Thứ Ba 18/06/2019 
Quảng Bình: Xây dựng thế hệ thanh niên thời kỳ mới “Tâm trong- Trí sáng- Hoài bão lớn”.

Ký sự - Phóng sự >> Phóng sự

Quảng Bình: Xây dựng thế hệ thanh niên thời kỳ mới “Tâm trong- Trí sáng- Hoài bão lớn”.
Cập nhật lúc 09:17 30/11/2018

"Tuổi trẻ là mùa xuân của nhân loại; Thanh niên là rường cột của quốc gia; Thanh niên có mạnh dân tộc mới mạnh". Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, tuổi trẻ Việt Nam luôn nêu cao lòng yêu nước, chí khí anh hùng bất khuất vì độc lập tự do của dân tộc. Từ khi có Ðảng, có Bác Hồ, dưới ngọn cờ vinh quang của Ðảng, vai trò và sức mạnh của thanh niên càng được phát huy, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của dân tộc và bồi đắp thêm những phẩm chất tốt đẹp của thanh niên Việt Nam. Cùng với sự trưởng thành của lớp lớp thanh niên trong cả nước, tuổi trẻ Quảng Bình luôn phát huy, kế thừa truyền thống quý báu của thế hệ đi trước, không ngừng học tập, rèn luyện, sẵn sàng góp sức trẻ trên mọi miền quê, trên từng lĩnh vực, cùng gánh vác những nhiệm vụ khó, góp phần xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Trong 5 năm qua, từ năm 2013 - 2018, thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa UBND và Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình, trên các lĩnh vực phối hợp đã ghi nhận vai trò, sự đóng góp quan trọng của tuổi trẻ Quảng Bình trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng của địa phương, thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020. 

Nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, ngày 29/10/2013, UBND tỉnh và Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình  đã ký kết Quy chế số 01 về công tác phối hợp giai đoạn 2013 - 2018. Theo đó,  khi có nhiệm vụ đột xuất, cấp bách, UBND tỉnh chủ động thông báo về tình hình kinh tế - xã hội, các quyết định, chủ trương lớn của tỉnh; các chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến thanh, thiếu niên và nhi đồng để Tỉnh Đoàn phối hợp tổ chức thực hiện. Với tinh thần trách nhiệm, hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Bình đã chủ động triển khai lồng ghép các nội dung, nhiệm vụ phối hợp với UBND tỉnh vào trong chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Nhờ đó đã góp phần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng thực hành xã hội cho thế hệ trẻ, đồng thời phát huy được vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh-quốc phòng.

Những hoạt động phối hợp cụ thể giữa UBND tỉnh và Tỉnh đoàn đã được Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Bình  Trần Quốc Tuấn chia sẻ: "Từ quy chế phối hợp với UBND tỉnh, Ban thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh triển khai thực hiện nhiều hoạt động để tạo môi trường, điều kiện cho tuổi trẻ QB học tập, lao động và rèn luyện, trong đó, chúng tôi đã chú trọng tổ chức nhiều hoạt động cho ĐVTN nhằm giáo dục lý tưởng cách mạng cho các bạn trẻ, tạo môi trường, cơ chế cho ĐVTN tham gia phát triển KT- XH, đảm bảo QP – AN. Một điểm nổi bật nữa là tuổi trẻ đã tham gia các hoạt động xã hội, như tham gia lao động sáng tạo, làm chủ KHCN và các đề tài nghiên cứu khoa học cũng như các ứng dụng KHCN của tuổi trẻ cũng được đưa vào thực tiễn của cuộc sống và lao động học tập".

ĐVTN Quảng Bình trong ngày hội " Hướng nghiệp và tư vấn tuyển sinh".

Trong năm năm qua, nhiều chương trình phối hợp giữa Tỉnh Đoàn và các Sở, ngành đã được triển khai có hiệu quả và có nhiều tác động tích cực đến cộng đồng, xã hội. Công tác giáo dục kỹ năng sống; giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu niên đã được gắn với việc tổ chức các hoạt động nhân các ngày lễ lớn của dân tộc, của Đảng, của Đoàn, của quê hương, đất nước. Hàng năm, các cấp bộ Đoàn cũng đã thường xuyên phối hợp với các ban, ngành tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ về ý thức trách nhiệm đối với Tổ quốc, có ý thức làm chủ, trách nhiệm công dân, có tri thức, sức khỏe, lao động giỏi, sống có văn hóa, nghĩa tình; có đạo đức, trí tuệ, niềm tin, ý chí và bản lĩnh vươn lên trong cuộc sống. Điển hình là các hoạt động tuyên truyền tham gia đảm bảo trật tự An toàn giao thông như: Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông”;  “Em yêu đường sắt quê em”;... Tập huấn kỹ năng truyền thông về an toàn giao thông; Tập huấn kiến thức sơ cấp cứu nhanh tai nạn giao thông; tuyên truyền về Luật phòng chống ma túy, pháp lệnh phòng chống mại dâm, HIV, AIDS. Nhiều câu lạc bộ, đội, nhóm được hình thành và hoạt động có hiệu quả, như: “CLB thanh niên phòng, chống tệ nạn xã hội”, “Tuổi trẻ với pháp luật”. Từ đó, đã xuất hiện nhiều mô hình giáo dục mới, phát huy nhân tố tự giác tự rèn luyện của mỗi đoàn viên góp phần từng bước xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới: “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn”.

Nói về công tác phối hợp của Sở GD- ĐT với Tỉnh Đoàn Quảng Bình, ông Trần Đình Nhân – Phó giám đốc Sở GD và ĐT Quảng Bình đã chia sẻ: "Trong thời gian qua, giữa Sở GD- ĐT và Tỉnh đoàn cũng đã có sự phối hợp rất chặt chẽ trong xây dựng các phong trào thi đua và giáo dục thanh thiếu niên nhi đồng và ĐVTN, cụ thể là các phong trào nổi bật như: Học kỳ Quân độ, hội thi tin học trẻ, tiếp sức mùa thi, thiếu nhi QB thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, Rèn luyện đội viên gắn với nói lười hay làm việc tốt…Có thể nói rằng, thời gian qua, nhờ phong trào này mà Đoàn viên thanh thiếu niên trong trường  học được rèn luyện, tôi luyện và góp phần rất quan trọng trong việc nâng cao đạo đứcnhân cách của học sinh trong nhà trường".

Cùng với sự hỗ trợ của TW, tỉnh và TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trong những năm qua, các phong trào “Xung kích tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” đã được các cấp bộ đoàn triển khai có hiệu quả. Công tác hỗ trợ thanh niên thi đua học tập, nghiên cứu  khoa học công nghệ, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội; chú trọng các hoạt động hỗ trợ thanh niên, học sinh, sinh viên trong việc chọn nghề, chọn trường. Thực hiện đề án 103 do UBND tỉnh ban hành về “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm” giai đoạn 2013 - 2015, các cấp bộ Đoàn đã tư vấn, hướng nghiệp cho trên 85.000 ĐVTN; Phối hợp với Ngân hàng CSXH triển khai có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh thông qua nguồn vốn Quỹ Quốc gia. Đến nay, toàn tỉnh có 227 tổ tiết kiệm vay vốn do Đoàn thanh niên quản lý với tổng số tiền  trên 290 tỷ đồng; nguồn vốn Quỹ Quốc gia về việc làm do Trung ương Đoàn ủy quyền cho Tỉnh Đoàn quản lý gần 2,4 tỷ đồng với 24 dự án, giải quyết việc làm cho trên 200 ĐVTN. Phong trào “Tuổi trẻ Quảng Bình chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị” cũng đã được triển khai và thực hiện có hiệu quả, góp phần thay đổi diện mạo cảnh quan, môi trường nông thôn "sáng - xanh -sạch - đẹp". 5 năm qua, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã tặng 136 máy vi tính cho Đoàn thanh niên các xã xây dựng nông thôn mới; huy động nguồn lực, đóng góp ngày công xây dựng; tu sửa trên 850 km đường giao thông nông thôn; hỗ trợ xây dựng 378 nhà văn hóa, nhà nhân ái, nhà Đại Đoàn kết, sân bóng chuyền với tổng trị giá trên 21 tỷ đồng. Chương trình thắp sáng đường quê đã triển khai thực hiện được 420 tuyến đường với hơn 408 km đường nông thôn được thắp sáng với trị giá trên 5,8 tỷ đồng.

Cùng với các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh, Huyện đoàn Bố Trạch cũng đã luôn đồng hành, hỗ trợ đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện trong các phong trào, hoạt động. Trao đổi với phóng viên chúng tôi, Bí thư Huyện đoàn Bố Trạch Nguyễn Trí Dũng tâm sự: "Cùng với sự hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh, đặc biệt là của BTV Tỉnh đoàn, Ban chấp hành Đoàn huyện Bố Trạch cũng đã đồng hành trong việc vay vốn cho thanh niên lập thân lập nghiệp; phối hợp với NHCS cho đoàn viên vay vốn để phát triển sản xuất và xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm…"

Để đạt được những kết quả đó, thời gian qua, cấp uỷ, chính quyền các cấp cũng đã quan tâm tạo điều kiện để thanh niên tham gia các hoạt động nâng cao đời sống văn hoá tinh thần. Nhiều đề án, chương trình được phê duyệt đáp ứng nhu cầu chính đáng của thanh niên và công tác thanh niên như: xây dựng Tượng đài TNXP chống Mỹ cứu nước, Đền tưởng niệm các liệt sỹ hy sinh tại bến phà Long Đại; các dự án như Làng TNLN Trường Xuân - huyện Quảng Ninh, Làng TNLN Quảng Châu - huyện Quảng Trạch; Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên tỉnh… Các chương trình, dự án đã tạo điều kiện tốt hơn cho công tác bồi dưỡng lý tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, đồng thời tạo cơ chế, chính sách để tuổi trẻ có cơ hội phát huy năng lực, tính sáng tạo của mình. Trong những năm qua, nhiều cán bộ trẻ có năng lực đã được đảm nhận các nhiệm vụ quan trọng trong hệ thống chính trị, góp phần nâng tỷ lệ cán bộ trẻ trong các cơ quan, đơn vị, lãnh đạo các ngành, địa phương ngày càng tăng. Từ năm 2013 đến nay, các cấp bộ Đoàn đã giới thiệu cho Đảng trên 7.000 đoàn viên ưu tú và đã có hơn 3.000 đồng chí được kết nạp vào Đảng.

Để triển khai thực hiện quy chế phối hợp trong những năm tiếp theo đạt hiệu quả, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Bình Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh: "Thời gian tới, các cấp bộ đoàn và Ban thường vụ Tỉnh đoàn sẽ có kế hoạch phối hợp với các sở, ngành để tạo môi trường, cơ chế, điều kiện cho ĐVTN tham gia phát triển KT -XH, đảm bảo QP- AN,tạo điều kiện cho thế hệ trẻ tỉnh nhà tham gia học tập, lao động sáng tạo, làm chủ KHCN, tham gia vào khởi nghiệp sáng tạo và lập nghiệp, tạo cơ chế cho thanh niên phát triển thể lực, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và phát triển thể chất, kỹ năng xã hội và nâng cao công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, giáo dục lý tưởng cách mạng cho Đoàn viên, thanh thiếu  niên và thế hệ trẻ QB. Và một nhiệm vụ quan trọng nữa là taọ điều kiện để tuổi trẻ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh".

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong 5 năm triển khai thực hiện, chương trình phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và Tỉnh Đoàn vẫn còn một số tồn tại hạn chế, đó là: Sự phối hợp liên ngành trong quản lý nhà nước về thanh niên của một số sở, ban, ngành, địa phương chưa thực sự được quan tâm. Một số nội dung trong Chương trình phát triển thanh niên triển khai còn chậm, chưa hiệu quả, còn mang tính hình thức.

Tuy nhiên, bằng sức trẻ, trí tuệ, nhiệt huyết của tuổi trẻ, bằng niềm tin và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với dân tộc, cùng với sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp uỷ Đảng và chính quyền các cấp và toàn xã hội, thế hệ trẻ Quảng Bình hôm nay sẽ quyết tâm nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, khẳng định vai trò, vị trí của mình trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết 12 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra./.


Hoàng ThuVIDEO CLIP

Previous
 • Hướng dẫn sử dụng truyền hình số mặt đất DVB-T2

 • Trên biển quê hương

 • Vũng Chùa - Đảo Yến

 • Đồng Hới

 • Đền công chúa Liễu Hạnh

 • Động Tiên Sơn

 • Động Thiên Đường

 • Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh

 • Hang Sơn Đoòng

 • Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

 • Hang Én

 • Cuộc thi tìm hiểu Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng trên Internet

Next

GIỚI THIỆU PHIM

Previous
 • Tình thù hai mặt

Next


Ngoại tệ
MuaCKBán
AUD 15778.65 15873.8916143.74
CAD 17112.67 17268.0817561.63
CHF 23068.38 2323123531.6
DKK 0 3456.53564.83
EUR 25857.05 25934.8526612.55
GBP 28944.92 29148.9629408.27
HKD 2937.75 2958.463002.74
INR 0 333.65346.74
JPY 207.92 210.02216.1
KRW 17.99 18.9420.53
KWD 0 76673.5179681.55
MYR 0 5555.755627.64
NOK 0 2634.662717.23
RUB 0 362.14403.53
SAR 0 6211.086454.75
SEK 0 2434.322495.59
SGD 16831.85 16950.517135.53
THB 730.6 730.6761.07
USD 23290 2329023410
Giá vàng
LoạiMuaBán
qc