Thời sự phát thanh sáng 28/10/2016

Ngày cập nhật: 28/10/2016 10:14:12

Ghi chép: Lũ lụt ở Lệ Thuỷ

Ngày cập nhật: 28/10/2016 10:10:54

Người cao tuổi 25/10/2016

Ngày cập nhật: 26/10/2016 09:25:17

Quốc phòng toàn dân 26/10/2016

Ngày cập nhật: 28/10/2016 09:45:25

Phụ nữ Lệ Thủy làm theo lời Bác

Ngày cập nhật: 22/10/2016 13:42:28

Vì An ninh Tổ quốc 24/10/2016

Ngày cập nhật: 26/10/2016 09:09:49

Người anh hùng vượt lũ cứu người

Ngày cập nhật: 26/10/2016 09:07:46

Tiếp chuyện bạn nghe đài 23/10/2016

Ngày cập nhật: 25/10/2016 09:55:46

Những dịch bệnh có thể xảy ra trong mùa mưa lũ

Ngày cập nhật: 25/10/2016 09:47:28

Băng chương trình Đài TT-TH Đồng Hới 21/10/2016

Ngày cập nhật: 22/10/2016 13:38:21

Chợ quê vùng nước nổi

Ngày cập nhật: 22/10/2016 13:44:39

Bệnh héo rũ ở cây hồ tiêu và biện pháp phòng trừ

Ngày cập nhật: 22/10/2016 09:13:41

Điểm yếu hay sức mạnh

Ngày cập nhật: 25/10/2016 09:49:07

Xây dựng nông thôn mới ở Ba Đồn khi ý Đảng hợp lòng dân

Ngày cập nhật: 28/10/2016 10:13:44

Ca nhạc theo yêu cầu 26/10/2016

Ngày cập nhật: 28/10/2016 09:48:41

Chuyển đổi nghề cho ngư dân ở Ba Đồn vẫn còn lắm khó khăn

Ngày cập nhật: 28/10/2016 10:10:10

Sông Gianh chín nhịp cầu

Ngày cập nhật: 25/10/2016 10:02:59

Điều ước của người mẹ nghèo

Ngày cập nhật: 28/10/2016 10:05:08

Micro nhí 27/10/2016

Ngày cập nhật: 28/10/2016 10:06:24

LĐLĐ Quảng Bình đẩy mạnh phong trào đoàn viên, người lao động thi đua làm theo lời Bác

Ngày cập nhật: 12/10/2016 14:44:41

Hai số phận

Nghiệt oan

Nghiệt oan

Ngọn lửa kiêu hãnh

LỊCH TRUYỀN HÌNH
Click here to select date
qc