Thứ Hai 20/05/2019 
Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình tham luận sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục

Chuyên đề - Chuyên mục >> Giáo dục

Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình tham luận sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục
Cập nhật lúc 09:45 13/06/2018

Ngày 11/6, kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV thảo luận góp ý về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục. Theo đó, Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 36 điều; bổ sung 3 điều mới; bãi bỏ 10 điều, phù hợp với Nghị quyết số 34 của Quốc hội về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội và phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay. Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình, đại biểu Cao Thị Giang đã góp ý thảo luận về nội dung này. Sau đây là toàn văn bài phát biểu của bà Cao Thị Giang!

       “Kính thưa Chủ tọa phiên họp.

        Kính thưa Quốc hội.

Trước hết tôi cơ bản đồng tình với việc sửa đổi Luật Giáo dục nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Để luật được hoàn thiện tôi xin được tham gia góp ý một số nội dung sau:

1. Tại Điều 3a về giải thích từ ngữ

Đề nghị bổ sung các cụm từ: “mô đun”, “tín chỉ”, “biên chế”, “niên chế” vào phần giải thích từ ngữ vì đây là nội dung liên quan đến chuyên ngành giáo dục, khó hiểu nhưng chưa được giải thích.

2. Tại các điểm a, b, c Khoản 1 Điều 26 có quy định độ tuổi của học sinh vào học lớp một, lớp sáu và lớp mười; lần lượt là 6 tuổi, 11 tuổi, 15 tuổi. Tuy nhiên Dự thảo chưa nêu rõ độ tuổi được tính là từ 6 tuổi, từ 11 tuổi, từ 15 tuổi trở lên hay phải là đúng 6 tuổi, 11 tuổi và 15 tuổi mới được nhập học. Trên thực tế, học sinh bị lưu ban học, học muộn hơn độ tuổi nêu trên đều được nhập học. Do đó, đề nghị quy định rõ các độ tuổi này là từ đủ 6 tuổi, 11 tuổi và 15 tuổi .

3. Tại Điều 53 Hội đồng trường, Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị

Khoản 2 Điều 53 quy định Đại hội đồng cổ đông được thành lập ở trường tư thục có từ hai cổ đông trở lên trừ các cơ sở hoạt động không vì mục đích lợi nhuận là chưa hợp lý. Vì với tính chất là đơn vị đại diện của tất cả các cổ đông, Đại hội đồng cổ đông được xem là bộ phận có quyền lực nhất trong trường đại học tư thục, với thẩm quyền quyết định các vấn đề quan trọng nhất của trường, trong đó không chỉ có việc quyết định phân chia lợi nhuận mà còn đưa ra các quyết sách quan trọng khác liên quan đến sự phát triển của trường.

Theo đó, để đảm bảo tính hợp lý, đề nghị sửa đổi quy định, cơ cấu tổ chức của tổ chức đại học tư thục là như nhau, không phân biệt vì mục đích lợi nhuận hay không.

Đại biểu Cao Thị Giang tham luận sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục.

4. Tại Điểm b và c Khoản 1 của Điều 58 về nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường quy định nhà trường có quyền hạn xác nhận hoặc cấp văn bằng, tổ chức tuyển dụng giáo viên, đề nghị là cần phải quy định rõ hơn là trường nào, cấp nào thì mới được cấp văn bằng, chứng chỉ, trường nào thì được tuyển dụng vì hiện nay các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT không được xác nhận hoặc cấp văn bằng; không được tuyển dụng trực tiếp giáo viên, nhân viên…

5. Tại Điều 77 quy định trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo, tôi đồng tình với Dự thảo luật là nâng chuẩn của giáo viên tiểu học lên trình độ đại học và đề nghị Dự thảo nên quy định theo hướng nâng chuẩn đối với giáo viên mầm non. Để luật có tính khả thi trong thực tiễn, đề nghị cần quy định rõ thời hạn áp dụng bắt đầu từ năm nào để các giáo viên chưa đạt chuẩn có thời gian hoàn thiện bằng cấp, đáp ứng yêu cầu.

Cũng theo như Dự thảo có quy định “Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở”. Đề nghị sửa đổi theo hướng chỉ nên quy định “Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở”. Vì những học sinh từ đầu đã không chọn ngành sư phạm nghĩa là không thích công việc này, họ sẽ không yêu nghề và để tránh tình trạng hiện nay một bộ phận giáo viên có thái độ, hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm của học sinh, hơn nữa hiện nay các trường đại học sư phạm đào tạo đáp ứng đủ, thậm chí còn thừa.

6. Điều 90 về chính sách đối với người được cử đi học theo chế độ cử tuyển.

Chính sách cử tuyển là một chính sách, một giải pháp hợp lý nhằm góp phần phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc, miền núi, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, chính sách này đã bộc lộ những bất cập và hạn chế, cụ thể:

Chất lượng đào tạo thấp; nhiều người phải bỏ giữa chừng vì học không theo kịp chương trình .

Đào tạo không theo nhu cầu của địa phương dẫn đến tốt nghiệp không bố trí được việc làm. Ngành nghề cử tuyển hàng năm tập trung vào một số ngành  nghề như y tế và sư phạm, còn các ngành khác tuy được giao chỉ tiêu nhưng số lượng còn hạn chế. Thực tế hiện nay, đang tồn tại nghịch lý là phần lớn sinh viên cử tuyển sau khi tốt nghiệp ra trường không có việc làm trong khi vùng miền núi, dân tộc lại đang thiếu cán bộ có trình độ.

Do đó, đề nghị xác định lại mục tiêu của chính sách và điều chỉnh chính sách cử tuyển một cách toàn diện, không chỉ ở nội dung phân công hay ưu tiên tuyển dụng, bảo đảm việc cử tuyển đúng mục đích, hiệu quả...

7. Điều 94 quy định về trách nhiệm của gia đình trong việc cùng nhà trường nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục. Tuy nhiên trên thực tế một bộ phận phụ huynh thiếu quan tâm, còn buông lỏng trong công tác quản lý, giáo dục con em mình ở nhà, thậm chí là phó mặc cho nhà trường và giáo viên.

 Do đó, đề nghị Dự thảo quy định theo hướng quy định rõ trách nhiệm của gia đình trong việc đôn đốc, nhắc nhở con em mình trong vấn đề học tập ở nhà vì ngoài thời gian học trên lớp thì phần lớn thời gian các em tự học ở nhà. Hơn nữa, giáo dục là một hoạt động mang tính xã hội cao. Muốn thực hiện mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ, cần phải coi trọng cả giáo dục nhà trường, giáo dục gia đình và giáo dục xã hội. Chỉ riêng nhà trường, chỉ riêng ngành giáo dục thì không thể làm tốt công tác giáo dục toàn diện được.

8. Đối với chính sách lương cho nhà giáo, nhà quản lý giáo dục. Theo như Dự thảo luật còn quy định chung chung, chưa thể hiện rõ sự đãi ngộ, tôn vinh nhà giáo, chưa bám sát Nghị quyết 29 của Đảng xác định: “Lương của nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp và có thêm phụ cấp tùy theo tiêu chuẩn, công việc, theo vùng”. Quan điểm này đã được đặt ra từ Hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII. Do đó, đề nghị bổ sung nội dung này cho rõ hơn vào Dự thảo luật.

Tôi xin hết ý kiến. Trân trọng cảm ơn Quốc hội! ”


Biên tập: Mai Nhung - Duy ToànVIDEO CLIP

Previous
 • Hướng dẫn sử dụng truyền hình số mặt đất DVB-T2

 • Cảnh báo cháy rừng

 • Trên biển quê hương

 • Vũng Chùa - Đảo Yến

 • Đồng Hới

 • Đền công chúa Liễu Hạnh

 • Động Tiên Sơn

 • Động Thiên Đường

 • Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh

 • Hang Sơn Đoòng

 • Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

 • Hang Én

 • Quảng Bình điểm đến hấp dẫn nhất Châu Á

 • Phim bom tấn Kong: Skull Island và cơ hội cho du lịch Quảng Bình

 • Cuộc thi tìm hiểu Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng trên Internet

Next

GIỚI THIỆU PHIM

Previous
 • Sự trở về của Lucas

 • Phận đàn bà

Next


Ngoại tệ
MuaCKBán
AUD 15971.58 16067.9916341.12
CAD 17127.61 17283.1617576.93
CHF 22834.28 22995.2523292.76
DKK 0 3443.13551
EUR 25909.22 25987.1826714.47
GBP 29446.46 29654.0429917.78
HKD 2938.75 2959.473003.76
INR 0 335.8348.98
JPY 206.48 208.57214.22
KRW 17.92 18.8620.45
KWD 0 76711.5179720.89
MYR 0 5568.985641.03
NOK 0 2627.152709.48
RUB 0 362.22403.62
SAR 0 6224.886469.08
SEK 0 2399.392459.78
SGD 16800.46 16918.8917103.55
THB 720.43 720.43750.48
USD 23345 2334523465
Giá vàng
LoạiMuaBán
qc