Thứ Ba 19/11/2019 
 Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Tin tức trong tỉnh >> Chính trị

Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Cập nhật lúc 19:06 12/06/2019

Sáng ngày 12/6, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị để đánh giá tình hình xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Công Huấn, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực và các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo.

6 tháng đầu năm 2019, các cấp ủy, tổ chức Đảng, Mặt trận, đoàn thể, đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện Kết luận số 120, ngày 7/1/2016 của Bộ Chính trị, gắn việc thực hiện đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020 và việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương về tăng cường đổi mới công tác dân vận và trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 1518, ngày  25/3/2019 về việc ban hành quy chế tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân. Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở ở các loại hình cơ sở, lĩnh vực tiếp tục đi vào nề nếp, hiệu quả hơn. Trên một số nhiệm vụ chính trị trọng tâm chủ yếu đã thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy được sức mạnh của các tầng lớp nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền; thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động, đối thoại với nhân dân, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh và trật tự an toàn xã hội ở cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị đánh giá tình hình xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm
và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, gắn thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với thực hiện việc lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Hoạt động của Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở các cấp đã tích cực tham mưu cho cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở ở các loại hình.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ thêm những kết quả đã đạt được; phân tích, làm rõ những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân. Đồng thời, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong thời gian tới, nhằm tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 120, ngày 7/1/2016 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã khái quát lại một số kết quả quan trọng về tình hình thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong 6 tháng đầu năm 2019. Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Để tiếp tục tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao hiệu quả việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở cần tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, nhất là người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước về thực hiện Quy chế dân chủ.

Các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bằng những quy chế, quy định, quy trình dân chủ phù hợp để triển khai có hiệu quả việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Trong quá trình thực hiện, cần lưu ý rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế, quy định đã ban hành cho phù hợp với thực tiễn và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp cần tiếp tục tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện đúng các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ công dân. Các cấp ủy, tổ chức Đảng trong tỉnh cần tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn khung của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.


Minh PhongVIDEO CLIP

Previous
  • Cầu Ka Tang

  • Danh hương Lệ Sơn

  • Động Thiên Đường

Next

GIỚI THIỆU PHIM

Previous
  • Con gái của mẹ kế

  • Hoa bay

  • Mình yêu nhau đi

Next


Ngoại tệ
Tỷ giá ngoại tệ ngày : 11/19/2019 2:25:52 AM
MuaCKBán
AUD 15593.71 15687.8415954.61
CAD 17246.87 17403.517699.45
CHF 23101.65 23264.523660.11
DKK 0 3381.213487.19
EUR 25439.62 25516.1726282.5
GBP 29632.25 29841.1430106.76
HKD 2921.77 2942.372986.43
INR 0 323.13335.8
JPY 210.3 212.42219.83
KRW 18.45 19.4220.97
KWD 0 76297.6479291.35
MYR 0 5557.165629.1
NOK 0 2515.412594.25
RUB 0 363.04404.53
SAR 0 6172.826415.03
SEK 0 2380.032439.95
SGD 16842.84 16961.5717146.81
THB 752.49 752.49783.88
USD 23145 2314523265
Giá vàng
Tỷ giá Vàng SJC: 03:52:18 PM 18/11/2019
LoạiMuaBán
Vàng SJC 1L - 10L 41.190 41.410
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 41.120 41.570
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 41.120 41.670
Vàng nữ trang 99,99% 40.610 41.410
Vàng nữ trang 99% 40.000 41.000
Vàng nữ trang 75% 29.811 31.211
Vàng nữ trang 58,3% 22.894 24.294
Vàng nữ trang 41,7% 16.020 17.420
qc