Thứ Ba 18/06/2019 
Chỉ thị của UBND tỉnh Quảng Bình về việc tăng cường thực hiện công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

Văn bản mới >> Thông báo

Chỉ thị của UBND tỉnh Quảng Bình về việc tăng cường thực hiện công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo
Cập nhật lúc 10:54 30/11/2018

Ngày 28 tháng 11 năm 2018, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Nội dung cụ thể như sau:

Thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ  năm 2017, Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; thời gian qua, các cấp, các ngành đã tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên tình trạng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên đán. Nguyên nhân chủ yếu là do hiệu quả công tác tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm ở một số đơn vị, địa phương chưa thực sự có hiệu quả; tình trạng đối tượng sử dụng trái phép các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ để gây án vẫn còn xảy ra; việc mua bán, vận chuyển pháo mang lại lợi nhuận cao; ý thức chấp hành của một số người dân chưa nghiêm...

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ  năm 2017 và Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo và các văn bản hướng dẫn thi hành, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, tuyên truyền, quán triệt thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ  năm 2017 và Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo và các quy định của pháp luật có liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân của ngành, đơn vị, địa phương mình. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại pháo.

Các cơ quan, đơn vị được trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ phải thường xuyên kiểm tra và chịu trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, không để xảy ra mất mát, cháy nổ hoặc sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ không đúng mục đích làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

2. Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền cơ sở tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong  Nhân dân quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và pháo; cam kết không sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và tích cực tham gia phát hiện, tố giác các trường hợp vi phạm.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan tăng cường quản lý nhà nước về các hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; tổ chức kiểm tra, tuần tra, kiểm soát, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại pháo góp phần đảm bảo an ninh trật tự, nhất là thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán; thường xuyên kiểm tra, kiểm soát các địa bàn, tuyến trọng điểm, nhất là trên tuyến biên giới Việt - Lào, cửa khẩu quốc tế, đường tiểu ngạch, nhà ga, bến xe, cảng, chợ vùng biên giới và các phương tiện giao thông để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định. Chủ động phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc vi phạm về sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo để phòng ngừa, giáo dục chung.

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan, Cục Quản lý thị trường chỉ đạo các lực lượng liên quan tiến hành tuần tra, kiểm soát ở khu vực biên giới, biển và các đường tiểu ngạch; đặc biết chú ý khu vực cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, các đường tiểu ngạch, phương tiện và những người đi làm ăn từ Lào về để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi  mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại pháo.

4. Sở Công Thương phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường tổ chức kiểm tra việc quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp ở các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp làm thất thoát vật liệu nổ công nghiệp trong bảo quản, sử dụng.

5. Các cơ quan truyền thông: Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình, Báo Quảng Bình, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng đến các tầng lớp nhân dân biết để thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo cũng như nguy cơ, tác hại của việc sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và các biện pháp xử lý của cơ quan chức năng để răn đe, giáo dục chung. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền lưu động, tăng thời gian loa phát thanh tại các địa bàn trọng điểm; tập trung đưa tin, bài về công tác bắt giữ và xử lý các hành vi vi phạm về vũ khí vật liệu nổ và pháo trên địa bàn toàn tỉnh.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban Giám hiệu các trường học kết hợp với Công an cơ sở tổ chức tuyên truyền, vận động giáo viên, cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà nước về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, các hành vi bị cấm, cam kết không mua bán, đốt pháo nổ các loại; có hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với học sinh, sinh viên vi phạm; quy định trách nhiệm liên đới với giáo viên chủ nhiệm, Ban Giám hiệu nhà trường nếu để xảy ra tình trạng tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo trong nhà trường.

7. Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo theo đúng quy định.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Tổng kiểm tra và vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; chỉ đạo các ban, ngành và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các chủ trương, giải pháp về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn quản lý; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên để tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả; đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng địa bàn an toàn, phát hiện và tố giác các trường hợp sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và các loại pháo; tổ chức cho các hộ dân ký cam kết không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, đốt pháo nổ trên địa bàn. Tăng cường công tác tuyên truyền, tiến hành các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại pháo.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh trong phạm vi, trách nhiệm của mình phối hợp với các ngành, các cấp chính quyền tổ chức quán triệt, tuyên truyền cho hội viên, đoàn viên và toàn dân các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và ký cam kết không vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

10. Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, địa phương mình, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Đơn vị, địa phương nào buông lỏng chỉ đạo để xảy ra tình trạng sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại pháo mà không được phát hiện, xử lý kịp thời thì người đứng đầu đơn vị, địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Giao Công an tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này, tổng hợp báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công an theo quy định./. 

Theo quangbinh.gov.vn

VIDEO CLIP

Previous
 • Hướng dẫn sử dụng truyền hình số mặt đất DVB-T2

 • Trên biển quê hương

 • Vũng Chùa - Đảo Yến

 • Đồng Hới

 • Đền công chúa Liễu Hạnh

 • Động Tiên Sơn

 • Động Thiên Đường

 • Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh

 • Hang Sơn Đoòng

 • Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

 • Hang Én

 • Cuộc thi tìm hiểu Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng trên Internet

Next

GIỚI THIỆU PHIM

Previous
 • Tình thù hai mặt

Next


Ngoại tệ
MuaCKBán
Giá vàng
LoạiMuaBán
qc