Thứ Ba 04/08/2020 
 Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh coi trọng công tác kiểm tra, giám sát

Chuyên đề - Chuyên mục >> Xây dựng Đảng

Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh coi trọng công tác kiểm tra, giám sát
Cập nhật lúc 09:18 29/01/2018

Là Đảng bộ quân đội, có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới (ANBG), giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên hai tuyến của tỉnh, thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát (KT,GS) luôn được Đảng bộ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh coi trọng và quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Hiệu quả của công tác KT, GS đã góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, cơ quan, đơn vị, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ BĐBP tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền ANBG quốc gia trong tình hình mới.

Năm 2017, các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) 2 cấp BĐBP tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy để tăng cường công tác quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Quân ủy Trung ương, Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy về công tác KT, GS và thi hành kỷ luật trong Đảng. Công tác quán triệt đã góp phần nâng cao nhận thức trong các tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên về vai trò, tầm quan trọng của công tác KT, GS.

Đơn vị đã chú trọng xây dựng, bổ sung đủ các quy chế, quy định, chương trình công tác KT, GS toàn khóa; chủ động ban hành quy trình và hệ thống mẫu biểu công tác KT, GS, kỷ luật Đảng của Ban Thường vụ, UBKT 2 cấp và của chi bộ, đảng bộ cơ sở triển khai thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ được UBKT Tỉnh ủy đánh giá cao. Đây là tiền đề quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KT, GS và thi hành kỷ luật Đảng, thực hiện các cuộc KT, GS, thi hành kỷ luật đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục, thẩm quyền, xác định rõ nội dung, đối tượng có trọng tâm trọng điểm, sát với yêu cầu nhiệm vụ công tác biên phòng và xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhật Lệ tuần tra, kiểm soát tại khu vực cửa biển Nhật Lệ
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhật Lệ tuần tra, kiểm soát tại khu vực cửa biển Nhật Lệ.

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, UBKT 2 cấp trong Đảng bộ BĐBP tỉnh đã tích cực tham mưu giúp cấp ủy các cấp tiến hành kiểm tra 21 tổ chức Đảng, 98 đảng viên, giám sát chuyên đề 18 tổ chức Đảng, 71 đảng viên; trực tiếp kiểm tra 28 tổ chức Đảng, 18 đảng viên, giám sát 12 tổ chức Đảng, 24 đảng viên, đạt kế hoạch năm đã đề ra. Công tác KT, GS của cấp ủy, UBKT các cấp từng bước đi vào chiều sâu, được thực hiện toàn diện, đồng bộ, bảo đảm số lượng, chất lượng và hiệu quả. UBKT 2 cấp BĐBP tỉnh đã tập trung KT, GS những lĩnh vực, địa bàn nhạy cảm; KT, GS việc quán triệt, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và việc chấp hành Điều lệ Đảng, kỷ luật quân đội; việc bảo đảm nguyên tắc lãnh đạo của Đảng mà trước hết là nguyên tắc tập trung dân chủ; việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên...

Công tác KT, GS đã góp phần phát hiện và khắc phục được những khuyết điểm, thiếu sót khi mới xuất hiện nên chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra được nâng lên, có tác dụng giáo dục, ngăn ngừa vi phạm đối với đội ngũ cán bộ đảng viên; đồng thời công tác KT, GS của Đảng bộ được đổi mới...

Quá trình triển khai nhiệm vụ, UBKT 2 cấp đã kết hợp tăng cường công tác quản lý, duy trì chấp hành kỷ luật, kỷ cương bằng việc ban hành các chỉ thị, quy định, kết luật của Ban Thường vụ, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh về “Tăng cường quản lý, giáo dục và phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng, mất an toàn giao thông trong BĐBP tỉnh” với việc “Xem xét xử lý trách nhiệm đối với tổ chức Đảng, đảng viên, cán bộ chỉ huy, quản lý trực tiếp” theo tinh thần Chỉ thị 01 của Tỉnh ủy.

Các vụ việc vi phạm được xem xét, kết luận và xử lý nghiêm khắc, công khai, dân chủ, đúng quy định của Điều lệ Đảng. Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ KT, GS, cấp ủy, UBKT các cấp thường xuyên chăm lo xây dựng cơ quan UBKT và đội ngũ cán bộ kiểm tra đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ công tác KT, GS trong tình hình mới.

Những cố gắng, nỗ lực và thành quả trong công tác KT, GS của Đảng bộ BĐBP tỉnh đã thiết thực góp phần để đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng đơn vị và Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Trong đó, nổi bật là lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba; BĐBP tỉnh được Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Cờ thi đua xuất sắc và 53 tập thể, 140 cá nhân được Chính phủ, Thủ tưởng Chính phủ, các bộ, ngành, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cấp, các ngành khen thưởng.

Trên cơ sở phát huy kết quả đạt được, để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác KT, GS và thi hành kỷ luật trong Đảng, năm 2018, các cấp ủy đảng và UBKT 2 cấp trong Đảng bộ BĐBP tỉnh tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh ủy liên quan đến công tác KT, GS và kỷ luật Đảng; tiếp tục đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác KT, GS gắn với việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác KT, GS. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KT, GS theo đúng chức năng, thẩm quyền Điều lệ Đảng quy định. Trong đó, UBKT phải chủ động thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy và nhiệm vụ cấp ủy giao, tập trung KT, GS những lĩnh vực, nội dung quan trọng như: chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng, quy chế làm việc, nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, công tác cán bộ... để phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; xem xét xử lý hoặc kiến nghị xử lý kỷ luật nghiêm minh những trường hợp vi phạm đến mức phải xử lý, để giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung.

Những thành tích đã đạt được trong năm 2017 là tiền đề quan trọng, tạo đà, tạo thế để UBKT 2 cấp BĐBP tỉnh tiếp tục gặt hái những thành tích mới trong năm 2018, góp phần xây dựng Đảng bộ BĐBP tỉnh ngày càng trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền ANBG quốc gia trong mọi tình huống.


CTV Ngọc MaiVIDEO CLIP

Previous
  • Giảm nguy cơ mắc chủng virus corona mới (nCoV 2019)

  • VOV BACSI24

  • Đánh giặc Corona

Next

GIỚI THIỆU PHIM

Previous
  • Lạc lối

  • Người đàm phán

  • Người đàn bà ẩn danh

  • Người tình của Khang Hy

Next


Ngoại tệ
Tỷ giá ngoại tệ ngày : 8/4/2020 11:53:00 PM
MuaCKBán
AUD 16,071.27 16,233.6116,742.47
CAD 16,870.19 17,040.6017,574.76
CHF 24,615.30 24,863.9425,643.34
CNY 3,253.80 3,286.673,390.20
DKK - 3,592.963,727.89
EUR 26,552.73 26,820.9427,906.96
GBP 29,528.39 29,826.6630,761.62
HKD 2,915.93 2,945.383,037.71
INR - 307.58319.65
JPY 211.17 213.30221.26
KRW 16.82 18.6920.48
KWD - 75,543.1378,507.31
MYR - 5,434.875,549.45
NOK - 2,486.012,589.72
RUB - 317.03353.27
SAR - 6,165.356,407.26
SEK - 2,595.662,703.94
SGD 16,421.53 16,587.4017,107.36
THB 656.55 729.50756.89
USD 23,060.00 23,090.0023,270.00
Giá vàng
Tỷ giá Vàng SJC: 04:28:55 PM 04/08/2020
LoạiMuaBán
Vàng SJC 1L - 10L 56.830 57.980
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 54.100 55.050
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 54.100 55.150
Vàng nữ trang 99,99% 53.650 54.750
Vàng nữ trang 99% 52.708 54.208
Vàng nữ trang 75% 39.217 41.217
Vàng nữ trang 58,3% 30.072 32.072
Vàng nữ trang 41,7% 20.983 22.983
qc