Thứ Tư 17/07/2019 
Quảng Bình: Ban hành Quy chế Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh

Văn hoá - Văn nghệ >> Hoạt động Văn hóa - Văn nghệ

Quảng Bình: Ban hành Quy chế Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
Cập nhật lúc 14:04 31/10/2018

UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Quy chế Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, việc quản lý, bảo vệ, khai thác và sử dụng di tích phải đảm bảo các nguyên tắc: Tuân theo Luật Di sản văn hóa ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18/6/2009; Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010; Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ, các văn bản pháp luật có liên quan và nội dung của Quy chế này. Nghiêm cấm việc mua bán, trao đổi, vận chuyển, chiếm giữ trái phép hoặc làm hư hỏng, hủy hoại di tích đã được Nhà nước xếp hạng và đưa vào danh mục kiểm kê. Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân lợi dụng di tích để hoạt động mê tín, dị đoan, kinh doanh trái phép, hoạt động văn hóa đồi trụy và các hoạt động vi phạm pháp luật khác.

Nội dung quản lý và phát huy giá trị di tích gồm: Kiểm kê di tích; Lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích; Quản lý mặt bằng và không gian di tích; Điều chỉnh, hủy bỏ xếp hạng đối với di tích; Quản lý hiện vật thuộc di tích; Khai thác, sử dụng, phát huy giá trị di tích; Quản lý, sử dụng nguồn thu của di tích; Hỗ trợ bảo vệ di tích. Ngoài ra là một số hoạt động khác như: tham quan nghiên cứu khoa học; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ.

Về bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích: Mọi hoạt động bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích thực hiện theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa và danh lam, thắng cảnh và Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích và các quy định pháp luật khác có liên quan./.

Theo Thanh Thủy

toquoc.vn

VIDEO CLIP

Previous
  • Lễ hội hang động Quảng Bình 2019

  • Hướng dẫn sử dụng truyền hình số mặt đất DVB-T2

  • Kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh và 70 năm Quảng Bình quật khởi

  • Các biện pháp phòng chống dịch tả lợn châu phi

Next

GIỚI THIỆU PHIM

Previous
  • Tình yêu và thù hận

  • Bên nhau trọn đời

  • Tình thù hai mặt

Next


Ngoại tệ
MuaCKBán
AUD 16027.1 16123.8416398.03
CAD 17435.68 17594.0317893.22
CHF 23138.78 23301.8923698.14
DKK 0 3430.523538.06
EUR 25786.11 25863.726640.48
GBP 28467.61 28668.2928923.49
HKD 2926.72 2947.352991.48
INR 0 337.22350.46
JPY 211.41 213.55221.23
KRW 17.96 18.9120.5
KWD 0 76030.5979013.84
MYR 0 5604.595677.15
NOK 0 2664.072747.57
RUB 0 367.37409.36
SAR 0 61716413.13
SEK 0 2439.662501.08
SGD 16862.75 16981.6217167.08
THB 736.01 736.01766.71
USD 23140 2314023260
Giá vàng
LoạiMuaBán
qc