[Infographics] Ngay Quoc te Bao tang 18/5: Nhung gia tri cua bao tang hinh anh 1

"Sức mạnh của Bảo tàng” là chủ đề Ngày Quốc tế Bảo tàng năm 2022.

 

Theo vietnamplus.vn