Huong dan phong ngua lay nhiem COVID-19 trong gia dinh hinh anh 1

Để tránh lây nhiễm COVID-19 cho người trong gia đình và cộng đồng, tất cả thành viên cùng chung sống trong gia đình phải tuân thủ thực hiện các khuyến cáo của Bộ Y tế.

 

Theo vietnamplus.vn