Chủ Nhật 17/10/2021


Chuyên đề - Chuyên mục >> Cải cách hành chính

Quảng Ninh xây dựng chính quyền vì dân
Cập nhật lúc 17:04 24/06/2019

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ quan trọng, góp phần trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Quảng Ninh nói riêng và của tỉnh Quảng Bình nói chung, trong những năm qua, huyện Quảng Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đề ra nhiều giải pháp, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác CCHC.

Để tạo thuận lợi nhất cho người dân khi thực hiện các giao dịch, làm thủ tục hành chính (TTHC) với chính quyền địa phương, UBND huyện Quảng Ninh đã tích cực triển khai công tác cải cách TTHC theo mô hình “Một cửa điện tử liên thông”. Việc xây dựng và triển khai phần mềm một cửa điện tử giữa huyện với các xã, thị trấn đã góp phần nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ, hạn chế tối đa hồ sơ chậm trễ và tồn đọng, góp phần thay đổi nhận thức, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức.

Bộ phận một cửa liên thông cấp huyện cũng đã thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai, đầy đủ các TTHC đến các lĩnh vực liên quan tại bộ phận một cửa, nơi thường xuyên có giao dịch với nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động giải quyết TTHC, khai thác có hiệu quả cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đã được trang bị.

Trang thông tin điện tử của huyện thường xuyên được theo dõi, kiểm soát để kịp thời xử lý khi có sự cố và đăng tải đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật cũng như các văn bản liên quan đến hoạt động quản lý, thực hiện chức năng, nhiệm vụ hàng ngày của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Nhìn chung, việc triển khai đồng bộ các giải pháp tích cực nhằm CCHC đã góp phần rút ngắn thời gian, giảm phiền hà cho nhân dân khi có việc đến giao dịch.

Người dân đến giao dịch tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông
huyện Quảng Ninh.

Việc nộp hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích được triển khai tại huyện Quảng Ninh đã đem đến nhiều lợi ích cho người dân. Cụ thể, khi có nhu cầu giải quyết TTHC, người dân, tổ chức, doanh nghiệp chỉ cần đến điểm bưu điện gần nhất có cung cấp dịch vụ hành chính công để nộp hồ sơ. Nhân viên bưu điện sẽ thực hiện tiếp nhận hồ sơ, thu tiền lệ phí (nếu có) và cấp phiếu xác nhận gửi hồ sơ. Hồ sơ và lệ phí sẽ được bưu điện chuyển nộp nhanh chóng, kịp thời cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Khi có kết quả, bưu điện sẽ chuyển phát tận tay cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp theo địa chỉ đã đăng ký. Việc chuyển phát hồ sơ, trả kết quả được thực hiện nhanh chóng theo đúng thời gian đã công bố, giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại.

Không dừng lại ở việc tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình giải quyết TTHC, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp tiếp tục rà soát quy chế tổ chức và hoạt động của cơ quan, đơn vị trên cơ sở quy định chức năng nhiệm vụ đã được phê duyệt; tổ chức hoàn thiện quy chế làm việc, từ đó kiện toàn và sắp xếp bộ máy nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước phù hợp với lĩnh vực quản lý, điều hành của từng đơn vị, nhằm hướng tới sự hài lòng của người dân.

Trong những năm qua, Phòng Tư pháp huyện Quảng Ninh đã triển khai nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện về đẩy mạnh CCHC gắn với việc thực hiện cải cách tư pháp phù hợp với điều kiện thực tế của ngành. Phòng thường xuyên quan tâm đến việc thực hiện các TTHC, đảm bảo nhanh gọn, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của người dân. Từ năm 2017 đến nay, Phòng đã tiếp nhận và giải quyết gần 5.000 hồ sơ về thủ tục hành chính. Đồng thời, Phòng Tư pháp huyện đã tham mưu cho lãnh đạo chính quyền xây dựng kế hoạch và tổ chức đối thoại với nhân dân về TTHC tại các xã trên địa bàn, cũng như đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác CCHC.

Không chỉ dừng lại ở chủ trương và việc chấp hành tốt các văn bản chỉ đạo, tại nhiều địa phương cụ thể đã có nhiều cách làm sáng tạo, thực sự xem CCHC là một nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình xây dựng nền hành chính công.

Tại xã Gia Ninh, từ nhiều năm nay, những nỗ lực nhằm xây dựng một chính quyền thân thiện với người dân đã thực sự tạo ra những chuyển biến tích cực cho công tác CCHC và mang lại nhiều lợi ích cho người dân trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Đội ngũ cán bộ, công chức có sự chuyển biến rõ rệt từ nhận thức cho đến hành động, xác định được trách nhiệm, nỗ lực trong giải quyết công việc. Đồng thời, tăng cường thực hiện các giải pháp, sáng kiến nhằm đẩy mạnh cải cách quá trình giải quyết TTHC, rút ngắn quy trình, giảm thời gian, chi phí trên thực tế so với quy định hiện hành. Điều này không chỉ mang lại nhiều thuận lợi cho người dân mà còn làm tăng thêm mức độ tín nhiệm của người dân đối với cơ quan hành chính. 6 tháng đầu năm 2019, xã Gia Ninh đã tiếp nhận 1.899 hồ sơ, đã giải quyết 1.886 hồ sơ và đang giải quyết 13 hồ sơ.

Không chỉ tại xã Gia Ninh, mà tại nhiều địa phương khác của huyện Quảng Ninh cũng đã và đang đẩy mạnh công tác CCHC, đặc biệt là chú trọng vào vai trò và hiệu quả của bộ phận một cửa, một cửa liên thông. Xã Vĩnh Ninh cũng là một trong những địa phương được đánh giá cao trong việc thực hiện công tác CCHC. Không những tăng cường tính công khai, minh bạch trong việc thực hiện các dịch vụ hành chính công, mà các địa phương còn chú trọng đến hiệu quả thiết thực trong việc nâng cao chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, viên chức cũng như ghi nhận kịp thời những phản hồi từ nhân dân. Từ đó, chất lượng, hiệu quả việc giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính được nâng cao rõ rệt.

Song song với việc thực hiện nghiêm các quy định về kiểm soát TTHC, UBND xã còn tập trung rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, có năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Không dừng lại ở đó, nhằm hỗ trợ người dân một cách tối đa trong quá trình giải quyết TTHC, trong nhiều trường hợp, cán bộ xã sẽ về tận nhà để hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hồ sơ.

Có thể nói, chính quyền huyện Quảng Ninh đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt trong việc đẩy mạnh công tác CCHC trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị, hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin ở một số địa phương chưa đáp ứng yêu cầu nên đã dẫn đến những khó khăn trong quá trình theo dõi, kiểm tra, giám sát việc giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức. Bên cạnh đó, TTHC ở một số lĩnh vực vẫn còn rườm rà; tính ổn định, đồng bộ của một số văn bản pháp luật chưa cao; sự phức tạp, thiếu ổn định trong việc ứng dụng công nghệ thông tin… là những hạn chế đã và đang gây cản trở cho quá trình thực hiện TTHC không chỉ đối với người dân, tổ chức mà cả đối với cán bộ, công chức.

Như vậy, để thực hiện hiệu quả công tác CCHC tại huyện Quảng Ninh, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cần triển khai đồng bộ các giải pháp về phối hợp, điều hành, giám sát, đào tạo nguồn nhân lực, tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin, tạo mối quan hệ tốt và sự tin tưởng của nhân dân với chính quyền. Từ đó góp phần vào sự thành công của công cuộc CCHC, xây dựng chính quyền vì dân trong giai đoạn hiện nay.

Với những kết quả đã đạt được cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, tin rằng trong thời gian tới, nền hành chính công của huyện Quảng Ninh sẽ có nhiều bước phát triển hơn nữa, khắc phục những khó khăn, tồn tại, phát huy những thành quả đã đạt được, hướng đến xây dựng một chính quyền hiện đại, văn minh, phát huy được quyền làm chủ của nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển quê hương.


Thảo Sang

 

VIDEO CLIP

Previous
  • Hướng dẫn giãn cách xã hội

  • Những điều cần biết sau khi tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

  • Danh hương Lệ Sơn

  • Động Thiên Đường

  • THÔNG ĐIỆP 5K

Next


GIỚI THIỆU PHIM

Previous
  • Nhân duyên ngang trái

  • Lối thoát nghiệt ngã

  • Ba lần và một lần

Next
Ngoại tệ
Tỷ giá ngoại tệ ngày : 10/17/2021 6:16:59 AM
MuaCKBán
AUD 16,449.93 16,616.0917,137.21
CAD 17,932.48 18,113.6218,681.71
CHF 24,009.58 24,252.1025,012.72
CNY 3,463.73 3,498.723,608.99
DKK - 3,481.503,612.30
EUR 25,712.02 25,971.7427,129.36
GBP 30,328.65 30,635.0031,595.80
HKD 2,852.40 2,881.212,971.57
INR - 302.81314.70
JPY 193.96 195.92205.15
KRW 16.65 18.5020.27
KWD - 75,330.4378,287.51
MYR - 5,423.735,538.17
NOK - 2,638.522,748.63
RUB - 318.22354.60
SAR - 6,053.436,291.05
SEK - 2,582.882,690.66
SGD 16,456.29 16,622.5117,143.84
THB 606.36 673.73699.05
USD 22,630.00 22,660.0022,860.00
Giá vàng
Tỷ giá Vàng SJC: 01:31:59 PM 16/10/2021
LoạiMuaBán
Vàng SJC 1L - 10L 57.000 57.700
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 50.750 51.450
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 50.750 51.550
Vàng nữ trang 99,99% 50.350 51.150
Vàng nữ trang 99% 49.444 50.644
Vàng nữ trang 75% 36.516 38.516
Vàng nữ trang 58,3% 27.973 29.973
Vàng nữ trang 41,7% 19.482 21.482
qc