Đài phát thanh truyền hình Quảng Bình
Thứ Hai 04/03/2024

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8, khóa XIII
Cập nhật lúc 11:20 04/12/2023

Hôm nay (4/12), Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến từ điểm cầu Trung ương tại phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội, và được kết nối với 16.242 điểm cầu các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương và điểm cầu các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trên toàn quốc. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.  Dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Quảng Bình có đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị trong tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt
Nghị quyết Trung ương 8, khóa XIII tại Quảng Bình

Phát biểu mở đầu Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ: Hội nghị nhằm nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nội dung văn kiện Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII tới cấp ủy các cấp, tổ chức Đảng, cán bộ, Đảng viên. Trên cơ sở đó, giúp cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và cán bộ, Đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng.

Tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã truyền đạt chuyên đề về “tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”. Khái quát lại những kết quả đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 23 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Sự cần thiết của Nghị quyết số 43 về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ban hành ngày 24/11/2023.
Tiếp đó, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã truyền đạt chuyên đề về: “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”. Đây là một trong những nội dung, văn kiện hết sức quan trọng của Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức, chuyển biến mạnh mẽ trong hành động của cả hệ thống chính trị và Nhân dân về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và phát triển chính sách xã hội bền vững trong giai đoạn mới. Nêu cao trách nhiệm, tâm huyết của các cấp ủy, tổ chức Đảng, sớm cụ thể hóa nội dung Nghị quyết thành chương trình, kế hoạch hành động cụ thể và tổ chức thực hiện có hiệu quả gắn với đường lối, chủ trương của Đảng trong phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, nâng cao đời sống Nhân dân.
 
Các đại biểu tham gia Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt
Nghị quyết Trung ương 8, khóa XIII

Cũng tại hội nghị, đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt chuyên đề về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới". Làm rõ quan điểm, mục tiêu, phương châm chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tôn trọng lợi ích quốc gia, dân tộc, độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, quan hệ hữu nghị, hợp tác, bình đẳng. Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp Quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt chuyên đề "Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới". Mục tiêu đến năm 2030, phát triển đội ngũ trí thức về số lượng và chất lượng, nhất là đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực then chốt, trọng yếu, lĩnh vực mới đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đến năm 2045, đội ngũ trí thức Việt Nam lớn mạnh, có chất lượng cao, cơ cấu hợp lý, thuộc nhóm đầu khu vực và tiệm cận với các nước phát triển; nhiều nhà khoa học có ảnh hưởng trên thế giới, đạt các giải thưởng quốc tế trên các lĩnh vực; nhiều tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở giáo dục và đào tạo đạt chuẩn quốc tế đáp ứng yêu cầu của quốc gia phát triển.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, các chuyên đề được truyền đạt tại hội nghị đã tập trung vào những vấn đề cốt lõi của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, nêu rõ những điểm mới, bối cảnh, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng trong chiến lược phát triển, hội nhập quốc tế của đất nước. Trước những thuận lợi và khó khăn, thách thức đặt ra từ thực tiễn, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu, ngay sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, Đảng viên tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc các nội dung cốt lõi của Nghị quyết, tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, Đảng viên và Nhân dân. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Nghị quyết một cách cụ thể, thiết thực và hiệu quả nhằm sớm đưa các Nghị quyết vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị Quyết Đại hội XIII của Đảng, xây dựng Việt Nam phát triển nhanh, bền vững và hội nhập Quốc tế.
 

Trung Đức – Công HưngVIDEO NỔI BẬT

Xem thêm

Hang Sơn Đoòng được chuyên trang du lịch nổi tiếng của thế giới vinh danh

GIỚI THIỆU PHIM

Previous
 • Giới thiệu phim

 • Truy hồi công lý

Next

LỊCH TRUYỀN HÌNH  

Chương trình truyền hình 04/03/2024

6h00 Giới thiệu chương trình
6h05 Quảng Bình ngày mới
6h20 Khám phá Quảng Bình: Trên dòng Rào Nan
6h25 Phóng sự: Thắm tình quân dân nơi biên giới
6h40 Với khán giả xem truyền hình
7h00 Phim truyện: Bọn trẻ
8h00 Dọc miền đất nước: Đình làng Tăng Bổng
8h15 Kids dance
8h30 Phim tài liệu: Những chuyến bay cảm tử
9h00 Màu thời gian: Một lần nào cho tôi gặp lại em
9h15 Âm vang miền cửa biển: Chiều Cát Bà
9h30 Cải cách hành chính
9h45 Phim tài liệu: Giá vẽ cuộc đời
10h05 Khoa giáo: Lee Kang Ho và những trải nghiệm văn hóa Huế
10h30 Dọc miền đất nước: Đình làng Tăng Bổng
10h40 Phóng sự: Tự hào chiến sĩ ngành Y
10h55 Nét đẹp cuộc sống: Đập bảy xã
11h15 Ký sự: Đất và người phương Nam - Tập 18
11h30 Thời sự
12h00 Phim truyện: Làng cát - Tập 3
12h50 Phim tài liệu: Những chuyến bay cảm tử
13h15 Khoa giáo: Lee Kang Ho và những trải nghiệm văn hóa Huế
13h30 Màu thời gian: Một lần nào cho tôi gặp lại em
13h45 Lao động và công đoàn
14h00 Cải cách hành chính
14h15 Âm vang miền cửa biển: Chiều Cát Bà
14h30 Phóng sự: Tự hào chiến sĩ ngành Y
14h45 Dọc miền đất nước: Đình làng Tăng Bổng
15h00 Phim truyện: Bọn trẻ
16h10 Phim tài liệu: Giá vẽ cuộc đời
16h30 Chính phủ tuần qua
16h45 Trang truyền hình địa phương: Minh Hóa - Nỗ lực phát triển kinh tế theo hướng bền vững
17h00 Thời sự
17h10 Khám phá Quảng Bình: Trên dòng Rào Nan
17h20 Không gian văn hóa nghệ thuật
17h30 Phim truyện: Làng cát - Tập 3
18h25 Chính phủ tuần qua
18h40 Với khán giả xem truyền hình
19h00 Tiếp sóng Thời sự VTV
19h45 Thời sự
20h15 Phóng sự: Hội khuyến học tỉnh Quảng Bình - 25 năm xây dựng và phát triển
20h35 Câu chuyện chuyển đổi số
20h45 Phim truyện: Thiên đường ở bên ta - Tập 19
21h30 Khám phá Quảng Bình: Trên dòng Rào Nan
21h35 Chính phủ tuần qua
21h45 Trang truyền hình địa phương: Minh Hóa - Nỗ lực phát triển kinh tế theo hướng bền vững
22h00 Câu chuyện âm nhạc

VIDEO CLIP

Previous
 • Trailer: Hào khí Quảng Bình 420 năm (1604 - 2024)

 • Nhộn nhịp nghề làm hương những ngày cận Tết

 • QUẢNG BÌNH - ẤN TƯỢNG NĂM 2023

 • Trailer Đại nhạc hội âm nhạc EDM và chương trình Countdown

 • Trailer Sức khỏe là vàng - số 5

 • Trailer Sức khỏe là vàng - số 4

 • Đặc sắc văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình

 • Bình chọn biểu trưng tỉnh Quảng Bình

 • Trailer Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam"

 • Đại Giang mạn ký

Next


Ngoại tệ
Tỷ giá ngoại tệ ngày : 3/4/2024 4:54:02 PM
MuaCKBán
AUD 15,672.42 15,830.7216,339.35
CAD 17,726.80 17,905.8618,481.15
CHF 27,250.21 27,525.4628,409.83
CNY 3,356.14 3,390.043,499.49
DKK - 3,523.953,659.07
EUR 26,073.42 26,336.7927,504.34
GBP 30,457.85 30,765.5031,753.97
HKD 3,072.69 3,103.723,203.44
INR - 296.77308.65
JPY 159.18 160.79168.48
KRW 16.01 17.7919.41
KWD - 79,976.5983,177.80
MYR - 5,163.095,275.95
NOK - 2,297.342,394.99
RUB - 257.03284.54
SAR - 6,559.696,822.25
SEK - 2,339.352,438.79
SGD 17,898.35 18,079.1418,660.01
THB 608.57 676.18702.11
USD 24,470.00 24,500.0024,840.00
Giá vàng
Tỷ giá Vàng SJC: 04:32:34 PM 04/03/2024
LoạiMuaBán
Vàng SJC 1L - 10L - 1KG 78.400 80.400
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 65.600 66.800
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,3 chỉ, 0,5 chỉ 65.600 66.900
Vàng nữ trang 99,99% 65.500 66.400
Vàng nữ trang 99% 64.243 65.743
Vàng nữ trang 75% 47.955 49.955
Vàng nữ trang 58,3% 36.865 38.865
Vàng nữ trang 41,7% 25.842 27.842
qc qc