Thứ Hai 20/01/2020 
 Thông báo số 1 về Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình năm 2019

Văn bản mới >> Thông báo

Thông báo số 1 về Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình năm 2019
Cập nhật lúc 15:51 17/07/2019

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH

ĐÀI PHÁT THANH & TRUYỀN HÌNH

  --------------------------------------------

Số: 286 /TB-LHPTTH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

  --------------------------------------------------

Quảng Bình, ngày 16 tháng 7 năm 2019

 

 THÔNG BÁO SỐ 1

Về Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình năm 2019

  ----------------------------------------------

Nhằm có đủ thời gian chuẩn bị, sản xuất các tác phẩm xuất sắc gửi đi tham dự Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 39 năm 2019 tổ chức tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà và Liên hoan Phát thanh toàn quốc năm 2020, Ban Giám đốc Đài PT&TH Quảng Bình chủ trương tiến hành Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình năm 2019 sớm hơn mọi năm, dự kiến vào cuối tháng 9 năm 2019 tại thành phố Đồng Hới.

Trên tinh thần đó, Ban Giám đốc Đài PT&TH Quảng Bình thông báo một số thông tin hướng dẫn về Liên hoan để các đơn vị, cá nhân chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện.

I-Về nội dung đề tài:

Năm 2019 là năm nước rút thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các Nghị quyết của các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII và 03 chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình khoá XVI về đổi mới công tác tổ chức cán bộ, về giải quyết việc làm và xoá nghèo bền vững và phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Năm 2019 cũng là năm mà quân và dân Quảng Bình đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh (01/7/1989 - 01/7/2019); 70 năm Ngày Quảng Bình quật khởi (15/7/1949 – 15/7/2019); 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh… Trong những tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, các mặt xây dựng Đảng của tỉnh đạt được nhiều kết quả mang tính toàn diện, có nhiều khởi sắc.

Trong bối cảnh tình hình thực tế nói trên, các tác phẩm Liên hoan cần bám sát thực tiễn đời sống, bám sát chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giáo dục truyền thống; phản ánh sâu sắc và sinh động các thành tựu đạt được trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phát hiện gương người tốt việc tốt, các mô hình mới, các điển hình tiên tiến của tập thể, cá nhân trong học tập tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; công tác phòng chống dịch bệnh, thiên tai, phòng chống cháy rừng; đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; công tác giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu... Đồng thời, Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình năm 2019 tiếp tục khuyến khích những tác phẩm mạnh dạn lựa chọn các đề tài nóng, những vấn đề nổi cộm đang được dư luận xã hội quan tâm, đang cần giải quyết; các tác phẩm có tính định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận xã hội trong việc triển khai các chủ trương của tỉnh, của các địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; góp phần ổn định chính trị, ổn định sản xuất và đời sống nhân dân; khuyến khích cách thể hiện mới, sáng tạo, độc đáo, hấp dẫn; những tác phẩm mang tính phát hiện, phổ biến nhân tố mới trong phong trào thi đua trên các lĩnh vực của địa phương, đơn vị. Trong đó, Liên hoan năm nay đặc biệt khuyến khích các tác phẩm viết về lĩnh vực xây dựng Đảng, nhằm hưởng ứng Cuộc thi viết về đề tài xây dựng Đảng do Tỉnh uỷ và Ban Tổ chức Trung ương phát động; về thực hiện Di chúc của Bác; về các điển hình, nhân tố mới trong 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về vấn đề bảo vệ môi trường, đặc biệt là vấn đề chống rác thải nhựa; về phát triển du lịch (những sản phẩm du lịch mới, những cách làm hay…); về các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao và chống biến đổi khí hậu…

II-Các thể loại tham gia Liên hoan.

1.  Phát thanh:

TT

Thể loại

Thời lượng

Ghi chú

1

Phóng sự,

Phóng sự điều tra

Không quá 08 phút

PSĐT không quá 8 phút/kỳ

2

Trang phát thanh

10 phút ± 15”

Các đài huyện, TX, TP, ngành, đơn vị

Chương trình thiếu nhi

Không quá 15 phút

3

Chương trình phát thanh tổng hợp

Không quá 30 phút

 

4

Không quá 25 phút

 

5

Câu chuyện truyền thanh

Không quá 30 phút

 

6

Phỏng vấn

Không quá 5 phút

 

7

Chương trình ca nhạc

25-30 phút

 

 2. Truyền hình: 

TT

Thể loại

Thời lượng

Ghi chú

1

Phóng sự, Phóng sự điều tra

Không quá 13 phút

PSĐT không quá 13 p/kỳ

2

Trang TH huyện, TX, TP

10 phút ± 15”

Tối thiểu có 04 tin, 01 PS, không quá 01p/tin.

3

Chuyên mục

15 phút ± 15”

 

Chương trình thiếu nhi

4

Chuyên đề, khoa giáo

25-27 phút

 

5

Phim Tài liệu

Không quá 27 phút

 

6

Ký sự

Không quá 15 p/tập

 

7

Chương trình ca nhạc

25-27 phút

 

8

Giao lưu-Đối thoại-Tọa đàm

Nằm ở một trong các khung 43p; 55p; 85p hoặc 115p

 

9

Chương trình truyền hình thực tế

Từ 5-7 phút/chủ đề

 

III-Đối tượng tham gia:

* Tập thể:

- Các phòng nghiệp vụ trong khối nội dung Đài PT-TH tỉnh.

- Các Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện, thị xã, thành phố.

- Các chuyên mục ngành có chương trình trên sóng Đài tỉnh năm 2019.

- Báo Quảng Bình điện tử.

Lưu ý: Những tập thể lần đầu tham gia phải có đề nghị với Ban tổ chức Liên hoan.

* Cá nhân:

- Là phóng viên, biên tập viên Đài tỉnh, Đài huyện, thị xã, thành phố; phóng viên Báo Quảng Bình điện tử; cộng tác viên ở các ngành có chuyên mục định kỳ và những cá nhân có cộng tác thường xuyên với Đài tỉnh.

IV-Một số quy định và lưu ý:

- Việc tham gia Liên hoan là một trong những điều kiện, tiêu chí bình xét thi đua cuối năm đối với các đơn vị.

- Các thể loại tham dự Liên hoan là những tác phẩm mới được sản xuất trong năm 2019 và chưa tham dự cuộc thi nào.

- Số lượng tác phẩm tham gia ở mỗi thể loại không hạn chế.

- Không được gửi tác phẩm của đơn vị mình sang đơn vị khác để dự thi.

- Cùng một đơn vị, cá nhân không dùng một nội dung đề tài dự thi ở các thể loại khác nhau.

- Các đơn vị đăng ký và nộp tác phẩm dự thi trước ngày 15/9/2019 tại phòng Tổ chức - Hành chính (Đ/c Phạm Thị Lựu, Phó phòng Tổ chức - Hành chính). ĐT: 052.3820417; DĐ: 0982077600 hoặc 0823731972.

- Các tác phẩm tham gia Liên hoan ghi thành 01 file có định dạng và đặt tên file theo quy định, lưu trữ trong 01 ổ cứng. Về định dạng file, các đơn vị liên hệ qua đồng chí Nguyễn Đức Thái, kỹ sư phòng Kỹ thuật Sản xuất chương trình, số điện thoại: 0816033666.

Trên đây là những quy định chung của Liên hoan Phát thanh - Truyền hình năm 2019, đề nghị các đơn vị phổ biến kịp thời và có kế hoạch triển khai thực hiện tại đơn vị mình. Thời gian tổ chức Liên hoan và các hướng dẫn cụ thể khác sẽ có thông báo sau./. 

Nơi nhận:

-Giám đốc, các Phó GĐ (để chỉ đạo);

-Đài TT-TH Huyện, TX, TP;

-Các chuyên mục ngoài Đài;

-Báo Quảng Bình điện tử;

-Các phòng nghiệp vụ;

-Đăng trên trang TTĐT qbtv.vn;

-Lưu VT, TH.

GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

 

Lê Khánh Hoà

 

VIDEO CLIP

Previous
  • Cầu Ka Tang

  • Danh hương Lệ Sơn

  • Động Thiên Đường

Next

GIỚI THIỆU PHIM

Previous
  • Bản án lương tâm

  • Biển đời giông tố

  • Mình yêu nhau đi

  • Bản lĩnh công tử

Next


Ngoại tệ
Tỷ giá ngoại tệ ngày : 1/20/2020 10:11:46 AM
MuaCKBán
AUD 15614.73 15772.4516104.98
CAD 17375.73 17551.2417921.27
CHF 23459.12 23696.0824195.66
DKK 0 33783504.86
EUR 25309.59 25565.2426333.07
GBP 29664.73 29964.3730291.66
HKD 2930.76 2960.363004.69
INR 0 325.2337.96
JPY 203.22 205.27212.51
KRW 18.23 19.1921.03
KWD 0 76157.4179145.72
MYR 0 5654.925774.14
NOK 0 2548.962655.29
RUB 0 375.52418.44
SAR 0 6160.226401.94
SEK 0 2391.292481.09
SGD 16917.79 17088.6817309.92
THB 670.9 745.44779.65
USD 23075 2310523245
Giá vàng
Tỷ giá Vàng SJC: 08:59:07 AM 20/01/2020
LoạiMuaBán
Vàng SJC 1L - 10L 43.350 43.750
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 43.450 43.950
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 43.450 44.050
Vàng nữ trang 99,99% 42.950 43.750
Vàng nữ trang 99% 42.317 43.317
Vàng nữ trang 75% 31.566 32.966
Vàng nữ trang 58,3% 24.259 25.659
Vàng nữ trang 41,7% 16.996 18.396
qc