Thứ Tư 19/06/2019 
Thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền chung cho khu vực 05 tỉnh vùng Bắc Trung Bộ thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020

Văn bản mới >> Thông báo

Thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền chung cho khu vực 05 tỉnh vùng Bắc Trung Bộ thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
Cập nhật lúc 17:28 22/09/2018

Ngày 21/9/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1579/KH-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền chung cho khu vực 05 tỉnh vùng Bắc Trung Bộ thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Mục tiêu giảm nghèo là yếu tố cơ bản để đảm bảo công bằng xã hội và tăng trưởng bền vững, mặt khác chỉ có tăng trưởng cao, bền vững mới có sức mạnh vật chất để hỗ trợ và tạo cơ hội cho người nghèo vươn lên thoát khỏi đói nghèo. Những thành tựu trong sự nghiệp xóa đói giảm nghèo của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong những năm qua đã tạo nên diện mạo mới trong bộ mặt nông thôn, nông dân, là kết quả của việc thực hiện đường lối, chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước.

Các tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Nghệ An, Hà Tĩnh thuộc vùng Bắc Trung Bộ có nhiều nét tương đồng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, có tỉ lệ hộ nghèo cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm, hiệu quả thấp, sức cạnh tranh còn hạn chế, các điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, mức hưởng thụ thông tin chênh lệch với những vùng, miền khác trong cả nước. Những kết quả trong phát triển kinh tế của vùng đến nay chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và yêu cầu đặt ra. Đặc biệt, sự cố môi trường biển xảy ra vào đầu tháng 4/2016 đã để lại hậu quả rất nghiêm trọng trên nhiều phương diện, lĩnh vực, gây thiệt hại lớn cho các tỉnh trong khu vực, đặc biệt đối với 04 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế. Bên cạnh đó, Bắc Trung Bộ là vùng có điều kiện khí hậu khắc nghiệt nhất trong cả nước, hàng năm thường xảy ra nhiều thiên tai như bão, lũ, gió Lào, hạn hán… ảnh hưởng lớn đến mọi mặt đời sống xã hội của nhân dân trong vùng.

Xác định tầm quan trọng của công tác xóa đói, giảm nghèo, đặc biệt là công tác giảm nghèo thông tin, trong những năm qua, các địa phương đã tập trung thực hiện công tác thông tin tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên mọi lĩnh vực, đặc biệt, chú trọng tuyên truyền chủ trương xử lý, khắc phục sự cố môi trường biển, góp phần ổn định sản xuất, đời sống của người dân.

Tuy nhiên, công tác thông tin tuyên truyền vẫn còn nhiều hạn chế là do chưa tập trung khai thác các đề tài có tính chất chuyên sâu và hệ thống nhằm tạo điểm nhấn cần thiết góp phần nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền; đa phần các địa phương còn khó khăn, do đó kinh phí đầu tư cho hoạt động thông tin tuyên truyền còn eo hẹp, chưa được quan tâm đúng mức; các cơ quan truyền thông tại các địa phương tự thực hiện nội dung thông tin tuyên truyền một cách độc lập, không có sự kế thừa, khai thác sản phẩm để dùng chung, làm ảnh hưởng đến hiệu quả công tác tuyên truyền và hạn chế hiệu quả sử dụng ngân sách Nhà nước….

Năm 2018, tỉnh Quảng Bình được bố trí 2.000 triệu đồng từ Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 để thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền cho các tỉnh trong khu vực. Tỉnh xác định đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, góp phần giảm nghèo thông tin, cung cấp thông tin thiết yếu đến các tầng lớp Nhân dân thuộc địa bàn thụ hưởng Chương trình. Để đảm bảo hiệu quả công tác truyền thông, tỉnh lựa chọn địa bàn 05 tỉnh có nét tương đồng về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, bao gồm: Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Nghệ An, Hà Tĩnh, đồng thời, lựa chọn chủ đề thiết yếu, có tính cấp thiết, sử dụng chung cho các tỉnh trong khu vực.

Vì vậy, việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền có tính chất khu vực là rất cần thiết, đảm bảo khai thác được các chủ đề chuyên sâu, góp phần nâng cao hiệu quả công tác truyền thông; tăng cường đưa thông tin thiết yếu, thiết thực đến với người dân nhằm khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo và thay đổi hành vi của người nghèo về giảm nghèo bền vững tại 05 tỉnh vùng Bắc Trung Bộ; đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách Nhà nước trong hoạt động thông tin, tuyên truyền tránh chồng chéo, lãnh phí.

Theo đó, nội dung tuyên truyền tập trung chủ yếu vào các vấn đề trọng tâm: Phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ môi trường, trọng tâm là phát triển kinh tế biển; phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu; về chủ quyền an ninh biên giới; phát triển du lịch, khai thác tiềm năng, thế mạnh của 05 tỉnh vùng Bắc Trung Bộ; công tác dân tộc, phát triển kinh tế tại địa bàn dân tộc thiểu số; phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Hình thức thông tin, tuyên truyền là sản xuất, phát sóng các chương trình truyền hình chung cho khu vực 05 tỉnh vùng Bắc Trung Bộ; trong đó tập trung lựa chọn các thể loại phóng sự, kí sự, tạp chí, phim tài liệu, tọa đàm; sản suất, phát sóng các chương trình truyền thanh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; bài viết tuyên truyền trên Báo Quảng Bình điện tử.

UBND tỉnh yêu cầu, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các sở ban, ngành, địa phương liên quan, xây dựng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền chung khu vực 05 tỉnh vùng Bắc Trung Bộ thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020; phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nội dung; tổng hợp tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh theo quy định.

Theo Đặng Hà

quangbinh.gov.vn

VIDEO CLIP

Previous
 • Hướng dẫn sử dụng truyền hình số mặt đất DVB-T2

 • Trên biển quê hương

 • Vũng Chùa - Đảo Yến

 • Đồng Hới

 • Đền công chúa Liễu Hạnh

 • Động Tiên Sơn

 • Động Thiên Đường

 • Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh

 • Hang Sơn Đoòng

 • Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

 • Hang Én

 • Cuộc thi tìm hiểu Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng trên Internet

Next

GIỚI THIỆU PHIM

Previous
 • Tình thù hai mặt

Next


Ngoại tệ
MuaCKBán
AUD 15794.05 15889.3916159.52
CAD 17133 17288.617582.52
CHF 22978.57 23140.5523440.01
DKK 0 3442.423550.31
EUR 25749.26 25826.7426501.66
GBP 28947.61 29151.6729411.04
HKD 2935.74 2956.443000.69
INR 0 334.17347.28
JPY 211.78 213.92221.61
KRW 18.07 19.0220.63
KWD 0 76508.1779509.82
MYR 0 5548.745620.55
NOK 0 2625.872708.17
RUB 0 363.38404.91
SAR 0 6201.776445.08
SEK 0 2415.22475.99
SGD 16839.79 16958.517143.64
THB 730.9 730.9761.39
USD 23255 2325523375
Giá vàng
LoạiMuaBán
qc