Thứ Ba 31/03/2020 
 "Ngày Pháp luật" - Giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người

Chuyên đề - Chuyên mục >> Pháp luật

"Ngày Pháp luật" - Giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người
Cập nhật lúc 15:54 08/11/2018

Theo Luật Phổ biến giáo dục, pháp luật, ngày 9-11 hàng năm được quy định là Ngày Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. “Ngày Pháp luật” được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội, đồng thời tăng cường nhận thức của quần chúng về vai trò của pháp luật trong đời sống, sự hiểu biết pháp luật và khả năng thực thi pháp luật trong hoạt động quản lý nhà nước, hoạt động kinh tế - xã hội và sinh hoạt hàng ngày của nhân dân.

Qua 5 năm triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, “Ngày Pháp luật” đã thu hút được sự quan tâm của toàn xã hội với nhiều mô hình linh hoạt, có sự đổi mới, sáng tạo, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương…

Để triển khai thực hiện có hiệu quả “Ngày Pháp luật”, trên cơ sở hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh, Sở Tư pháp (Cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh) thường xuyên hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh định hướng chủ đề tuyên truyền pháp luật theo từng tháng.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể đã triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật” đến 100% cán bộ, công chức, viên chức thông qua các buổi họp giao ban, buổi sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chi bộ, tổ chức hội nghị, tọa đàm, nghiên cứu tìm hiểu pháp luật thông qua phương tiện thông tin đại chúng, treo băng rôn tuyên truyền về “Ngày Pháp luật”, tổ chức hội nghị, tọa đàm tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của “Ngày Pháp luật”...

Công tác nâng cao kiến thức pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật thường xuyên được chú trọng.
  Công tác nâng cao kiến thức pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật
thường xuyên được chú trọng.

Việc triển khai thực hiện, “Ngày Pháp luật” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình luôn có sự đổi mới, sáng tạo hơn qua từng năm. Từ năm 2013 đến nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã lựa chọn cho mình những phương pháp tổ chức mô hình “Ngày Pháp luật” có hiệu quả như: Tăng cường phối hợp giữa chính quyền cơ sở và các sở, ngành, tổ chức; phát huy vai trò tích cực của gia đình, tổ chức, xã hội, đoàn thể, tổ hòa giải và lựa chọn nội dung, hình thức triển khai “Ngày Pháp luật” phù hợp; tuyên truyền hướng về cơ sở, chú trọng vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, đối tượng đặc thù, người lao động trong doanh nghiệp; lựa chọn nội dung tuyên truyền, PBGDPL gắn với quyền và nghĩa vụ của công dân; tuyên truyền tập trung vào những vùng trọng điểm về vi phạm pháp luật; lựa chọn nội dung tuyên truyền, PBGDPL gắn với quyền và nghĩa vụ của công dân, thông qua các vụ việc cụ thể ở từng địa bàn; đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật thông qua tủ sách pháp luật tại xã, thôn, bản, tổ dân phố...

Bên cạnh đó, thông qua tổ chức hội thi hòa giải viên cấp cơ sở (cấp xã) kết hợp với tuyên truyền pháp luật qua hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở; mô hình “Điểm sáng chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư" gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" trong giai đoạn mới với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng “Gia đình văn hóa", "Khu dân cư tiên tiến"...

Những hình thức trên đã và đang tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần đưa pháp luật vào thực tiễn cuộc sống.

Đến nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã lồng ghép, tổ chức hơn 39.100 hội nghị, cuộc họp, buổi nói chuyện tuyên truyền, phổ biến, quán triệt văn bản pháp luật cho 4 triệu lượt người; thực hiện 60 chuyên mục “Pháp luật và Đời sống” trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; thực hiện 1.919 lượt tuyên truyền trên chuyên trang, chuyên mục trên Báo Quảng Bình, tạp chí, Đài Phát thanh - Truyền hình với nội dung hưởng ứng “Ngày Pháp luật” và phổ biến nội dung chính sách pháp luật mới, tư vấn, định hướng khởi nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; phòng, chống tham nhũng và những nội dung pháp luật người dân quan tâm…

Ngoài ra, để thực hiện có hiệu quả mô hình “Ngày Pháp luật” trên địa bàn tỉnh việc tổ chức các hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật đã tạo được sức lan tỏa trong việc tuyên truyền, PBGDPL như: “Tìm hiểu pháp luật trong lĩnh vực an toàn giao thông”, “Tìm hiểu Luật Biên giới Quốc gia”, “Tìm hiểu Luật Phòng, chống bạo lực gia đình”, “Nông dân tìm hiểu pháp luật trong lĩnh vực đất đai”, “Tìm hiểu Bộ Luật lao động năm 2012” , “Tìm hiểu pháp luật qua Trang thông tin điện tư Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình”…

Đặc biệt, cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” đã thu hút 53 đơn vị trên địa bàn tỉnh tham gia, với số lượng 67.766 bài dự thi đã đem lại hiệu quả tích cực trong việc nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân.

Cùng với đó, việc khai thác, sử dụng các tủ sách pháp luật tại các cơ quan, đơn vị, địa phương đã phát huy hiệu quả, tích cực trong việc tuyên truyền, PBGDPL, đặc biệt là các địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Đến nay, có 159/159 xã phường, thị trấn có tủ sách pháp luật; nhiều địa phương đã xây dựng tủ sách pháp luật đến tận thôn, bản, tổ dân phố. Toàn tỉnh đã có trên 2.370 tủ sách pháp luật, trong đó 820 tủ sách ở xã, phường, thị trấn; 1.555 tủ sách pháp luật ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Mặt khác, việc tuyên truyền, PBGDPL thông qua các câu lạc bộ pháp luật, qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở ngày càng phát huy hiệu quả, qua đó, giúp cho người dân hiểu được các quy định của pháp luật, nâng cao được ý thức chấp hành pháp luật và giúp vận dụng các quy định pháp luật vào thực tiễn cuộc sống có hiệu quả…

Nhìn lại 5 năm triển khai “Ngày Pháp luật” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, từ chỗ còn mới mẻ, chưa quen, nay “Ngày Pháp luật” đã và đang thẩm thấu vào đời sống xã hội, trở thành ngày hội để toàn dân tôn vinh Hiến pháp, pháp luật.

Quan trọng hơn, việc thực hiện “Ngày Pháp luật” đã hướng tới mục tiêu thực chất hơn, đó là làm chuyển biến ý thức tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, phục vụ thiết thực cho công tác chuyên môn, đáp ứng triển khai các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần quan trọng để nâng cao nhận thức cho người dân về vị trí, vai trò của Hiến pháp và pháp luật trong đời sống, đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh - quốc phòng, trật tự - an toàn xã hội…

Theo Ngọc Hải - Đoàn Hòa

baoquangbinh.vn


VIDEO CLIP

Previous
  • Giảm nguy cơ mắc chủng virus corona mới (nCoV 2019)

  • Đánh giặc Corona

Next

GIỚI THIỆU PHIM

Previous
  • Bản án lương tâm

  • Người đàn bà ẩn danh

  • Biển đời giông tố

  • Vén màn quá khứ

  • Mình yêu nhau đi

  • Bản lĩnh công tử

Next


Ngoại tệ
Tỷ giá ngoại tệ ngày : 3/31/2020 2:15:28 AM
MuaCKBán
AUD 14,179.81 14,323.0414,683.39
CAD 16,414.77 16,580.5817,100.03
CHF 24,136.54 24,380.3425,144.15
CNY 3,265.44 3,298.423,402.27
DKK - 3,445.893,575.24
EUR 25,609.18 25,867.8626,833.10
GBP 28,625.42 28,914.5729,642.01
HKD 2,972.63 3,002.663,096.73
INR - 312.98325.25
JPY 211.81 213.95222.60
KRW 16.70 18.5520.32
KWD - 75,056.7678,000.55
MYR - 5,387.075,500.55
NOK - 2,210.312,302.47
RUB - 296.42330.29
SAR - 6,278.716,524.97
SEK - 2,331.662,428.88
SGD 16,151.36 16,314.5016,825.61
THB 640.63 711.81738.53
USD 23,530.00 23,560.0023,720.00
Giá vàng
Tỷ giá Vàng SJC: 04:18:38 PM 30/03/2020
LoạiMuaBán
Vàng SJC 1L - 10L 47.250 48.350
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 44.950 46.050
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 44.950 46.150
Vàng nữ trang 99,99% 44.650 45.850
Vàng nữ trang 99% 43.996 45.396
Vàng nữ trang 75% 32.741 34.541
Vàng nữ trang 58,3% 25.083 26.883
Vàng nữ trang 41,7% 17.471 19.271
qc