Hinh anh ve hoat dong cua Bo truong Ngoai giao Nga Sergey Lavrov hinh anh 2Quang cảnh buổi hội đàm giữa Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn
và Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Hinh anh ve hoat dong cua Bo truong Ngoai giao Nga Sergey Lavrov hinh anh 3Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Hinh anh ve hoat dong cua Bo truong Ngoai giao Nga Sergey Lavrov hinh anh 4Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov.
(Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Hinh anh ve hoat dong cua Bo truong Ngoai giao Nga Sergey Lavrov hinh anh 5Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chụp ảnh chung
với Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Hinh anh ve hoat dong cua Bo truong Ngoai giao Nga Sergey Lavrov hinh anh 6Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chứng kiến Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov
ghi lưu bút. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Hinh anh ve hoat dong cua Bo truong Ngoai giao Nga Sergey Lavrov hinh anh 7
Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergey Lavrov vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
(Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Hinh anh ve hoat dong cua Bo truong Ngoai giao Nga Sergey Lavrov hinh anh 8Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergey Lavrov
đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Hinh anh ve hoat dong cua Bo truong Ngoai giao Nga Sergey Lavrov hinh anh 9Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergey Lavrov vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
(Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
 
 
Theo vietnamplus.vn
https://www.vietnamplus.vn/hinh-anh-ve-hoat-dong-cua-bo-truong-ngoai-giao-nga-sergey-lavrov/803261.vnp