Thứ Năm 20/06/2019 
Thông báo số 2 về Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình năm 2018

Văn bản mới >> Thông báo

Thông báo số 2 về Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình năm 2018
Cập nhật lúc 11:09 17/09/2018

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH

ĐÀI PHÁT THANH & TRUYỀN HÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

             Số: 353/TB-LHPTTH                   

 

Quảng Bình, ngày 14 tháng 9 năm 2018

 

 

THÔNG BÁO SỐ 2

Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình năm 2018


Ngày 20/8/2018, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình đã có Thông báo số 1 số 322/TB-LHPTTH về Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình năm 2018, trong đó, quy định về tác phẩm tham gia Liên hoan gồm 07 thể loại Phát thanh và 09 thể loại Truyền hình. Nay, Ban tổ chức Liên hoan thông báo và lưu ý thêm một số nội dung cụ thể sau đây:

1. Về nội dung, hình thức, số lượng tác phẩm tham gia: các đơn vị căn cứ vào Thông báo số 1 của Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình (đã được gửi cho các đơn vị dự thi và đăng tải trên Trang thông tin điện tử qbtv.vn).

2. Về đăng ký danh sách và nộp tác phẩm dự thi:

- Đăng ký tác phẩm dự thi tại Phòng Tổ chức - Hành chính thông qua đồng chí Phạm Thị Lựu, Phó trưởng phòng, Điện thoại: 0232.3820417; Di động: 0982.077.600.

- Các tác phẩm tham gia Liên hoan gửi về phòng Kỹ thuật sản xuất chương trình theo địa chỉ Server Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình, mỗi tác phẩm được ghi thành 01 file có định dạng và đặt tên file theo quy định, lưu trữ trong 01 ổ cứng. Về định dạng file, các đơn vị liên hệ qua đồng chí Phạm Xuân Hùng, Trưởng phòng Kỹ thuật sản xuất chương trình, số điện thoại: 0915.971.567 để được hướng dẫn.

Thời hạn nhận đăng ký và nộp tác phẩm: đến 17h00, ngày 10  tháng 10  năm 2018.

Dự kiến thời gian tổ chức Liên hoan từ 11/10 đến 13/10/2018. (Sẽ có giấy mời hoặc thông báo cụ thể đến các đơn vị dự thi).

3. Lưu ý: Đối với các phòng Nội dung thuộc Đài tỉnh, các Đài TT-TH các huyện, thị xã, thành phố và các chuyên mục ngành, việc tích cực tham gia và chất lượng các tác phẩm tham gia Liên hoan là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua cuối năm.

Trên đây là Thông báo số 2 Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình năm 2018, đề nghị các đơn vị có kế hoạch triển khai thực hiện đúng thời gian, tiến độ quy định./.

Nơi nhận:

- Giám đốc, các PGĐ (để chỉ đạo);

- Đài TT-TH huyện, thị xã, thành phố;

- Các chuyên mục ngành;

- Báo QB điện tử;

- Các phòng nghiệp vụ thuộc Đài tỉnh;

- Lưu VT, TH.

 

GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Lê Khánh Hoà

 

VIDEO CLIP

Previous
 • Hướng dẫn sử dụng truyền hình số mặt đất DVB-T2

 • Trên biển quê hương

 • Vũng Chùa - Đảo Yến

 • Đồng Hới

 • Đền công chúa Liễu Hạnh

 • Động Tiên Sơn

 • Động Thiên Đường

 • Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh

 • Hang Sơn Đoòng

 • Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

 • Hang Én

 • Cuộc thi tìm hiểu Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng trên Internet

Next

GIỚI THIỆU PHIM

Previous
 • Tình thù hai mặt

Next


Ngoại tệ
MuaCKBán
AUD 15794.05 15889.3916159.52
CAD 17133 17288.617582.52
CHF 22978.57 23140.5523440.01
DKK 0 3442.423550.31
EUR 25749.26 25826.7426501.66
GBP 28947.61 29151.6729411.04
HKD 2935.74 2956.443000.69
INR 0 334.17347.28
JPY 211.78 213.92221.61
KRW 18.07 19.0220.63
KWD 0 76508.1779509.82
MYR 0 5548.745620.55
NOK 0 2625.872708.17
RUB 0 363.38404.91
SAR 0 6201.776445.08
SEK 0 2415.22475.99
SGD 16839.79 16958.517143.64
THB 730.9 730.9761.39
USD 23255 2325523375
Giá vàng
LoạiMuaBán
qc