[Infographics] Dai hoi Thanh nien tien tien lam theo loi Bac lan thu 7 hinh anh 1

Từ ngày 25- 27/9/2023, Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ 7 năm 2023 diễn ra tại Thủ đô Hà Nội.

Đại hội sẽ tuyên dương 420 thanh niên tiên tiến, đây là những tấm gương sáng được kỳ vọng góp phần lan tỏa việc học tập và làm theo lời Bác trong toàn xã hội./.

 

Theo vietnamplus.vn