quyết thắng góp phần xây dựng Đảng bộ Quân sự và LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao

Chuyên đề - Chuyên mục >> An ninh quốc phòng

Phong trào thi đua quyết thắng góp phần xây dựng Đảng bộ Quân sự và LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
Cập nhật lúc 11:02 16/10/2018

Quán triệt và thực hiện nghiêm túc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Thi đua ái quốc; các văn bản, chỉ thị, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, Quân đội về công tác thi đua-khen thưởng, những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy-Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, cùng với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh luôn được giữ vững, phát huy hiệu quả và phát triển ngày càng có chiều sâu, diện rộng, tạo động lực to lớn cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, chiến sỹ LLVT địa phương nêu cao ý chí, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh của địa phương; xứng đáng với danh hiệu đơn vị 2 lần Anh hùng LLVT nhân dân.

Trong 5 năm qua, trước những khó khăn, phức tạp của tình hình thế giới, khu vực, trong nước và trong tỉnh, LLVT tỉnh vẫn luôn giữ vững bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, không sợ hy sinh, không ngại gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và cấp ủy, chính quyền địa phương tin cậy giao phó, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT, xứng đáng là công cụ bạo lực sắc bén, là lực lượng chính trị tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương.

Với tinh thần cách mạng tiến công, phong trào TĐQT của LLVT tỉnh đã tập trung vào việc nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, xây dựng LLVT tỉnh ngày càng vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy-Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã cùng cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng về hai nhiệm vụ chiến lược “Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, động viên, khích lệ, tạo điều kiện để các tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên, hoàn thiện phẩm chất, nhân cách người quân nhân cách mạng, tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

LLVT Quảng Bình đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân lần thứ 2.
LLVT Quảng Bình đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân lần thứ 2.

Cùng với việc thi đua xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, phong trào TĐQT đã góp phần đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, nhất là việc “tự soi, tự sửa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng.

Trong 5 năm qua, nội bộ các cơ quan, đơn vị luôn đoàn kết, thống nhất, dân chủ được phát huy, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường, xiết chặt. Bảo đảm hàng năm luôn có trên 45% tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh, trong sạch vững mạnh tiêu biểu; 100% cán bộ, đảng viên không có biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hoá”.

Được sự lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi chặt chẽ, kịp thời và có hiệu quả của Đảng ủy-Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, của Hội đồng, Ban Thi đua-Khen thưởng các cấp, phong trào TĐQT luôn bám sát kịp thời nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, thực sự là động lực to lớn thúc đẩy cán bộ, chiến sỹ LLVT hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Một trong những kết quả nổi bật mà phong trào TĐQT mang lại, đó là chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, được nâng lên, nhất là công tác tham mưu phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Bên cạnh việc tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, công tác chính sách hậu phương quân đội, “đền ơn đáp nghĩa” đã được lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời, tận tình, chu đáo, phù hợp đạo lý truyền thống.

Trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, những năm qua, phong trào TĐQT của LLVT tỉnh đã hướng mọi hoạt động của cán bộ, chiến sỹ vào nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ và chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, pháp luật.

Các cơ quan, đơn vị thường xuyên bổ sung, tổ chức luyện tập thuần thục các phương án tác chiến; chú trọng công tác tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu cho toàn lực lượng.

Qua thực tiễn tổ chức phong trào TĐQT đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, thiết thực như: Phong trào “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”, “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập”; phong trào “Mỗi viên đạn, một quân thù”, “Ngắm trúng bắn giỏi”… Gắn nhiệm vụ huấn luyện-sẵn sàng chiến đấu với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, phong trào TĐQT của LLVT tỉnh đã tập trung đột phá vào công  tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện theo tinh thần Chỉ thị 197 của Bộ Quốc phòng.

Trong công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên, từng tổ chức, cơ quan, đơn vị đã triển khai nhiều biện pháp hữu hiệu như tăng cường công tác giáo dục, động viên, kết hợp công tác tư tưởng với nêu gương người tốt, việc tốt. Cũng từ thực tiễn thực hiện nhiệm vụ đã xuất hiện nhiều phong trào và khẩu hiệu hành động có tác dụng tích cực như: “Làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh”, “Rèn cán trước rèn binh, rèn mình trước rèn chiến sỹ”, “Đẹp người, đẹp doanh trại, đẹp tình quân dân”…

Điều đáng ghi nhận, biểu dương là càng ngày phong trào TĐQT càng lan toả rộng khắp, không chỉ diễn ra sôi nổi ở các cơ quan, đơn vị bộ đội địa phương mà đã có sự phát triển sâu rộng trong các đơn vị dân quân tự vệ, dự bị động viên và gắn chặt với phong trào thi đua yêu nước của tỉnh, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở các địa phương.

Hàng năm, đã có rất nhiều đơn vị dân quân tự vệ, dự bị động viên của tỉnh liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, được khen thưởng, thực sự là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ an ninh, an toàn cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, xã, phường, thị trấn.

Phong trào TĐQT của LLVT tỉnh còn được lãnh đạo, chỉ đạo lồng ghép, gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Đơn vị quân y 5 tốt”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật, tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông”… với nhiều cách làm hiệu quả, thiết thực, đã xây dựng được nhiều mô hình điểm, đơn vị điểm, từ đó nhân rộng điển hình tiên tiến trong LLVT toàn tỉnh; góp phần bảo đảm tốt các mặt hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. 

5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy-Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, LLVT Quảng Bình đã thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trọng điểm. Tiểu biểu có thể kể đến là phong trào thi đua “LLVT Quảng Bình chung sức xây dựng nông thôn mới”, “LLVT tỉnh Quảng Bình chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Phát huy truyền thống gắn bó máu thịt với nhân dân, bằng tình cảm, trách nhiệm của người chiến sỹ, nhiều năm liên tục, đã có hàng tỷ đồng được huy động giúp cấp ủy, chính quyền cơ sở xây dựng các công trình phúc lợi xã hội; đã có hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ các đơn vị bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên tự giác, tích cực tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới, giúp dân xoá đói giảm nghèo; tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả bão lũ...

Đặc biệt, bằng sự nhạy bén, sắc sảo trong lãnh đạo, chỉ đạo, trước những diễn biến phức tạp của tình hình, Đảng ủy-Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ động hướng phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới vào các địa bàn vùng giáo, các cơ sở đặc biệt khó khăn. Bằng sự hỗ trợ kịp thời về vật chất, tinh thần, nhận thức của người dân đã thay đổi, cơ sở chính trị được xây dựng, củng cố vững chắc.

Với những thành tích đã được trong phong trào TĐQT, 5 năm qua LLVT Quảng Bình đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Từ phong trào TĐQT đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác. Đã có 4.400 lượt tập thể, cá nhân được Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu, UBND tỉnh và Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, các ban, ngành địa phương khen thưởng.

14 năm liên tục từ 2004-2017, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh được Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và UBND tỉnh tặng “Cờ thi đua xuất sắc”; đặc biệt năm 2015, vào dịp kỷ niệm 70 Ngày truyền thống LLVT tỉnh Quảng Bình (4-7), LLVT tỉnh vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân lần thứ hai; năm 2017, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Những phần thưởng cao quý đó đã tiếp thêm động lực, niềm tin để cán bộ, đảng viên, chiến sỹ LLVT tỉnh tiếp tục phấn đấu vươn lên ở những tầm cao mới trong phong trào TĐQT.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được, 5 năm qua, phong trào TĐQT của LLVT tỉnh nhà vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, khuyết điểm: Một số cấp ủy, chỉ huy chưa thực sự coi trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo phong trào TĐQT, chưa có nhiều biện pháp quyết liệt; việc giáo dục, xây dựng động cơ thi đua ở một số cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên; nội dung thi đua còn dàn trải, có nơi còn biểu hiện hình thức; việc phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến trong thi đua còn thiếu chiều sâu, chưa thực sự vững chắc…

Những hạn chế, khuyết điểm nêu trên phần nào đã làm giảm tác dụng, hiệu quả của phong trào TĐQT ở từng cơ quan, đơn vị; đòi hỏi cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, sớm có biện pháp khắc phục.

Những năm tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục còn diễn biến phức tạp, có nhiều thuận lợi và thách thức đan xen. Trên địa bàn tỉnh ta, bên cạnh những thuận lợi cơ bản còn có những khó khăn, thách thức. Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng Quân đội, xây dựng LLVT tỉnh có bước phát triển mới.

Trên cơ sở tiếp tục quán triệt sâu sắc toàn diện tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chỉ thị của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương về đổi mới công tác thi đua khen thưởng và những định hướng phong trào thi đua do Bộ Tư lệnh Quân khu, UBND tỉnh phát động, để phong trào TĐQT ngày càng đi vào chiều sâu, tiến bộ vững chắc, đạt hiệu quả thiết thực, toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ trong lực lượng bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên hãy phát huy cao độ truyền thống của LLVT tỉnh, của quê hương Quảng Bình anh hùng, nêu cao tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, quyết thắng”.

Thường xuyên đổi mới phương thức tổ chức thi đua, tập trung vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm, giải quyết dứt điểm khâu yếu, mặt yếu, tạo bước đột phá mạnh mẽ trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là chỗ dựa tin cậy và niềm tin yêu của cấp ủy chính quyền, nhân dân tỉnh nhà, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hoàng Đăng Quang
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh

Theo baoquangbinh.vn

VIDEO CLIP

Previous
 • Hướng dẫn sử dụng truyền hình số mặt đất DVB-T2

 • Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quảng Bình

 • Trên biển quê hương

 • Vũng Chùa - Đảo Yến

 • Đồng Hới

 • Đền công chúa Liễu Hạnh

 • Động Tiên Sơn

 • Động Thiên Đường

 • Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh

 • Hang Sơn Đoòng

 • Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

 • Hang Én

 • Quảng Bình điểm đến hấp dẫn nhất Châu Á

 • Phim bom tấn Kong: Skull Island và cơ hội cho du lịch Quảng Bình

 • Cuộc thi tìm hiểu Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng trên Internet

Next

GIỚI THIỆU PHIM

Previous
 • Sự trở về của Lucas

 • Vận may hoa đào

 • Phận đàn bà

Next


Ngoại tệ
MuaCKBán
AUD 16444.83 16544.0916724.78
CAD 17130.09 17285.6617474.44
CHF 22652.47 22812.1623107.47
DKK 0 3457.733566.11
EUR 26012.37 26090.6426742.38
GBP 29910.26 30121.1130389.23
HKD 2914.55 2935.12979.05
INR 0 333.45346.53
JPY 204.22 206.28213.92
KRW 18.84 19.8321.08
KWD 0 76180.7579169.89
MYR 0 5568.045640.12
NOK 0 2690.262774.59
RUB 0 362.23403.63
SAR 0 6172.156414.33
SEK 0 2479.232541.64
SGD 16942.55 17061.9817248.32
THB 715.62 715.62745.47
USD 23150 2315023250
Giá vàng
LoạiMuaBán
qc