Thứ Tư 26/06/2019 
Tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù

Văn bản mới >> Thông báo

Tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù
Cập nhật lúc 09:24 08/01/2019

Ngày 07/01/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 19/KH-UBND về việc thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng (HNCĐ) đối với người chấp hành xong án phạt tù (CHXAPT).

Theo đó, Kế hoạch đã xác định rõ 06 nhóm nhiệm vụ cần tập trung thực hiện, đó là: Quán triệt, triển khai đến cán bộ chủ chốt các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn và Nhân dân biết, thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các biện pháp bảo đảm tái HNCĐ đối với người CHXAPT; tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ và Nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng; tổ chức, tiếp nhận, quản lý người CHXAPT đúng theo quy định của pháp luật và hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho người CHXAPT có điều kiện ổn định cuộc sống, phòng ngừa tái phạm tội.

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành và địa phương tổ chức nghiên cứu, kiến nghị đề xuất với các cấp có thẩm quyền bổ sung, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật quy định về chế độ, chính sách, giúp đỡ người CHXAPT tái HNCĐ, người được giao nhiệm vụ quản lý, giúp đỡ người CHXAPT; ban hành cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân sản xuất kinh doanh tham gia thực hiện hoạt động tư vấn, dạy nghề, giới thiệu việc làm, giúp đỡ người CHXAPT tái HNCĐ; vận động, khuyến khích việc tiếp nhận người CHXAPT vào làm việc tại các cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh; kịp thời khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác HNCĐ đối với người CHXAPT, góp phần thực hiện tốt Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm.

Kế hoạch nhằm nâng cao trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong việc tăng cường triển khai thực hiện biện pháp bảo đảm tái HNCĐ đối với người chấp hành xong án phạt tù, tạo điều kiện thuận lợi đối với người CHXAPT về địa phương tái HNCĐ ổn định cuộc sống; có biện pháp quản lý, giáo dục, giúp đỡ, xóa bỏ định kiến, kỳ thị, phân biệt, đồng thời tạo việc làm giúp họ yên tâm làm ăn, lao động trở thành người có ích cho xã hội, phòng ngừa tái phạm tội…

Theo Mai Anh

quangbinh.gov.vn

VIDEO CLIP

Previous
  • Hướng dẫn sử dụng truyền hình số mặt đất DVB-T2

Next

GIỚI THIỆU PHIM

Previous
  • Tình yêu và thù hận

  • Bên nhau trọn đời

  • Tình thù hai mặt

Next


Ngoại tệ
MuaCKBán
AUD 16036.49 16133.2916407.58
CAD 17409.21 17567.3217865.99
CHF 23583.78 23750.0324057.39
DKK 0 3494.173603.68
EUR 26259.75 26338.7727129.7
GBP 29181.06 29386.7729648.24
HKD 2941.95 2962.693007.04
INR 0 335.61348.77
JPY 210.92 213.05219.26
KRW 18.4 19.3721
KWD 0 76668.2979676.24
MYR 0 5583.665655.92
NOK 0 2697.272781.81
RUB 0 370.34412.67
SAR 0 6200.446443.7
SEK 0 2484.242546.77
SGD 16990.25 17110.0217296.82
THB 742.38 742.38773.35
USD 23250 2325023370
Giá vàng
LoạiMuaBán
qc