Mot so mo hinh hay, cach lam tot trong phong, chong dich COVID-19 hinh anh 1

Đợt dịch thứ 4 khởi đầu tại Việt Nam ngày 27/4/2021, kéo dài hơn 5 tháng, đến nay cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc.

Đã có một số mô hình hay, cách làm tốt trong phòng, chống dịch COVID-19, góp phần kiểm soát dịch bệnh.

 

Theo vietnamplus.vn