Thứ Hai 24/02/2020 
 Ngày làm việc thứ nhất, kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII

Tin tức trong tỉnh >> Chính trị

Ngày làm việc thứ nhất, kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII
Cập nhật lúc 17:01 10/07/2019

Ngày 10/7, kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã chính thức khai mạc. Kỳ họp nhằm đánh giá một cách toàn diện tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; xem xét, quyết định các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2019. Ông Hoàng Đăng Quang, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thị Thanh Hương, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Trương An Ninh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Trong bài phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã nhấn mạnh những kết quả nổi bật của tỉnh Quảng Bình trong 6 tháng đầu năm 2019 và những nội dung quan trọng mà kỳ họp lần này xem xét, quyết định.

Tiếp đó, kỳ họp đã nghe Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 của HĐND tỉnh.

Ngay sau kỳ họp thứ 8 (kỳ họp thường lệ cuối năm), Thường trực HĐND tỉnh đã khẩn trương chỉ đạo, rà soát, hoàn chỉnh và ban hành các nghị quyết, đồng thời tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, đôn đốc UBND tỉnh và các sở, ngành, đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện. HĐND tỉnh cũng đã tổ chức kỳ họp thứ 9 (kỳ họp bất thường) để xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng liên quan đến kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bám sát chương trình công tác trọng tâm năm 2019, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch đề ra một cách hiệu quả, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, trong đó hoạt động giám sát là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được HĐND tỉnh chú trọng triển khai với các đợt giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên.

HĐND tỉnh cũng đã nghe đại diện lãnh đạo UBND tỉnh trình bày báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện kế hoạch năm 2019.

Theo đó, 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển. Tốc độ tăng trường kinh tế tăng 6,32% so với cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục được mùa. Sản lượng thủy sản tăng. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,12% so với cùng kỳ. Du lịch phát triển mạnh với lượng khách du lịch đến Quảng Bình ước đạt 2,45 triệu lượt, tăng 22,7% so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách ước thực hiện trên 2.400 tỷ đồng, tăng hơn 38% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng; lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, công tác an sinh xã hội được chú trọng, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện.

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, báo cáo của UBND tỉnh cũng nêu rõ những khó khăn, thách thức và đề ra các giải pháp trọng tâm để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong những tháng còn lại của năm 2019.

Cũng trong phiên họp buổi sáng, HĐND tỉnh đã nghe các Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm. Báo cáo của Uỷ ban MTTQVN tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân và kiến nghị của Ủy ban MTTQVN tỉnh tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh. Báo cáo của Đoàn ĐBQH tỉnh về kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIV và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình tại kỳ họp. Các báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của các Ban HĐND tỉnh và các tờ trình thông qua dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh.

Khai mạc kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Buổi chiều cùng ngày, HĐND tỉnh tiếp tục trình bày các báo cáo, tờ trình. Trong đó, tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh thông qua dự thảo nghị quyết về chương trình giám sát năm 2020 của HĐND tỉnh. Theo đó, năm 2020, ngoài giám sát tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ thực hiện 5 cuộc giám sát giữa hai kỳ họp và 4 cuộc giám sát chuyên đề gồm: Giám sát tình hình thực hiện quy định pháp luật về cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; giám sát tình hình thực hiện quy hoạch khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020; giám sát về công tác quản lý quy hoạch phát triển đô thị và việc xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia trên địa bàn tỉnh.

HĐND tỉnh cũng đã nghe báo cáo của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII; báo cáo của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII; báo cáo của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về thẩm tra báo cáo và dự thảo nghị quyết UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII.

Tiếp đó, dưới sự điều hành của ông Hoàng Đăng Quang, Chủ tịch HĐND tỉnh, HĐND tỉnh đã tiến hành miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh, bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh; bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Trưởng Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh.

Cụ thể: HĐND tỉnh đã nghe, thảo luận và nhất trí miễn nhiệm chức danh Uỷ viên UBND tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các ông: Từ Hồng Sơn, nguyên UVTV Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh nghỉ công tác, nghỉ chờ chế độ hưu trí; ông Nguyễn Văn Man, nguyên UVTV Tỉnh ủy, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và ông Đinh Hữu Thành, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, chuyển công tác khác.

HĐND tỉnh đã bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phan Mạnh Hùng, Giám đốc Sở Tài chính. Kết quả, ông Phan Mạnh Hùng trúng cử với 100% số phiếu nhất trí. HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên UBND tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phan Mạnh Hùng.

HĐND tỉnh cũng đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh đối với ông Trương An Ninh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách tỉnh của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021, chuyển công tác khác với 100% đại biểu nhất trí.

Thường trực HĐND tỉnh giới thiệu và ông Nguyễn Lương Bình, Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã ứng cử để bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả, ông Nguyễn Lương Bình trúng cử với 100% số phiếu nhất trí. HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Lương Bình cũng đã được HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 bầu bổ sung chức danh Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh với 100% số phiếu nhất trí.

Ông Hoàng Đăng Quang, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tặng hoa chúc mừng các ông nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Uỷ viên UBND tỉnh vì đã có nhiều đóng góp trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tặng hoa chúc mừng các ông vừa được HĐND tỉnh tín nhiệm bầu bổ sung các chức danh mới trong HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.


Minh Phong - Mai NhungVIDEO CLIP

Previous
  • Giảm nguy cơ mắc chủng virus corona mới (nCoV 2019)

  • Đánh giặc Corona

Next

GIỚI THIỆU PHIM

Previous
  • Bản án lương tâm

  • Người đàn bà ẩn danh

  • Biển đời giông tố

  • Vén màn quá khứ

  • Mình yêu nhau đi

  • Bản lĩnh công tử

Next


Ngoại tệ
Tỷ giá ngoại tệ ngày : 2/24/2020 1:18:01 PM
MuaCKBán
AUD 15,060.50 15,212.6315,533.31
CAD 17,181.93 17,355.4817,721.34
CHF 23,254.19 23,489.0823,984.23
CNY 3,237.93 3,270.643,339.58
DKK - 3,309.953,434.25
EUR 24,663.50 24,912.6325,790.39
GBP 29,639.00 29,938.3830,265.30
HKD 2,931.97 2,961.593,005.92
INR - 322.72335.38
JPY 201.44 203.47210.64
KRW 17.44 18.3620.12
KWD - 75,721.8878,692.87
MYR - 5,461.645,576.77
NOK - 2,439.592,541.35
RUB - 360.67401.89
SAR - 6,183.486,426.09
SEK - 2,340.322,428.20
SGD 16,323.16 16,488.0416,701.45
THB 645.41 717.12750.02
USD 23,150.00 23,180.0023,320.00
Giá vàng
Tỷ giá Vàng SJC: 01:18:31 PM 24/02/2020
LoạiMuaBán
Vàng SJC 1L - 10L 46.550 47.300
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 46.500 47.300
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 46.500 47.400
Vàng nữ trang 99,99% 46.300 47.300
Vàng nữ trang 99% 45.632 46.832
Vàng nữ trang 75% 33.829 35.629
Vàng nữ trang 58,3% 25.929 27.729
Vàng nữ trang 41,7% 18.076 19.876
qc