Hang chuc nghin can bo, cong chuc, vien chuc xin nghi viec hinh anh 1

Kết quả báo cáo trong 2 năm rưỡi vừa qua, có 39.552 cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, chiếm 2% tổng số biên chế được giao.

Trong 39.552 cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc có hơn 4.000 công chức, hơn 35.000 viên chức. Số lượng nghỉ việc trong ngành giáo dục là hơn 16.400 người, ngành y tế  là 12.198 người./.

 

Theo vietnamplus.vn