Thứ Ba 21/05/2019 
"Quyền lực càng cao, càng đặc biệt thì càng cần được kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực"

Chuyên đề - Chuyên mục >> Pháp luật

"Quyền lực càng cao, càng đặc biệt thì càng cần được kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực"
Cập nhật lúc 13:01 24/05/2018

Theo chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, ngày 23/5, Quốc hội dành cả ngày để cho ý kiến về 3 dự án Luật trình Quốc hội. Thảo luận tại hội trường, đại biểu Nguyễn Ngọc Phương, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình đã có một số ý kiến góp ý về dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc. Sau đây là toàn văn bài phát biểu của đại biểu Nguyễn Ngọc Phương, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình.

"Kính thưa:  

             - Chủ tọa phiên họp
             - Quốc hội

Trước hết tôi rất đồng tình với việc ban hành “Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc” bởi những lý do sau:

Đây là mô hình mang tính đột phá, là động lực trong chiến lược phát triển kinh tế mà nhiều nước trên thế giới đã làm, như Trung Quốc có Thẩm Quyến, Sán Đầu, Chu Hải; Hàn Quốc có Khu kinh tế tự do của Incheon, Thành phố quốc tế tự do Jejiu; Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất có Thành phố Dubai.

Đây là chiến lược phát triển kinh tế phù hợp có mục tiêu, định hướng với những ngành nghề ưu tiên, có lợi thế vượt trội, phù hợp với xu hướng phát triển của thế giới; được các tỉnh, đặc biệt là tỉnh Quảng Ninh chuẩn bị đề án trình Bộ Tài Chính, Bộ Kế hoạch - Đầu tư và các bộ ngành liên quan nghiên cứu, tổ chức hội thảo khoa học, lấy ý kiến của các chuyên gia kinh tế, thẩm tra trình Chính phủ, Bộ Chính trị thông qua và Quốc hội đã cho ý kiến thảo luận góp ý.

Đây cũng là bước đột phá cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam từ kinh nghiệm của việc thực hiện sự nghiệp đổi mới… Khắc phục tình trạng những năm qua tăng trưởng thấp, các giải pháp phát triển kinh tế đang có dấu hiệu bão hòa, sức cạnh tranh thấp, chưa có bước đột phá mới.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình.

Tuy Ban soạn thảo đã có nhiều tiếp thu, chỉnh sửa nhưng để tiếp tục hoàn thiện và thông qua xin được có một số ý kiến góp ý sau:

1. Luật cần tiếp tục thẩm định, đánh giá tác động, làm rõ loại hình kinh doanh nào có đủ sức canh tranh, loại nào chưa đủ sức cạnh tranh; điểm khác biệt nào của khu đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc so với các đơn vị hành chính khác để bổ sung thêm các Điều khoản trong Luật nhằm làm cho đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt thực sự có những chính sách đặc biệt.

2. Tôi đồng tình với việc trong đơn vị hành chính đặc biệt cần có tổ chức HĐND để nhằm thực hiện nhiệm vụ giám sát. Bởi lẽ: Quyền lực càng cao, càng đặc biệt thì càng cần được kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, không để tiềm ẩn hậu quả nghiêm trọng, làm mất niềm tin trong nhân dân và ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và suy thoái nền kinh tế đất nước.

3. Đề nghị: Xem xét, rà soát lại các điều luật để điều chỉnh giảm bớt quy định cho Chủ tịch UBND và giao cho UBND để UBND ủy quyền trách nhiệm cho Phó Chủ tịch hoặc một số phòng ban chuyên môn. Theo dự thảo thì quá nhiều nội dung Chủ tịch UBND ký, cấp, quyết định; trong lúc đó có những nội dung có thể ủy quyền như: Chủ tịch UBND đặc khu cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện tại đặc khu; cấp, đổi giấy phép kinh doanh; cấp đổi, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện; cấp phép, gia hạn nuôi trồng thủy sản…

Chủ tịch UBND không thể có đầu óc điện tử để kiểm soát hết mọi vấn đề. Việc gì Chủ tịch cũng ký thì không còn thời gian để lo việc lớn. Theo như dự thảo thì vị trí Chủ tịch rất dễ bị vi phạm khuyết điểm.

4. Về chức năng của bộ máy chính quyền như nhiệm vụ của HĐND, UBND… không nhất thiết phải nêu tất cả các nội dung vào Luật vì đã có quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Chỉ nêu những chức năng đặc thù, để Luật ngắn gọn, dễ tra cứu và áp dụng.

5. Đề nghị xem lại Điều 28 vì tiêu đề không phù hợp với nội dung. Trong đó có khoản 3 nói về giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng… nên chuyển về mục 2 về “đất đai, xây dựng, đấu thầu”.

6. Xem lại nội dung diễn đạt tại khoản 5 và 6, điều 32 vì khi đọc thấy trùng lặp và khó hiểu, cụ thể dự thảo viết: “Dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư mà phải thu hồi đất dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận quyết định đầu tư mà phải thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai”.

7. Về thu hồi đất để thực hiện dự án tại khoản 5, Điều 32 dự thảo Luật quy định 3 trường hợp Chủ tịch UBND đặc khu quyết định thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai 2013. Hiện tại đây là vấn đề bất cập, gây khó khăn cho các doanh nghiệp và sắp tới Luật Đất đai cũng cần sửa đổi vì có những dự án chỉ vướng mắc một, hai hộ gia đình nhưng phải kéo dài hoặc không triển khai được do doanh nghiệp không thể thỏa thuận. Với đặc khu kinh tế cần giao cho Nhà nước thu hồi hoặc quy định “Trong trường hợp doanh nghiệp không thỏa thuận được thì UBND tỉnh thực hiện kiểm tra, xác minh, rà soát để xử lý đền bù hoặc cưỡng chế”.

8. Tại khoản 6, Điều 39 Luật quy định: “Hằng năm, Chính phủ trình Quốc hội quyết định bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho ngân sách đặc khu”.

Đề nghị Ban soạn thảo xem lại Điều này vì: Ngân sách vốn trung hạn 5 năm, được Quốc hội thông qua từ đầu nhiệm kỳ chứ không thông qua hằng năm. Trong trường hợp cụ thể, Nghị quyết Quốc hội thông qua việc thành lập đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt, thì căn cứ vào tình thực tế từng đặc khu để lập dự toán về đối ứng xây dựng cơ sở hạ tầng, trường học, bệnh viện, vốn đối ứng… để Chính phủ thẩm định, phê duyệt và trình Quốc hội xem xét hỗ trợ để thu hút đầu tư và giải quyết những vấn đề bức xúc xẩy ra.

9. Về thuế thu nhập doanh nghiệp tại điểm e, khoản 2, Điều 43 dự thảo Luật quy định: “Áp dụng thế suất 17% trong thời hạn 5 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế nhưng không quá năm 2030”. Đề nghị bổ sung thêm cụm từ “trừ trường hợp đặc biệt thì được đặc khu xem xét để kéo dài thời hạn nộp thuế”.

10. Về cơ quan thường trực của Hội đồng Quốc phòng an ninh, dự thảo Luật cần bổ sung quy định sự cần thiết phải thành lập tổ chức mới, không quy định như trong Luật QP – AN về vấn đề này.

11. Đề nghị chỉnh sửa khoản 1, Điều 57 về chính sách đặc biệt áp dụng cho Đặc khu Phú Quốc thành áp dụng cho cả 3 Đặc khu về: “Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có dự án đầu tư từ 110 tỷ đồng trở lên tại các đặc khu được cấp thẻ tạm trú đến 10 năm, nếu có chổ ở hợp pháp thì được cấp thẻ thường trú…”

12. Đề nghị bổ sung một Điều khoản quy định về tổ chức tổ tự quản tại các khu hành chính và giao thẩm quyền thành lập, giải thể, chia tổ dân phố cho HĐND Đặc khu quyết định.

Xin hết ý kiến! Cảm ơn Quốc hội!"


Duy Toàn – Tố LinhVIDEO CLIP

Previous
 • Hướng dẫn sử dụng truyền hình số mặt đất DVB-T2

 • Cảnh báo cháy rừng

 • Trên biển quê hương

 • Vũng Chùa - Đảo Yến

 • Đồng Hới

 • Đền công chúa Liễu Hạnh

 • Động Tiên Sơn

 • Động Thiên Đường

 • Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh

 • Hang Sơn Đoòng

 • Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

 • Hang Én

 • Quảng Bình điểm đến hấp dẫn nhất Châu Á

 • Phim bom tấn Kong: Skull Island và cơ hội cho du lịch Quảng Bình

 • Cuộc thi tìm hiểu Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng trên Internet

Next

GIỚI THIỆU PHIM

Previous
 • Sự trở về của Lucas

 • Phận đàn bà

Next


Ngoại tệ
MuaCKBán
AUD 15964.66 16061.0316334.04
CAD 17130.16 17285.7317579.55
CHF 22877.27 23038.5423336.61
DKK 0 3445.783553.76
EUR 25932.45 26010.4826738.42
GBP 29434.89 29642.3929906.03
HKD 2938.5 2959.213003.49
INR 0 334.42347.54
JPY 205.36 207.43213.44
KRW 17.91 18.8520.44
KWD 0 76787.2279799.56
MYR 0 5568.985641.03
NOK 0 2623.212705.41
RUB 0 362.2403.59
SAR 0 6225.556469.77
SEK 0 2391.472451.66
SGD 16799.25 16917.6717102.3
THB 720.89 720.89750.95
USD 23345 2334523465
Giá vàng
LoạiMuaBán
qc