Đài phát thanh truyền hình Quảng Bình
Thứ Năm 13/06/2024

Tin trong nước >> Kinh tế

Công nhận và cho thi hành phán quyết giải quyết tranh chấp theo EVIPA
Cập nhật lúc 10:46 18/06/2020

Nghị quyết về công nhận và cho thi hành phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp theo quy định của Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) được Quốc hội thông qua sáng nay (18/6) với 95,03% đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.

Nghị quyết quyết nghị các nội dung cụ thể như sau: Về phạm vi điều chỉnh tại Điều 1, Nghị quyết quy định việc công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết chung thẩm về nghĩa vụ tài chính do cơ quan giải quyết tranh chấp đầu tư ban hành (Phán quyết) theo quy định tại Mục B Chương 3 của Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và một bên là Liên minh Châu Âu và các nước thành viên Liên minh Châu Âu được ký ngày 30 tháng 6 năm 2019 tại Hà Nội, Việt Nam (Hiệp định).

Về công nhận và cho thi hành Phán quyết tại Điều 2, Phán quyết được ban hành trong thời hạn 05 năm kể từ ngày Hiệp định có hiệu lực hoặc trong một thời gian dài hơn theo quyết định của Ủy ban thành lập theo Điều 4.1 của Hiệp định đối với bị đơn là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được coi như phán quyết của Trọng tài nước ngoài. Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam áp dụng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự về thủ tục công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của Trọng tài nước ngoài phù hợp với Công ước về công nhận và thi hành phán quyết của Trọng tài nước ngoài, làm tại New York, ngày 10 tháng 6 năm 1958 để xem xét công nhận và cho thi hành tại Việt Nam hoặc không công nhận Phán quyết đối với bị đơn là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Về tổ chức thực hiện tại Điều 3, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành khoản 2 và khoản 3 Điều 2 của Nghị quyết này. Bộ Ngoại giao thông báo kịp thời cho Tòa án nhân dân tối cao thời điểm kết thúc thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 2 của Nghị quyết này.

Về hiệu lực thi hành tại Điều 4, Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày Hiệp định có hiệu lực.

Trước khi biểu quyết, Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga, ngày 8/6/2020, Quốc hội đã thảo luận tại Hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp đầu tư theo Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là Việt Nam và một bên là Liên minh Châu Âu và các nước thành viên Liên minh Châu Âu.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Thường trực Ủy ban Tư pháp phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết. Ngày 15/6/2020, Tổng Thư ký Quốc hội đã gửi xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết. Đồng thời, dự thảo cũng đã được gửi xin ý kiến Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Văn phòng Chủ tịch nước và Văn phòng Chính phủ.

Tính đến ngày 16/6/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhận được các ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, đa số ý kiến thống nhất cho rằng, cùng với việc phê chuẩn Hiệp định EVIPA, việc Quốc hội ban hành Nghị quyết về công nhận và cho thi hành phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp đầu tư theo Hiệp định này là hết sức cần thiết, thể hiện quyết tâm chính trị của Việt Nam trong việc thực hiện Hiệp định, đồng thời, tăng cường sự tin cậy và thúc đẩy các nước thành viên Liên minh Châu Âu sớm phê chuẩn Hiệp định.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga, về phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị quyết (Điều 1), Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, theo quy định tại Điều 3.57 của Hiệp định, Việt Nam chỉ phải thi hành các “nghĩa vụ về tài chính” theo các phán quyết chung thẩm của cơ quan giải quyết tranh chấp đầu tư. Nội dung nghĩa vụ tài chính phải thi hành gồm những nghĩa vụ phải quy định tại Điều 3.53 của Hiệp định, gồm: thiệt hại về tiền và lãi suất áp dụng; chuyển giao tài sản và được bồi thường thiệt hại bằng tiền, lãi suất áp dụng thay cho việc chuyển giao tài sản. Điều 3.52 của Hiệp định cũng quy định Cơ quan giải quyết tranh chấp không được phán quyết bãi bỏ các biện pháp có liên quan. Như vậy, phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết đã xác định rõ chỉ có các nghĩa vụ tài chính mà không bao gồm các nghĩa vụ khác. Quy định trên thể hiện chính xác lời văn của Hiệp định nhằm bảo đảm tính khái quát, phù hợp với thông lệ quốc tế trong việc dẫn chiếu các điều khoản của Hiệp định. Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho giữ phạm vi điều chỉnh như dự thảo Nghị quyết.

Về công nhận và cho thi hành phán quyết (Điều 2), Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh, trong thời gian Việt Nam được hưởng ngoại lệ thì phán quyết đối với bị đơn Việt Nam được coi là phán quyết của trọng tài nước ngoài. Theo đó, Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam được áp dụng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự để xem xét công nhận và cho thi hành tại Việt Nam hoặc không công nhận phán quyết đó. Nội dung này phù hợp với Công ước New York năm 1958 về Công nhận và thi hành các quyết định trọng tài nước ngoài mà nước ta là thành viên.

Sau khi hết thời hạn nói trên, theo quy định tại khoản 2 Điều 3.57 thì phán quyết chung thẩm đối với bị đơn là Việt Nam đương nhiên được công nhận là bản án có hiệu lực pháp luật của Tòa án Việt Nam và sẽ được cho thi hành khi có yêu cầu; “không bị kháng cáo, xem xét lại, hủy bỏ hoặc tuyên vô hiệu hoặc bất kỳ sửa đổi nào khác” (điểm b, khoản 1 Điều 3.57). Vì vậy, việc không cho phép kháng cáo hay kháng nghị các trường hợp trên là nhằm bảo đảm thực thi đúng quy định của Hiệp định EVIPA.

Tuy nhiên, do vấn đề này đã được quy định rõ trong Hiệp định EVIPA và để tránh gây hiểu nhầm, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho bỏ khoản 4 Điều 2 của dự thảo Nghị quyết do Chính phủ trình.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho rằng, để thi hành Điều 3.57 của Hiệp định, cần xác định về nguyên tắc thẩm quyền của Tòa án Việt Nam trong việc áp dụng pháp luật để cho thi hành phán quyết chung thẩm của cơ quan giải quyết tranh chấp đầu tư theo Hiệp định EVIPA tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc quy định thẩm quyền của Tòa án thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Hơn nữa, thực tiễn xem xét công nhận bản án quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài trong thời gian qua cho thấy, việc giao cho Tòa án cấp tỉnh nơi người phải thi hành án có tài sản là phù hợp và không có vướng mắc gì. Vì vậy, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cho giữ quy định như dự thảo Nghị quyết.

Ngoài những nội dung trên, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho biết thêm: Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, hoàn thiện về nội dung và kỹ thuật lập pháp và thể hiện trong dự thảo Nghị quyết.

Theo Nguyễn Hoàng - Toàn Thắng
chinhphu.vn

 qc


VIDEO NỔI BẬT

Xem thêm

Trailer Chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024-2029

GIỚI THIỆU PHIM

Previous
 • Giới thiệu phim

 • Truy hồi công lý

Next

LỊCH TRUYỀN HÌNH  

Chương trình truyền hình 13/06/2024

6h05 Quảng Bình ngày mới
6h20 Khám phá Quảng Bình: Ghé thăm vùng đất Quảng Kim
6h30 Bảo hiểm xã hội
6h45 An ninh Quảng Bình
7h00 Phim truyện: Càn Long truyền kỳ - Tập 23
7h45 Dọc miền đất nước: Làng nghề bánh tráng, bánh ướt Lựu Bảo
8h00 Khoa giáo: Canh tác lúa từ xa
8h15 Truyền thông chính sách
8h30 Phim tài liệu: Việt Nam Tổ quốc nhìn từ biển - Tập 3
9h15 Âm vang miền cửa biển: Khúc hát gửi Trường Sa
9h30 Vì sức khỏe cộng đồng
9h45 Phim tài liệu: Sức sống Cồn Cỏ
10h25 Dọc miền đất nước: Làng nghề bánh tráng, bánh ướt Lựu Bảo
10h40 Kids Dance
10h55 Nét đẹp cuộc sống: Giáo dục lòng yêu biển đảo
11h00 Ký sự: Những dòng sông xứ Quảng - Tập 3
11h30 Thời sự
12h00 Phim truyện: Tình trong lửa hận - Tập 20
12h40 Phim tài liệu: Việt Nam Tổ quốc nhìn từ biển - Tập 3
13h15 Màu thời gian: Tiếng đàn bầu
13h30 Bảo hiểm xã hội
13h45 Truyền thông chính sách
14h00 Kids Dance
14h15 An ninh Quảng Bình
14h30 Hành trình Nhân đạo
14h45 Dọc miền đất nước: Làng nghề bánh tráng, bánh ướt Lựu Bảo
15h00 Phim truyện: Càn Long truyền kỳ - Tập 23
15h45 Vì sức khỏe cộng đồng
16h00 Phóng sự: Những gam màu về quê hương
16h15 Phim tài liệu: Sức sống Cồn Cỏ
17h00 Thời sự
17h10 Khám phá Quảng Bình: Ghé thăm vùng đất Quảng Kim
17h20 Bảo hiểm xã hội
17h30 Phim truyện: Tình trong lửa hận - Tập 20
18h15 Truyền thông chính sách
18h30 Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ
18h45 Bản tin Kinh tế - Tài chính
19h00 Tiếp sóng thời sự VTV
19h45 Thời sự
20h10 Tiếp sóng Lễ Khai mạc Liên hoan Du lịch biển Nha Trang 2024
22h00 Khám phá Quảng Bình: Ghé thăm vùng đất Quảng Kim
22h05 Bản tin Kinh tế - Tài chính
22h10 Âm vang miền cửa biển: Khúc hát gửi Trường Sa

VIDEO CLIP

Previous
 • Trailer Chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024-2029

 • Trailer giới thiệu ca khúc "Xin tựa câu hò"

 • Trailer series 4 tập phim tài liệu: Quảng Bình - Hào khí 420 năm

 • Trailer Sức khỏe là vàng - số 11

 • Trailer Liên hoan Dân vũ thể thao Quảng Bình năm 2024

 • Trailer Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Quảng Bình: Hành trình khát vọng - phát triển"

 • Trailer Sức khỏe là vàng - số 10

 • Trailer Lễ hội đường phố Đồng Hới năm 2024

 • Trailer Truyền hình trực tiếp các trận chung kết cự ly 200m và bế mạc Giải Đua thuyền truyền thống vô địch Quốc gia năm 2024

 • Trailer Lễ khai mạc Giải Đua thuyền truyền thống vô địch Quốc gia năm 2024 và các trận chung kết cự ly 500m

 • Trailer Chương trình nghệ thuật "Về miền sơn cước"

 • Trailer Cuộc thi Tiếng hát Quảng Bình lần thứ nhất năm 2024

 • Trailer Sức khỏe là vàng - số 9

 • Trailer Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI năm 2024

 • Trailer Sức khỏe là vàng - số 8

 • Trailer Lấy ý kiến bình chọn biểu trưng (logo) tỉnh Quảng Bình - đợt 2

 • Trailer giới thiệu các sự kiện kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

 • Trailer: Hào khí Quảng Bình 420 năm (1604 - 2024)

 • Nhộn nhịp nghề làm hương những ngày cận Tết

 • QUẢNG BÌNH - ẤN TƯỢNG NĂM 2023

 • Trailer Đại nhạc hội âm nhạc EDM và chương trình Countdown

 • Trailer Sức khỏe là vàng - số 5

 • Trailer Sức khỏe là vàng - số 4

 • Đặc sắc văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình

 • Bình chọn biểu trưng tỉnh Quảng Bình

 • Trailer Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam"

 • Đại Giang mạn ký

 • Trailer Giờ Trái đất năm 2024

 • Trailer Chương trình Phát thanh trực tiếp "Kết nối 3 miền" - số 1

 • Trailer Chương trình Qua miền Di sản năm 2024

 • Trailer Sức khỏe là vàng: Chẩn đoán hình ảnh - Hỗ trợ chẩn đoán chính xác các bệnh lý

 • Trailer Chương trình Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên

Next


Ngoại tệ
Tỷ giá ngoại tệ ngày : 6/13/2024 11:11:31 AM
MuaCKBán
AUD 16,503.29 16,669.9917,204.74
CAD 18,058.58 18,240.9918,826.14
CHF 27,728.20 28,008.2928,906.76
CNY 3,441.80 3,476.563,588.63
DKK - 3,619.153,757.73
EUR 26,800.81 27,071.5228,270.27
GBP 31,715.36 32,035.7233,063.38
HKD 3,174.78 3,206.853,309.72
INR - 303.76315.90
JPY 157.34 158.93166.52
KRW 16.09 17.8819.50
KWD - 82,781.5686,090.86
MYR - 5,353.915,470.66
NOK - 2,355.992,456.01
RUB - 270.84299.82
SAR - 6,762.547,032.88
SEK - 2,398.992,500.84
SGD 18,392.21 18,577.9919,173.94
THB 614.92 683.24709.40
USD 25,187.00 25,217.0025,457.00
Giá vàng
Tỷ giá Vàng SJC: 09:29:02 AM 13/06/2024
LoạiMuaBán
Vàng SJC 1L - 10L - 1KG 74.980 76.980
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 72.800 74.400
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 72.800 74.500
Vàng nữ trang 99,99% 72.700 73.600
Vàng nữ trang 99% 70.871 72.871
Vàng nữ trang 75% 52.856 55.356
Vàng nữ trang 58,3% 40.563 43.063
Vàng nữ trang 41,7% 28.344 30.844
qc qc