Thứ Ba 19/11/2019 
 Sắp xếp, tinh giản, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố

Văn bản mới >> Thông báo

Sắp xếp, tinh giản, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố
Cập nhật lúc 09:54 18/06/2019

Ngày 17/6/2019, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 944/UBND về việc triển khai việc sắp xếp, tinh giản, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, tổ dân phố; tăng cường kiêm nhiệm, thực hiện khoán kinh phí phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và các quy định của Chính phủ.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách cấp xã để có phương án sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm số lượng theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố tạm dừng việc bố trí cán bộ cấp xã sang công chức cấp xã và tiếp nhận, tuyển dụng công chức cấp xã để sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức cấp xã theo định mức biên chế mới; rà soát, xây dựng phương án bố trí các chức danh hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo khung số lượng quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ; dừng việc hợp đồng, bố trí người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã để sắp xếp, kiện toàn theo quy định mới; tăng cường bố trí kiêm nhiệm các chức danh cán bộ chuyên trách và không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố để giảm dần số lượng những người hoạt động không chuyên trách gắn với xây dựng mô hình hội đồng tự quản trong cộng đồng dân cư.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương để tham mưu UBND tỉnh phương án bố trí cán bộ, công chức cấp xã, trình HĐND tỉnh quy định số lượng, chức danh cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; xác định rõ vị trí việc làm, tiêu chuẩn của từng chức danh, chức vụ theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ; đồng thời hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo quy định. Cùng với đó, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quy định mức khoán kinh phí chi trả phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ.

Ngoài ra, các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai thực hiện quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; tham mưu UBND tỉnh, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện để đảm bảo thống nhất, nghiêm túc, đúng pháp luật.

Theo Hồng Mến

quangbinh.gov.vn

VIDEO CLIP

Previous
  • Cầu Ka Tang

  • Danh hương Lệ Sơn

  • Động Thiên Đường

Next

GIỚI THIỆU PHIM

Previous
  • Con gái của mẹ kế

  • Hoa bay

  • Mình yêu nhau đi

Next


Ngoại tệ
Tỷ giá ngoại tệ ngày : 11/19/2019 2:25:52 AM
MuaCKBán
AUD 15593.71 15687.8415954.61
CAD 17246.87 17403.517699.45
CHF 23101.65 23264.523660.11
DKK 0 3381.213487.19
EUR 25439.62 25516.1726282.5
GBP 29632.25 29841.1430106.76
HKD 2921.77 2942.372986.43
INR 0 323.13335.8
JPY 210.3 212.42219.83
KRW 18.45 19.4220.97
KWD 0 76297.6479291.35
MYR 0 5557.165629.1
NOK 0 2515.412594.25
RUB 0 363.04404.53
SAR 0 6172.826415.03
SEK 0 2380.032439.95
SGD 16842.84 16961.5717146.81
THB 752.49 752.49783.88
USD 23145 2314523265
Giá vàng
Tỷ giá Vàng SJC: 03:52:18 PM 18/11/2019
LoạiMuaBán
Vàng SJC 1L - 10L 41.190 41.410
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 41.120 41.570
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 41.120 41.670
Vàng nữ trang 99,99% 40.610 41.410
Vàng nữ trang 99% 40.000 41.000
Vàng nữ trang 75% 29.811 31.211
Vàng nữ trang 58,3% 22.894 24.294
Vàng nữ trang 41,7% 16.020 17.420
qc