Chủ Nhật 16/06/2019 
Quảng Bình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019

Tin tức trong tỉnh >> Kinh tế

Quảng Bình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019
Cập nhật lúc 09:22 09/01/2019

Chiều ngày 8/1, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết của Chính phủ và Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Uỷ ban MTTQVN tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh.

Phát biểu đề dẫn tại hội nghị, đồng chí Trần Công Thuật, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Bình đã đạt được những kết quả nổi bật, đó là: Tăng trưởng kinh tế đạt kế hoạch đề ra; thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra, đạt 4.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay; sản xuất nông nghiệp được mùa, chăn nuôi phát triển toàn diện, sản lượng thủy sản tăng cao; hoạt động du lịch có nhiều chuyển biến tích cực, lượt khách, doanh thu tăng cao; các hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư được triển khai có hiệu quả; cơ sở hạ tầng được chú trọng đầu tư; lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; công tác cải cách hành chính chuyển biến tích cực; quốc phòng – an ninh được tăng cường, giữ vững; công tác an sinh xã hội được chú trọng, đời sống nhân dân được nâng lên.

Có được thành tích trên là kết quả của sự lãnh đạo sâu sát, quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, đứng đầu là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, sự đồng thuận của HĐND tỉnh, sự ủng hộ của cả hệ thống chính trị, cùng nhiều nỗ lực vượt bậc của các huyện, thành phố, thị xã; sự vào cuộc của cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đồng bộ các giải pháp đề ra.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý: Năm 2019 là năm chuẩn bị các điều kiện để tiến tới phục vụ Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Vì vậy, việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra là hết sức quan trọng. Do đó, năm 2019, Quảng Bình sẽ tập trung phát triển sản xuất kinh doanh, kiểm soát lạm phát, bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh ổn định để tăng trưởng kinh tế; tiếp tục thực hiện tái cơ cấu kinh tế chất lượng, hiệu quả và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phù hợp với xu thế cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống người dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, quản lý Nhà nước. Củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Hội nghị triển khai Nghị quyết của Chính phủ và Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019.

Triển khai Nghị quyết của Chính phủ và Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019, UBND tỉnh đã đề ra 9 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu và phân công nhiệm vụ cho các sở theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Chính phủ và Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương sự nỗ lực, cố gắng, những kết quả về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng chính quyền, đảm bảo quốc phòng - an ninh mà chính quyền các cấp đã đạt được trong năm 2018.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Kết quả đó là minh chứng thể hiện sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, chung sức, chung lòng của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, Mặt trận, đoàn thể, các cấp, ngành, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, trong đó vai trò điều hành của chính quyền các cấp là hết sức quan trọng. Trong năm 2018 và từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, chính quyền các cấp trong tỉnh đã khẩn trương, nghiêm túc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện một cách sâu sát, quyết liệt, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, HĐND các cấp và đã chủ động, tích cực, năng động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện; chú trọng gắn kết phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân; giải quyết kịp thời, đúng đắn, sát hợp và có hiệu quả các vấn đề thực tiễn cuộc sống đặt ra, nhất là các vấn đề quan trọng, nhạy cảm, bức xúc xã hội. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã nhấn mạnh đến một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý: Đánh giá đúng tình hình, đề ra được các nhiệm vụ, giải pháp là công việc định hướng rất quan trọng để tỉnh nhà phát triển. Nhưng quan trọng, quyết định hơn là chính quyền các cấp phải kiên quyết, năng động, sáng tạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có kết quả cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Đồng chí tin tưởng và mong muốn, sau hội nghị này, với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và chính quyền các địa phương sẽ cùng với toàn quân, toàn dân trong tỉnh tiếp tục đoàn kết phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa, năng động, sáng tạo hơn nữa để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội đã đề ra, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Công Thuật, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2019 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, do đó, các sở, ngành, địa phương phải tập trung cao độ, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực nhiệm các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tại kế hoạch hành động, đảm bảo đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đề ra. Ngoài ra, cần tập trung chỉ đạo, thực hiện 12 nhiệm vụ cơ bản như: Tập tung chỉ đạo quyết liệt để tạo sự chuyển biến mạnh về chất trong phát triển nông nghiệp và chỉ đạo tháo gỡ khó khăn để phát triển công nghiệp; về dịch vụ - du lịch, cần tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển du lịch để triển khai thực hiện; tập trung chỉ đạo hoàn thành phê duyệt quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 báo cáo Ban Thường vụ trong tháng 5/2019. Triển khai thực hiện Dự án Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình, Dự án Hạ tầng Quảng trường Trung tâm, Dự án Đền thờ Bác Hồ, Đền thờ các Anh hùng liệt sỹ theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra; chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh; tập trung chỉ đạo thực hiện tốt lĩnh vực văn hóa - xã hội; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh…

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: các sở, ngành, đơn vị, địa phương quán triệt, thực hiện nghiêm việc không dùng ngân sách tổ chức đi thăm, chúc Tết, tặng quà đối với các lãnh đạo cơ quan, đơn vị các cấp; không sử dụng phương tiện, tài sản công vào các hoạt động mang tính cá nhân trong dịp Tết, lễ hội... Dành thời gian đi thăm hỏi các gia đình chính sách, các hộ nghèo, các gia đình bị ảnh hưởng của thiên tai, bão, lũ. Người đứng đầu các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương đối với người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và kỷ luật, kỷ cương hành chính. Ngay sau kỳ nghỉ Tết, các cơ quan, tổ chức, đơn vị khẩn trương tập trung vào công việc, không để chậm trễ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.


Minh PhongVIDEO CLIP

Previous
 • Hướng dẫn sử dụng truyền hình số mặt đất DVB-T2

 • Trên biển quê hương

 • Vũng Chùa - Đảo Yến

 • Đồng Hới

 • Đền công chúa Liễu Hạnh

 • Động Tiên Sơn

 • Động Thiên Đường

 • Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh

 • Hang Sơn Đoòng

 • Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

 • Hang Én

 • Cuộc thi tìm hiểu Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng trên Internet

Next

GIỚI THIỆU PHIM

Previous
 • Tình thù hai mặt

Next


Ngoại tệ
MuaCKBán
AUD 15888.19 15984.0916255.83
CAD 17189.19 17345.317640.18
CHF 23168.94 23332.2723634.2
DKK 0 3469.753578.5
EUR 25955.92 26034.0226714.34
GBP 29234.44 29440.5229702.45
HKD 2935.47 2956.163000.41
INR 0 334.55347.68
JPY 208.02 210.12216.21
KRW 17.99 18.9420.54
KWD 0 76591.3979596.27
MYR 0 5567.135639.17
NOK 0 2647.522730.5
RUB 0 360.45401.64
SAR 0 6204.436447.84
SEK 0 2429.532490.69
SGD 16859.34 16978.1917163.54
THB 732.62 732.62763.18
USD 23265 2326523385
Giá vàng
LoạiMuaBán
qc