Đài phát thanh truyền hình Quảng Bình
Thứ Hai 04/07/2022


Tin trong tỉnh >> Chính trị

Bàn giải pháp phát triển KT-XH, giữ gìn bản sắc văn hóa, ANTT các xã biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng miền núi của tỉnh
Cập nhật lúc 16:24 19/05/2022

Sáng ngày 19/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa, an ninh trật tự các xã biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng miền núi của tỉnh giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Đồng chí Vũ Đại Thắng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, hội nghị lần này được tổ chức đúng vào thời điểm kỷ niệm 132 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình - Ngày đồng bào Pa Cô, Vân Kiều trên dãy Trường Sơn được chính thức mang họ Hồ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt đối với đồng bào các dân tộc thiểu số. Người cho rằng đồng bào Kinh và đồng bào các dân tộc thiểu số “đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt”.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng khái quát về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh thời gian qua, đồng thời khẳng định công tác dân tộc có ý nghĩa hết sức quan trọng, luôn được Trung ương và tỉnh quan tâm thực hiện nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo đảm an ninh trật tự các xã vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng miền núi của tỉnh; nâng cao đời sống và thu nhập của người dân, tương xứng với vị trí chiến lược quan trọng , vị trí chiến lược về quốc phòng - an ninh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong trình bày báo cáo tại hội nghị.

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng các xã biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng miền núi của tỉnh thời gian qua do đồng chí Hồ An Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày khẳng định, đến nay, hệ thống kết cấu hạ tầng thiết yếu như giao thông, thủy lợi, điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm xá… các xã biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng miền núi được đầu tư xây dựng khá đồng bộ. 100% xã có đường giao thông đến trung tâm xã; 88,23% xã có điện lưới quốc gia; 100% xã có trạm y tế; 100% xã được phủ sóng phát thanh và truyền hình, sóng di động. Một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả cao; giáo dục và đào tạo có bước phát triển khá; bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số được bảo tồn, giữ gìn và phát huy; công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm, triển khai bằng nhiều chính sách. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng; quốc phòng - an ninh được đảm bảo.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Định phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận và cho ý kiến về Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa, an ninh trật tự các xã biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Các ý kiến thảo luận tại hội nghị đề xuất trong thời gian tới, các cấp, ngành cần có các giải pháp như hỗ trợ kinh phí cải tạo đất, đưa cơ giới hóa vào sản xuất; quan tâm đến công tác đào tạo cán bộ cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; bố trí, tạo việc làm cho con em vùng đồng bào dân tộc thiểu số; sửa chữa và nâng cấp hệ thống giao thông phục vụ tốt nhu cầu đi lại, sản xuất của bà con; bố trí mạng lưới y tế thôn bản nhằm chăm sóc tốt sức khỏe ban đầu cho Nhân dân; quan tâm phát triển đảng viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các ý kiến cũng đề nghị cần rà soát, cấp đất ở và đất sản xuất cho bà con phát triển sản xuất; quan tâm đến việc bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số; có chính sách để phát triển giáo dục và đào tạo...

Đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu cũng đề nghị khi Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa, an ninh trật tự các xã biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng miền núi tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 được ban hành, cần xây dựng các kế hoạch, đề án chuyên ngành; rà soát lại vấn đề quy hoạch, quản lý quy hoạch đất ở, đất sản xuất cho bà con đồng bào dân tộc; lồng ghép các nguồn lực, các chương trình, dự án để phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng miền núi; phát huy và khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của từng vùng trong phát triển kinh tế…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng nhấn mạnh: cần tiếp tục thực hiện các giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa, an ninh trật tự các xã biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng miền núi của tỉnh mạnh mẽ hơn; nâng cao đời sống và thu nhập của người dân, thu hẹp khoảng cách chênh lệch về phát triển giữa các vùng trong tỉnh và giữa các dân tộc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: thời gian qua, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình kinh tế - xã hội các xã biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng miền núi trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, của Chính phủ liên quan đến công tác dân tộc; tranh thủ tối đa nguồn lực hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng miền núi của tỉnh. Xác định công tác dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, cấp bách; là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của hệ thống chính trị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục và đào tạo đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng miền núi; có chính sách giải quyết việc làm đối với thanh niên dân tộc thiểu số sau khi tốt nghiệp đại học, cao đẳng và đào tạo nghề; nâng cao tỷ lệ khám, chữa bệnh và chất lượng các dịch vụ y tế, nhất là khám, chữa bệnh ban đầu ở tuyến cơ sở; thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế; đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hoá cơ sở ở từng vùng, từng địa phương; sưu tầm, bảo tồn và phát huy có hiệu quả giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể của các dân tộc thiểu số. Phát huy vai trò làm chủ của đồng bào trong xây dựng đời sống văn hoá, xoá bỏ các hủ tục lạc hậu; bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và thực hiện nghiêm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Phát huy vai trò tích cực của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác dân tộc, hoàn thiện hệ thống chính sách liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng miền núi; tiếp tục xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng miền núi; tăng cường quan hệ hợp tác, đoàn kết, hữu nghị giữa Nhân dân vùng biên giới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng cũng đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Việc ban hành Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa, an ninh trật tự các xã biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng miền núi của tỉnh giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 là một nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, được xem như là một công trình báo công dâng Bác nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình. Đồng thời, để thực sự đưa Nghị quyết vào cuộc sống, sớm đưa miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo kịp miền xuôi, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan phát huy năng lực, trách nhiệm, xây dựng các đề án để cụ thể hóa Nghị quyết, cùng với Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra, xây dựng các xã biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng miền núi của tỉnh ngày càng phát triển.


Quốc Việt

 

VIDEO CLIP

Previous
 • Khuyến cáo phòng, chống bệnh khi thời tiết nắng nóng

 • Lễ tưởng niệm 50 năm Ngày hi sinh của 13 cán bộ, chiến sỹ Trạm Thông tin A69 tại hang Lèn Hà

 • Khuyến cáo về phòng, chống bệnh sốt xuất huyết

 • "Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt”

 • Chương trình giao lưu: Đồng bào bào dân tộc Bru-Vân Kiều 65 năm vinh dự mang họ Hồ

 • Lan tỏa thương hiệu QBTV

 • Phòng tránh đuối nước ở trẻ em

 • Giới thiệu Tuần Văn hóa - Du lịch Đồng Hới năm 2022

 • Hội Báo toàn quốc năm 2022

 • Trailer PTL: SỐNG ĐÃ LÀ ANH HÙNG

 • Giới thiệu chuyển đổi số

 • Những điều cần biết sau khi tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

 • Hội thi Tin học trẻ tỉnh Quảng Bình lần thứ XXI - năm 2022

 • Trailer Chung kết Cuộc thi "Tìm kiếm tài năng âm nhạc"

 • Giới thiệu Lễ hội đua thuyền truyền thống TP Đồng Hới 2022

 • Tháng hành động vì trẻ em năm 2022

 • Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi"

 • Hưởng ứng chương trình Hành trình đỏ lần thứ VIII năm 2022

 • Trailer Du lịch

 • Trailer Huyền tích thác Bụt

Next


GIỚI THIỆU PHIM

Previous
 • Tha thứ cho anh

 • Nhân duyên ngang trái

 • Màu của tình yêu

Next
Ngoại tệ
Tỷ giá ngoại tệ ngày : 7/4/2022 7:45:08 PM
MuaCKBán
AUD 15,586.47 15,743.9116,251.26
CAD 17,678.14 17,856.7118,432.15
CHF 23,730.16 23,969.8524,742.29
CNY 3,412.96 3,447.443,559.07
DKK - 3,213.153,336.65
EUR 23,721.81 23,961.4225,050.37
GBP 27,558.76 27,837.1328,734.18
HKD 2,897.58 2,926.853,021.17
INR - 294.49306.31
JPY 167.51 169.20177.34
KRW 15.54 17.2718.94
KWD - 75,925.1778,971.58
MYR - 5,232.195,347.05
NOK - 2,309.382,407.77
RUB - 371.58503.59
SAR - 6,199.636,448.38
SEK - 2,217.702,312.18
SGD 16,287.60 16,452.1216,982.29
THB 577.90 642.12666.80
USD 23,160.00 23,190.0023,470.00
Giá vàng
Tỷ giá Vàng SJC: 03:32:42 PM 04/07/2022
LoạiMuaBán
Vàng SJC 1L - 10L 68.100 68.700
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 53.050 54.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 53.050 54.100
Vàng nữ trang 99,99% 52.900 53.600
Vàng nữ trang 99% 51.769 53.069
Vàng nữ trang 75% 38.354 40.354
Vàng nữ trang 58,3% 29.402 31.402
Vàng nữ trang 41,7% 20.503 22.503
qc