Theo Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID0-19, tính từ 6 giờ ngày 16/4 đến 6 giờ ngày 15/7, 90 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Tính đến 6 giờ ngày 15/7, Việt Nam có tổng cộng 233 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Tính từ 18 giờ ngày 14/7 đến 6 giờ ngày 15/7, Việt Nam không có thêm ca mắc mới.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 12.337 trường hợp, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện (79 ca), cách ly tập trung tại cơ sở khác (11.855 ca), cách ly tại nhà, nơi lưu trú (403 ca)

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: Số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 là 4 ca, trong khi số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2 là 2 ca.

Theo vietnamplus.vn