Thứ Tư 17/07/2019 
Thông báo số 1 về Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình năm 2018

Văn bản mới >> Thông báo

Thông báo số 1 về Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình năm 2018
Cập nhật lúc 07:10 21/08/2018

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH

ĐÀI PHÁT THANH & TRUYỀN HÌNH

-------------------------------

 Số: 322 /TB-LHPTTH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

-----------------------------------------------------------------------------

Quảng Bình, ngày 20 tháng 8 năm 2018

 

                       

THÔNG BÁO SỐ 1

Về Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình năm 2018

  -------------------------------------------------

 

Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình năm 2018 dự kiến tổ chức vào tháng 10 năm 2018 tại thành phố Đồng Hới. Đây là hoạt động chuyên môn được duy trì định kỳ hàng năm, là dịp để những người làm báo nói, báo hình trong tỉnh trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao nghiệp vụ. Đồng thời qua Liên hoan chọn ra những tác phẩm, những chương trình phát thanh, truyền hình xuất sắc để tham gia Liên hoan Phát thanh, Liên hoan Truyền hình toàn quốc.

Để chuẩn bị tốt cho Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình năm 2018, Ban Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình thông báo một số thông tin hướng dẫn về Liên hoan để các đơn vị, cá nhân chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện.

I-Về nội dung và hình thức thể hiện:

Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các Nghị quyết của các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII và 03 chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình khoá XVI về đổi mới công tác tổ chức cán bộ, về giải quyết việc làm, xoá nghèo bền vững và phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Năm 2018 cũng là năm mà quân và dân Quảng Bình đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, kỷ niệm 70 năm Ngày Quảng Bình quật khởi và hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh (01/7/1989-01/7/2019)… Trong những tháng đầu năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, các mặt xây dựng Đảng của tỉnh đạt được nhiều kết quả mang tính toàn diện, có nhiều khởi sắc.

Trong bối cảnh tình hình thực tế nói trên, các tác phẩm liên hoan cần bám sát đời sống, bám sát chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giáo dục truyền thống; phản ánh sâu sắc và sinh động các thành tựu đạt được trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phát hiện gương người tốt việc tốt, các mô hình mới, các điển hình tiên tiến của tập thể, cá nhân trong học tập tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; công tác phòng chống thiên tai bão, lụt, phòng chống cháy rừng; đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông... Đồng thời, Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình năm 2018 tiếp tục khuyến khích những tác phẩm mạnh dạn lựa chọn các đề tài nóng, những vấn đề nổi cộm đang được dư luận xã hội quan tâm, đang cần giải quyết; các tác phẩm có tính định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận xã hội trong việc triển khai các chủ trương của tỉnh, của các địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng; góp phần ổn định chính trị, ổn định sản xuất và đời sống nhân dân; khuyến khích cách thể hiện mới, sáng tạo, độc đáo, hấp dẫn; những tác phẩm mang tính phát hiện, phổ biến nhân tố mới trong phong trào thi đua trên các lĩnh vực của địa phương, đơn vị.

II-Các thể loại tham gia Liên hoan.

1.  Phát thanh:

 

TT

Thể loại

Thời lượng

Ghi chú

1

Phóng sự,

Phóng sự điều tra

Không quá 08 phút

PSĐT không quá 8 phút/kỳ

2

Trang phát thanh

10 phút

Các đài huyện, TX, TP, ngành, đơn vị

Chương trình thiếu nhi

Không quá 15 phút

3

Chương trình phát thanh tổng hợp

Không quá 30 phút

 

4

Không quá 25 phút

 

5

Câu chuyện truyền thanh

Không quá 30 phút

 

6

Phỏng vấn

Không quá 5 phút

 

7

Chương trình ca nhạc

25-30 phút

 

 

2. Truyền hình:

 

TT

Thể loại

Thời lượng

Ghi chú

1

Phóng sự, Phóng sự điều tra

Không quá 13 phút

PSĐT không quá 13 p/kỳ

2

Trang TH huyện, TX, TP

10 phút

Tối thiểu có 04 tin, 01 PS, không quá 01p/tin.

3

Chuyên mục

Không quá 15 phút

 

Chương trình thiếu nhi

4

Chuyên đề, khoa giáo

25-27 phút

 

5

Phim Tài liệu

Không quá 27 phút

 

6

Ký sự

Không quá 15 p/tập

 

7

Chương trình ca nhạc

25-27 phút

 

8

Giao lưu-Đối thoại-Tọa đàm

Nằm ở một trong các khung 43p; 55p; 85p hoặc 115p

 

9

Chương trình truyền hình thực tế

Từ 5-7 phút/chủ đề

 

 

III-Đối tượng tham gia:

* Tập thể:

- Các phòng nghiệp vụ trong khối nội dung Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

- Các Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, thị xã, thành phố.

- Các chuyên mục ngoài Đài có chương trình trên sóng Đài tỉnh.

- Báo điện tử Quảng Bình.

* Cá nhân:

- Là phóng viên, biên tập viên Đài tỉnh, Đài huyện, thị xã, thành phố; phóng viên Báo điện tử Quảng Bình; cộng tác viên ở các ngành có chuyên mục định kỳ và những cá nhân có cộng tác thường xuyên với Đài tỉnh. Những cá nhân, tập thể lần đầu muốn tham gia phải có đề nghị với Ban tổ chức Liên hoan.

IV-Một số quy định và lưu ý:

- Các thể loại tham dự Liên hoan là những tác phẩm mới được sản xuất trong năm 2018 và chưa tham dự cuộc thi nào.

- Số lượng tác phẩm tham gia ở mỗi thể loại không hạn chế.

- Không được gửi tác phẩm của đơn vị mình sang đơn vị khác để dự thi.

- Cùng một đơn vị, cá nhân không dùng một nội dung đề tài dự thi ở các thể loại khác nhau.

- Các đơn vị đăng ký và nộp tác phẩm dự thi trước ngày 10/10/2018 tại phòng Tổ chức - Hành chính, (Đ/c Phạm Thị Lựu, Phó trưởng phòng Tổ chức - Hành chính). Số điện thoại: 0232.3820417, di động: 0982.077.600.

- Các tác phẩm tham gia liên hoan ghi thành 01 file có định dạng và đặt tên file theo quy định, lưu trữ trong 01 ổ cứng. Về định dạng file, các đơn vị liên hệ qua đồng chí Phạm Xuân Hùng, Trưởng phòng Kỹ thuật sản xuất chương trình. Số điện thoại: 0915.971.567.

Trên đây là những quy định chung của Liên hoan Phát thanh - Truyền hình năm 2018, đề nghị các đơn vị phổ biến kịp thời và có kế hoạch triển khai thực hiện tại đơn vị mình. Thời gian tổ chức Liên hoan và các hướng dẫn cụ thể khác sẽ có thông báo sau./.

 

Nơi nhận:

-Giám đốc, các Phó GĐ (để chỉ đạo);

-Đài TT-TH Huyện, TX, TP;

-Các chuyên mục ngoài Đài;

-Báo Quảng Bình điện tử;

-Các phòng nghiệp vụ;

-Lưu VT.

 

GIÁM ĐỐC

 

 

Đã ký

 

Lê Khánh Hoà

 

VIDEO CLIP

Previous
  • Lễ hội hang động Quảng Bình 2019

  • Hướng dẫn sử dụng truyền hình số mặt đất DVB-T2

  • Kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh và 70 năm Quảng Bình quật khởi

  • Các biện pháp phòng chống dịch tả lợn châu phi

Next

GIỚI THIỆU PHIM

Previous
  • Tình yêu và thù hận

  • Bên nhau trọn đời

  • Tình thù hai mặt

Next


Ngoại tệ
MuaCKBán
AUD 16027.1 16123.8416398.03
CAD 17435.68 17594.0317893.22
CHF 23138.78 23301.8923698.14
DKK 0 3430.523538.06
EUR 25786.11 25863.726640.48
GBP 28467.61 28668.2928923.49
HKD 2926.72 2947.352991.48
INR 0 337.22350.46
JPY 211.41 213.55221.23
KRW 17.96 18.9120.5
KWD 0 76030.5979013.84
MYR 0 5604.595677.15
NOK 0 2664.072747.57
RUB 0 367.37409.36
SAR 0 61716413.13
SEK 0 2439.662501.08
SGD 16862.75 16981.6217167.08
THB 736.01 736.01766.71
USD 23140 2314023260
Giá vàng
LoạiMuaBán
qc