Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu động viên cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu 4.
(Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu luôn nêu cao phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ,” đoàn kết chặt chẽ, vượt lên mọi khó khăn, dũng cảm trong chiến đấu, cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất, lập được nhiều chiến công hào hùng, thành tích xuất sắc, góp phần cùng cả nước giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả.

“Không có đất nước nào có nhiều nghĩa trang liệt sỹ, nhiều người hy sinh cho đất nước như đất nước Việt Nam; và ở nước ta, không có nơi nào có nhiều nghĩa trang, nhiều người con nằm xuống vì nền độc lập, tự do của dân tộc như ở mảnh đất Quân khu 4,” Thủ tướng xúc động.

Theo Thủ tướng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự phối hợp, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn, lực lượng vũ trang Quân khu 4 thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong điều kiện bình thường mới, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống xảy ra; giữ vững ổn định chính trị, an toàn địa bàn; thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình trên các hướng, kịp thời điều chỉnh, bổ sung và tăng cường luyện tập các phương án, bảo vệ vững chắc chủ quyền, biên giới, lãnh thổ; triển khai hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng.

Đặc biệt, Quân khu 4 đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, lũ lụt; làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, kịp thời ngăn chặn các luận điệu xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch trên không gian mạng...

“Quân khu 4 thực sự là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động, sản xuất; quân và dân như cá với nước,” Thủ tướng khẳng định.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Bộ Tư lệnh Quân khu 4. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng phân tích, trong thời gian tới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định, bất trắc, khó lường; chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, hoạt động can thiệp, lật đổ và các thách thức an ninh phi truyền thống diễn biến phức tạp với nhiều đặc điểm mới; tình hình xung đột giữa Nga-Ukraine trở thành yếu tố gia tăng phức tạp, khó đoán định, đã và đang tác động sâu sắc, toàn diện về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Thủ tướng nhấn mạnh, tình hình trên đặt ra những vấn đề mới, yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, trong đó có lực lượng vũ trang Quân khu 4 phải nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn thử thách, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

“Các đồng chí phải kiên trì, kiên định, kiên quyết thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng và đường lối đối ngoại của đất nước,” Thủ tướng yêu cầu.

Với vị trí đặc biệt quan trọng của mình; cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu 4 cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng. Trước hết, cán bộ, chiến sỹ Quân khu 4 tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm.

Theo đó, cần tăng cường công tác nắm, nghiên cứu, đánh giá và dự báo các tình huống phức tạp xảy ra; xây dựng khu vực phòng thủ, chủ động có phương án ứng phó, ngăn chặn, đẩy lùi từ xa, bảo vệ vững chắc từng tấc đất, vùng trời của Tổ quốc, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

“Trong chiến tranh, dứt khoát phải giành lấy hòa bình; còn trong hòa bình luôn nghĩ tới có lúc có chiến tranh,” Thủ tướng nhắc nhở.

Thủ tướng nhấn mạnh, Quân khu 4 phải tiếp tục thực hiện xây dựng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân sản xuất; góp phần phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Quân khu phối hợp với các ngành và địa phương, chú trọng làm tốt công tác dân vận; phối hợp với các địa phương làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, xóa đói, giảm nghèo; thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng theo đúng đường lối của Đảng; thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cao.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng, kế thừa, phát huy truyền thống lịch sử, văn hoá của vùng đất địa linh nhân kiệt, truyền thống đơn vị “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân,” phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ,” Quân khu 4 tiếp tục nỗ lực phấn đấu vươn lên, lập nhiều chiến công, thành tích to lớn hơn nữa, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

“Quân khu 4 là nơi thể hiện tình cảm với những người đã khuất; xây dựng Quân khu thực sự mạnh, khu vực phòng thủ mạnh, sẵn sàng chiến đấu; làm tốt công tác phòng chống thiên tai, bão lũ, góp phần cùng các địa phương phát triển kinh tế-xã hội, an sinh xã hội, góp phần cùng cả nước phát triển hùng cường, thịnh vượng,” Thủ tướng nhấn mạnh.

 
Theo Phạm Tiếp
vietnamplus.vn