Phien hop thu 14 cua UBTVQH hoan thanh toan bo noi dung theo du kien hinh anh 1

Chiều 11/8, Phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc tại Nhà Quốc hội.

Sau 2,5 ngày làm việc, Phiên họp thứ 14 đã hoàn thành toàn bộ nội dung theo dự kiến. Đối với từng nội dung đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến và biểu quyết thông qua, đã có kết luận cụ thể, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội ban hành Thông báo kết luận để làm căn cứ thực hiện.

 

Theo vietnamplus.vn