Thứ Tư 17/07/2019 
Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương thảo luận, góp ý về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học

Chuyên đề - Chuyên mục >> Giáo dục

Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương thảo luận, góp ý về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học
Cập nhật lúc 08:51 07/11/2018

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV, ngày 6/11, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học. Ông Nguyễn Ngọc Phương, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình đã tham gia thảo luận về nội dung này. Sau đây là toàn văn bài phát biểu thảo luận.

Kính thưa:    - Chủ tọa phiên họp

                     - Quốc hội

Trước hết tôi cơ bản đồng tình với nội dung sửa đổi và báo cáo giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sửa đổi Luật Giáo dục Đại học. Để tiếp tục hoàn thiện và thông qua, tôi có một số góp ý sau:

 1. Về sự cần thiết: Ngoài báo cáo giải trình, tôi xin phân tích thêm như sau: Xã hội ngày một phát triển, yêu cầu của cuộc sống ngày càng đổi mới và mong muốn nâng cao chất lượng giáo dục Đại học, nhằm đổi mới, tiếp cận đưa nền giáo dục Việt Nam sớm tiếp cận với nền giáo dục thế giới và văn minh nhân loại.

Mặt khác, Hiến pháp 2013 ban hành, nhiều Luật được sửa đổi liên quan đến Luật Giáo dục Đại học. Vì thế, Luật Giáo dục Đại học sửa đổi là sự cần thiết, đồng thời Luật cũng xác định rõ hệ thống cơ sở giáo dục Đại học, đảm bảo tiệm cận với thông lệ quốc tế, phù hợp với thực tiễn ở Việt Nam nhưng không gây xáo trộn trong hệ thống cơ sở giáo dục Đại học hiện hành.

Cơ sở giáo dục Đại học phân định có 2 loại: Công lập và tư thục. Quy định như vậy bảo đảm tính ổn định của hệ thống, kế thừa các quy định của Luật hiện hành, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc mở rộng, phát triển các Đại học, trường Đại học, học viện phù hợp thực tiễn và tiệm cận với xu hướng chung của thế giới.

Điều quan trọng là dự thảo đã tạo sự bình đẳng giữa cơ sở giáo dục Đại học công lập và tư thục, thúc đẩy sự phát triển của cơ sở giáo dục Đại học tư thục, đặt nền móng pháp lý cho giáo dục Đại học tiến tới tự chủ, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn lực trình độ chất lượng cao, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chuẩn bị nguồn lực đáp ứng công nghệ 4.0.

Dự thảo tăng cường tự chủ cho các cơ sở giáo dục Đại học nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát chặt chẽ chất lượng đào tạo, đặc biệt đối với các ngành liên quan đến sức khỏe, đào tạo giáo viên, quốc phòng - an ninh. Quan tâm đổi mới cơ chế quản lý tài chính, tài sản; đổi mới quản trị đại học, mô hình cơ cấu tổ chức và cơ chế quản trị phù hợp. Trao thực quyền cho Hội đồng trường để trở thành cơ quan quản trị hiệu quả phù hợp với thông lệ quốc tế. Khắc phục những bất cập, hạn chế của Luật giáo dục Đại học năm 2012, gỡ bỏ những điểm nghẽn, nút thắt trong thời gian qua.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Phương phát biểu thảo luận.


2. Một số góp ý cụ thể dự thảo Luật:

* Tại Điều 7: Cơ sở giáo dục Đại học

Tôi đồng tình với mô hình giáo dục Đại học Việt Nam bao gồm: Trường Đại học và Đại học. Trường Đại học bao gồm trường Đại học, học viện, các khoa, bộ môn; Đại học là tổ hợp các trường Đại học, trường trực thuộc, viện nghiên cứu.

Ngoài giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tôi muốn nhấn mạnh thêm, đây là sự phân cấp hợp lý, thể hiện được đẳng cấp, mô hình của cơ sở giáo dục Đại học. Trường Đại học muốn lên Đại học, phải phấn đấu vươn lên thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu để thành Đại học.

Quy định này cũng thể hiện đẳng cấp của Đại học để có trách nhiệm trước quốc gia trong phấn đấu đưa đại học Việt Nam được đứng vào tốp các trường cao trên thế giới. Đây cũng là cơ hội để trường Đại học vươn lên, có Đại học vùng, tạo cơ hội cho các trường Đại học các tỉnh hiện nay được nâng cấp về thương hiệu, uy tính và niềm tin của sinh viên và xã hội. Thực tế hiện nay, một số trường Đại học tại các tỉnh số lượng sinh viên giảm, tương lai cần sáp nhập Đại học vùng để liên kết đào tạo để nâng cao thương hiệu…

* Tại khoản 2, Điều 20 về tiêu chuẩn Hiệu trưởng

Dự thảo đã sửa đổi quy định của Luật theo hướng cởi trói cho các cơ sở giáo dục Đại học, tạo điều kiện cho cơ sở giáo dục Đại học được tự chủ hơn, trong đó Dự thảo bỏ quy định tiêu chuẩn “đã tham gia quản lý cấp khoa, phòng của cơ sở giáo dục Đại học ít nhất 05 năm”. Vì thực tế nó gây ra nhiều khó khăn trong việc lựa chọn nhân sự Hiệu trưởng thực sự có tâm, có tầm và có uy tín để điều hành hoạt động của trường Đại học. Câu chuyện gần đây về trường hợp Giáo sư người Mỹ gốc Việt Trương Nguyện Thành đã được 16/18 thành viên Hội đồng quản trị Trường Đại học Hoa Sen nhất trí bầu làm Hiệu trưởng nhưng lại không được cơ quan có thẩm quyền công nhận do vướng quy định về tiêu chuẩn “đã tham gia quản lý cấp khoa, phòng của cơ sở giáo dục Đại học ít nhất 05 năm”. Trường hợp xảy ra ở trường tư nhưng cũng nhắc chúng ta liên tưởng đến trường Đại học công lập. Một rào cản pháp lý như vậy sẽ bóp ngẹt quyền tự chủ của trường Đại học, gây khó khăn trong việc tìm kiếm Hiệu trưởng thực sự có năng lực để điều hành hoạt động của trường theo những định hướng phát triển.

- Theo điểm a, khoản 2 về tiêu chuẩn Hiệu trưởng tôi đề nghị:

+ Nếu theo Phương án một như dự thảo: Cần bổ sung một số tiêu chuẩn trong quy định cụ thể: Có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; có trình độ Tiến sĩ, phù hợp với chuyên ngành, thương hiệu nhà trường; có sức khỏe tốt; có uy tín khoa học, được Hội đồng nhà trường tín nhiệm, có kinh nghiệm quản lý, điều hành khoa học và đã được đào tạo, được cấp chứng chỉ về quản lý giáo dục Đại học.

+ Tôi cũng xin đề nghị Phương án hai là: Luật không nên đưa ra quy định cứng về tiêu chuẩn Hiệu trưởng, nhất là quy định cứng đó lại mang tính định tính trong Luật, mà nên giao cho nhà trường quy định.

Qua nghiên cứu pháp luật nước ngoài về vấn đề này, tôi nhận thấy luật của các nước có nền giáo dục Đại học phát triển không quy định áp đặt về tiêu chuẩn của Hiệu trưởng trường Đại học, mà do mỗi trường Đại học tự quyết định.

Chẳng hạn ở Mỹ, Hội đồng của các trường toàn quyền quyết định về Hiệu trưởng mà không phải theo một tiêu chuẩn nào đặt ra từ luật pháp và thực tế, có nhiều trường lựa chọn người ngoài trường, thậm chí có cả người ngoài giới học thuật làm Hiệu trưởng.

Ở Pháp, Bộ luật Giáo dục quy định Hiệu trưởng do Hội đồng trường bầu ra theo nguyên tắc đa số. Thực tế, người được Hội đồng trường bầu làm Hiệu trưởng là người có năng lực, uy tín và tín nhiệm cao.

Điều 42. Trách nhiệm của Nhà nước về phát triển khoa học và công nghệ

Đề nghị quan tâm đến sự công bằng trong việc nghiên cứu khoa học, mở rộng phạm vi để các trường tư thục đều được tham gia nghiên cứu các công trình khoa học. Tránh tình trạng chỉ các trường công lập mới được tham gia còn trường tư thực thì không.

Xin hết ý kiến! Cảm ơn Quốc hội!

 


Biên tập: Mai NhungVIDEO CLIP

Previous
  • Lễ hội hang động Quảng Bình 2019

  • Hướng dẫn sử dụng truyền hình số mặt đất DVB-T2

  • Kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh và 70 năm Quảng Bình quật khởi

  • Các biện pháp phòng chống dịch tả lợn châu phi

Next

GIỚI THIỆU PHIM

Previous
  • Tình yêu và thù hận

  • Bên nhau trọn đời

  • Tình thù hai mặt

Next


Ngoại tệ
MuaCKBán
AUD 16027.1 16123.8416398.03
CAD 17435.68 17594.0317893.22
CHF 23138.78 23301.8923698.14
DKK 0 3430.523538.06
EUR 25786.11 25863.726640.48
GBP 28467.61 28668.2928923.49
HKD 2926.72 2947.352991.48
INR 0 337.22350.46
JPY 211.41 213.55221.23
KRW 17.96 18.9120.5
KWD 0 76030.5979013.84
MYR 0 5604.595677.15
NOK 0 2664.072747.57
RUB 0 367.37409.36
SAR 0 61716413.13
SEK 0 2439.662501.08
SGD 16862.75 16981.6217167.08
THB 736.01 736.01766.71
USD 23140 2314023260
Giá vàng
LoạiMuaBán
qc