Lich phat song chuong trinh day hoc lop 1, 2 tren truyen hinh hinh anh 1
Lich phat song chuong trinh day hoc lop 1, 2 tren truyen hinh hinh anh 2

Học sinh lớp 1 và lớp 2 trên cả nước có thể học qua truyền hình với 3 môn: Tiếng Việt, Toán và Tiếng Anh.

 

Theo vietnamplus.vn