Chủ Nhật 26/05/2019 
Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu

Tin tức trong tỉnh >> Chính trị

Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu
Cập nhật lúc 15:46 06/12/2018

Sáng 6-12, ngày làm việc thứ hai, kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII bước vào phiên họp công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh khóa XVII bầu. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành phiên họp.

Theo công bố kết quả lấy phiếu, có 31 người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII bầu được lấy phiếu. Hai người có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất là: Ông Hoàng Đăng Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhận được phiếu tính nhiệm cao nhiều nhất 43 phiếu (chiếm 87,76% tổng số đại biểu HĐND tỉnh); tiếp đến là bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Uỷ viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh được 42 phiếu Tín nhiệm cao (chiếm 85,71% tổng số đại biểu HĐND tỉnh); Người có số phiếu Tín nhiệm thấp nhiều nhất là 4 phiếu, chiếm 8,16% tổng số đại biểu HĐND tỉnh.    

Công bố kết qủa lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

HĐND tỉnh Quảng Bình đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII bầu.

Kết thúc phiên lấy phiếu tín nhiệm, Ông Hoàng Đăng Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài  phát biểu trước HĐND tỉnh. Ông Hoàng Đăng Quang nhấn mạnh: "Việc lấy phiếu tín nhiệm đã được triển khai một cách thận trọng, nghiêm túc, theo đúng nội dung, quy trình, thủ tục được quy định trong Nghị quyết số 85/2014/QH13 của Quốc hội và các hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đây là kết quả của cả một quá trình chuẩn bị khẩn trương nhưng thận trọng, nghiêm túc và trách nhiệm, từ việc nghiên cứu, cụ thể hóa nội dung, cách thức tổ chức lấy phiếu tín nhiệm; xác định phạm vi người được lấy phiếu tín nhiệm; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lấy phiếu tín nhiệm; việc cung cấp thông tin cho đại biểu và việc xử lý kết quả lấy phiếu tín nhiệm".

Kết quả này sẽ giúp cho các vị được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để có phương hướng tiếp tục rèn luyện phẩm chất, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động. Đây là một kinh nghiệm tốt để tiếp tục hoàn thiện chế định lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả giám sát của HĐND tỉnh, đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh khoá XVII bầu: 

1. Ông Hoàng Đăng Quang, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 43 phiếu (chiếm 87,76% tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm: 3 phiếu (chiếm 6,12%  tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0 % tổng số đại biểu HĐND).

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 42 phiếu (chiếm 85,71%  tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm: 4 phiếu (chiếm 8,16%  tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND).

3. Ông  Trương An Ninh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 40 phiếu (chiếm 81,63%  tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm: 5 phiếu (chiếm 10,20%  tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 2,04 % tổng số đại biểu HĐND).

4. Ông Trần Hải Châu, Trưởng ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 40 phiếu (chiếm 81,63%  tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm: 5 phiếu (chiếm 10,20%  tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 2,04 % tổng số đại biểu HĐND).

5. Ông Nguyễn Công Huấn, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 40 phiếu (chiếm 81,63%  tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm: 6 phiếu (chiếm 12,24%  tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND).

6. Ông Hoàng Xuân Tân, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 38 phiếu (chiếm 77,55%  tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm: 6 phiếu (chiếm 12,24%  tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 phiếu (chiếm 4,08% tổng số đại biểu HĐND).

7. Ông Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 36 phiếu (chiếm 73,47%  tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm: 10 phiếu (chiếm 20,41%  tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND).

8. Ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 37 phiếu (chiếm 75,51%  tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm: 8 phiếu (chiếm 16,33%  tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 2,04% tổng số đại biểu HĐND).

9. Ông Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 27 phiếu (chiếm 55,10%  tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm: 18 phiếu (chiếm 36,73%  tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 2,04% tổng số đại biểu HĐND).

10. Ông Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 34 phiếu (chiếm 69,39%  tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm: 7 phiếu (chiếm 14,29%  tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 4 phiếu (chiếm 8,16% tổng số đại biểu HĐND).

11. Ông Từ Hồng Sơn, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 33 phiếu (chiếm 67,35%  tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm: 12 phiếu (chiếm 24,49%  tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 2,04% tổng số đại biểu HĐND).

12. Ông Nguyễn Văn Man, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 37 phiếu (chiếm 75,51%  tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm: 8 phiếu (chiếm 16,33%  tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 2,04% tổng số đại biểu HĐND).

13. Ông Trần Đình Dinh, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 38 phiếu (chiếm 77,55%  tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm: 7 phiếu (chiếm 14,29%  tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 2,04% tổng số đại biểu HĐND).

14. Bà Nguyễn Thị Lài, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 36 phiếu (chiếm 73,47%  tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm: 9 phiếu (chiếm 18,37%  tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 2,04% tổng số đại biểu HĐND).

15. Ông Đinh Hữu Thành, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 35 phiếu (chiếm 71,43%  tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm: 10 phiếu (chiếm 20,41%  tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 2,04% tổng số đại biểu HĐND).

16. Ông Phan Văn Thường, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công thương

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 36 phiếu (chiếm 73,47%  tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm: 9 phiếu (chiếm 18,37%  tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 2,04% tổng số đại biểu HĐND).

17. Ông Phan Văn Khoa, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 26 phiếu (chiếm 53,06%  tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm: 18 phiếu (chiếm 36,73%  tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 phiếu (chiếm 4,08% tổng số đại biểu HĐND).

18. Ông Phạm Quang Hải, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 36 phiếu (chiếm 73,47%  tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm: 9 phiếu (chiếm 18,37%  tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 2,04% tổng số đại biểu HĐND).

19. Ông Nguyễn Trường Sơn, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 34 phiếu (chiếm 69,39%  tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm: 11 phiếu (chiếm 22,45%  tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 2,04% tổng số đại biểu HĐND).

20. Ông Hồ An Phong, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Du lịch

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 36 phiếu (chiếm 73,47%  tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm: 9 phiếu (chiếm 18,37%  tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 2,04% tổng số đại biểu HĐND).

21. Ông Nguyễn Đức Lý, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 39 phiếu (chiếm 79,59%  tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm: 7 phiếu (chiếm 14,29%  tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND).

22. Ông Đinh Quý Nhân, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 24 phiếu (chiếm 48,98 %  tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm: 19 phiếu (chiếm 38,78%  tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 3 phiếu (chiếm 6,12% tổng số đại biểu HĐND).

23. Ông Nguyễn Đức Cường, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 40 phiếu (chiếm 81,63%  tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm: 6 phiếu (chiếm 12,24%  tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND).

24. Ông Nguyễn Huệ, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 40 phiếu (chiếm 81,63%  tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm: 6 phiếu (chiếm 12,24%  tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND).

25. Ông Trần Vũ Khiêm, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 39 phiếu (chiếm 79,59%  tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm: 5 phiếu (chiếm 10,20%  tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 2,04% tổng số đại biểu HĐND).

26. Ông Trần Phong, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 40 phiếu (chiếm 81,63%  tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm: 6 phiếu (chiếm 12,24%  tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND).

27. Ông Lê Anh Tuấn, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 34 phiếu (chiếm 69,39%  tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm : 11 phiếu (chiếm 22,45%  tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 2,04% tổng số đại biểu HĐND).

28. Ông Hoàng Việt Hùng, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 27 phiếu (chiếm 55,10%  tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm: 16 phiếu (chiếm 32,65 %  tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 3 phiếu (chiếm 6,12% tổng số đại biểu HĐND).

29. Ông Nguyễn Trần Quang, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 34 phiếu (chiếm 69,39%  tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm: 10 phiếu (chiếm 20,41%  tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 2,04% tổng số đại biểu HĐND).

30. Ông Nguyễn Ngọc Quý, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 32 phiếu (chiếm 65,31%  tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm: 11 phiếu (chiếm 22,45%  tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 phiếu (chiếm 4,08% tổng số đại biểu HĐND).

31. Ông Đặng Thái Tôn, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Dân tộc tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao : 27 phiếu (chiếm 55,10%  tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm: 17 phiếu (chiếm 34,69%  tổng số đại biểu HĐND);

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 phiếu (chiếm 4,08% tổng số đại biểu HĐND).

Theo baoquangbinh.vn

VIDEO CLIP

Previous
 • Hướng dẫn sử dụng truyền hình số mặt đất DVB-T2

 • Cảnh báo cháy rừng

 • Trên biển quê hương

 • Vũng Chùa - Đảo Yến

 • Đồng Hới

 • Đền công chúa Liễu Hạnh

 • Động Tiên Sơn

 • Động Thiên Đường

 • Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh

 • Hang Sơn Đoòng

 • Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

 • Hang Én

 • Quảng Bình điểm đến hấp dẫn nhất Châu Á

 • Phim bom tấn Kong: Skull Island và cơ hội cho du lịch Quảng Bình

 • Cuộc thi tìm hiểu Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng trên Internet

Next

GIỚI THIỆU PHIM

Previous
 • Sự trở về của Lucas

 • Phận đàn bà

Next


Ngoại tệ
MuaCKBán
AUD 15890.99 15986.9116258.66
CAD 17084.65 17239.8117532.86
CHF 23029.51 23191.8523491.91
DKK 0 3453.193561.4
EUR 25984.04 26062.2326791.63
GBP 29318.26 29524.9329787.54
HKD 2937.5 2958.213002.48
INR 0 335.17348.32
JPY 206.39 208.47214.52
KRW 17.98 18.9320.52
KWD 0 76729.1579739.25
MYR 0 5553.35625.15
NOK 0 2637.212719.86
RUB 0 361.34402.63
SAR 0 6222.066466.15
SEK 0 2407.892468.49
SGD 16776.21 16894.4717078.86
THB 719.45 719.45749.45
USD 23335 2333523455
Giá vàng
LoạiMuaBán
qc