Thứ 7 20/07/2019 
Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Tin tức trong tỉnh >> Chính trị

Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Cập nhật lúc 19:06 12/06/2019

Sáng ngày 12/6, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị để đánh giá tình hình xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Công Huấn, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực và các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo.

6 tháng đầu năm 2019, các cấp ủy, tổ chức Đảng, Mặt trận, đoàn thể, đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện Kết luận số 120, ngày 7/1/2016 của Bộ Chính trị, gắn việc thực hiện đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020 và việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương về tăng cường đổi mới công tác dân vận và trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 1518, ngày  25/3/2019 về việc ban hành quy chế tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân. Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở ở các loại hình cơ sở, lĩnh vực tiếp tục đi vào nề nếp, hiệu quả hơn. Trên một số nhiệm vụ chính trị trọng tâm chủ yếu đã thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy được sức mạnh của các tầng lớp nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền; thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động, đối thoại với nhân dân, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh và trật tự an toàn xã hội ở cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị đánh giá tình hình xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm
và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, gắn thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với thực hiện việc lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Hoạt động của Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở các cấp đã tích cực tham mưu cho cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở ở các loại hình.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ thêm những kết quả đã đạt được; phân tích, làm rõ những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân. Đồng thời, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong thời gian tới, nhằm tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 120, ngày 7/1/2016 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã khái quát lại một số kết quả quan trọng về tình hình thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong 6 tháng đầu năm 2019. Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Để tiếp tục tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao hiệu quả việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở cần tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, nhất là người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước về thực hiện Quy chế dân chủ.

Các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bằng những quy chế, quy định, quy trình dân chủ phù hợp để triển khai có hiệu quả việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Trong quá trình thực hiện, cần lưu ý rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế, quy định đã ban hành cho phù hợp với thực tiễn và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp cần tiếp tục tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện đúng các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ công dân. Các cấp ủy, tổ chức Đảng trong tỉnh cần tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn khung của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.


Minh PhongVIDEO CLIP

Previous
  • Lễ hội hang động Quảng Bình 2019

  • Hướng dẫn sử dụng truyền hình số mặt đất DVB-T2

  • Kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh và 70 năm Quảng Bình quật khởi

  • Các biện pháp phòng chống dịch tả lợn châu phi

Next

GIỚI THIỆU PHIM

Previous
  • Tình yêu và thù hận

  • Bên nhau trọn đời

  • Tình thù hai mặt

Next


Ngoại tệ
MuaCKBán
AUD 16180.82 16278.4916555.28
CAD 17529.58 17688.7817989.55
CHF 23285.36 23449.5123848.23
DKK 0 3452.963561.18
EUR 25954.67 26032.7726814.57
GBP 28781.83 28984.7229242.68
HKD 2936.82 2957.523001.8
INR 0 337.12350.34
JPY 212.87 215.02222.75
KRW 18.09 19.0420.65
KWD 0 76319.8879314.34
MYR 0 5623.515696.3
NOK 0 2679.872763.87
RUB 0 369.25411.45
SAR 0 6184.476427.12
SEK 0 2464.022526.05
SGD 16910.3 17029.5117215.47
THB 740.47 740.47771.36
USD 23190 2319023310
Giá vàng
LoạiMuaBán
qc