Thứ Ba 31/03/2020 
 Quốc hội thảo luận dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)

Chuyên đề - Chuyên mục >> Pháp luật

Quốc hội thảo luận dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)
Cập nhật lúc 14:47 14/06/2018

Ngày 13/6, Quốc hội dành cả ngày để thảo luận tại hội trường về luật phòng, chống tham nhũng. Với nhiều nội dung mới, dự án luật này được kỳ vọng sẽ tạo nên bước tiến mới trong công cuộc phòng chống tham nhũng, đặc biệt là với các quy định về kiểm soát tài sản của quan chức.

Dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) trình Quốc hội lần này về cơ bản đã tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4. Nhiều quy định của dự thảo Luật đã được sửa đổi nhằm bảo đảm tính khả thi, phù hợp với thực tiễn, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành.

Bên cạnh đó, một số vấn đề của dự thảo Luật còn nhiều ý kiến khác nhau cần được đánh giá, cân nhắc kỹ lưỡng và tiếp tục xin ý kiến Quốc hội để đảm bảo vừa nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng vừa bảo đảm tính khả thi. Để tiếp tục hoàn thiện và thông qua Luật phòng chống tham nhũng, đại biểu Nguyễn Ngọc Phương, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình đã có một số ý kiến góp ý vào dự thảo luật, đại biểu nêu rõ:

Một là chúng ta có một ban phòng chống tham nhũng, nhưng Luật không có một quy định nào về quyền hạn của Ban phòng chống tham nhũng và Trưởng ban.

Hai là: Tôi đồng tình việc mở rộng phạm vi điều chỉnh của dự án Luật ra khu vực ngoài nhà nước. Đây là điểm mới và hết sức cần thiết, đúng với định hướng, chủ trương của Đảng và phù hợp với thực tiễn xã hội trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay.

Thực tế không ít doanh nghiệp ngoài Nhà nước bị thanh tra, kiểm toán do liên quan đến đấu thầu, nhận thầu, bán tài sản cho cơ quan nhà nước.

Vì doanh nghiệp ngoài Nhà nước nhưng thực hiện nhiều dự án vốn của Nhà nước. Tuy nhiên để tạo điều kiện cho doanh nghiệp ở khu vực ngoài nhà nước phát triển, hạn chế sự lạm dụng thanh tra, kiểm toán, nên Chỉ quy định áp dụng việc xử lý tham nhũng và vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong phạm vi nhất định.

- Tại Điều 7. Các hành vi bị nghiêm cấm
    Đề nghị bổ sung hành vi cấm:
    + Chạy tội, chạy án, thiếu hợp tác, lẫn trốn và phân tán tài sản khi vi phạm pháp luật bị truy tố, điều tra.
    + Cấm thực hiện hành vi tiêu hủy văn bản, giấy tờ, chứng cứ hoặc dùng các thủ đoạn khủng bố, kích động, gây rối, gây sức ép cản trở việc tố cáo, điều tra xét xử những vi phạm pháp luật phòng chống tham nhũng.
    + Bỏ hoặc chuyển khoản 3, Điều 18 về “Nghiêm cấm cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành các chế độ, định mức, tiêu chuẩn trái pháp luật” về Điều 7.

- Tại Điều 22. Tặng quà và nhận quà tặng
    Đề nghị viết lại khoản 1: “Cơ quan, tổ chức đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức không được nhận tiền, ngoại tệ, bất động sản và quà tặng dưới mọi hình thức của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến công việc được giao và phân công phụ trách”.
 Bổ sung cụm từ “nhận tiền, ngoại tệ, bất động sản”. thay cụm từ “liên quan đến công việc do mình đang giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình”. Bằng cụm từ: “đến công việc được giao và phân công phụ trách”.   

- Tại Điều 32. Thẩm quyền kiểm soát tài sản, thu nhập
    Dự thảo đưa ra cả 2 phương án đều dài dòng và dồn sự quá tải cho Thanh tra. Đề nghị luật tuân thủ theo phân cấp theo hướng:
- UBKT cấp ủy các cấp, kiểm soát tài sản, thu nhập trong hệ thống Đảng, Mặt trận và các đoàn thể.
- Thanh tra Chính phủ kiểm soát tài sản, thu nhập thuộc diện Bộ Chính trị quản lý trong hệ thống chính quyền. Không kiểm soát từ giám đốc các sở, ngành và tương đương trở lên.
- Thanh tra Bộ, ngành kiểm soát tài sản, thu nhập thuộc diện Bộ, ngành quản lý.
 - Thanh tra tỉnh kiểm soát tài sản, thu nhập của đối tượng Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
- Còn lại trưởng, phó các ban phòng, cán bộ công chức, viên chức giáo cho các cấp, ngành kiểm soát.

Cách làm này phù hợp với thực tiễn, tuân thủ, đồng nhất với quản lý của Đảng; vừa giảm bớt được quá tải về công việc của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh. Giảm bớt được một số thủ tục quy định tại Điều 33 về kê khai, lập danh sách, lập biên bản giao, nhận…

- Tại Điều 42, điểm c: Luật quy định “Yêu cầu người kê khai… cung cấp, bổ sung thông tin liên quan khi có biến động tăng về tài sản, thu nhập”. Quy định kiểu này thì suốt ngày kê khai, vì tăng tài sản một triệu là phải kê khai và giảm một triệu lại phải kê khai.

Đề nghị: Việc kê khai tài sản một năm một lần, mức tăng và tài sản có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên. Theo quy định hiện tại là 50 triệu thì không còn phù hợp nữa vì lương thu nhập nay đã cao hơn trước.
Theo dự thảo lần 1, chỉ bổ sung kê khai khi tăng thu nhập từ 300 triệu trở lên thì quá cao.

-Tại Điều 59. Xử lý tài sản, thu nhập kê khai không trung thực hoặc tài sản, thu nhập tăng thêm mà người có nghĩa vụ kê khai không giải trình được một cách hợp lý.
Khi đọc qua Luật thì tôi đồng tình với phương án 1. Đọc kỹ rồi tôi thấy cả 2 phương án đều đúng ít, sai nhiều:
- Đúng với trường hợp tài sản, thu nhập tăng thêm nhưng liên quan đến trách nhiệm hình sự, nhưng không giải trình được một cách hợp lý về nguồn góc, mà các cơ quan tố tụng hình sự có liên quan chứng minh được tài sản kê khai không trung thực có nguồn góc từ hành vi phạm tội thì thu hồi.
Đây là điểm mới xử lý tình trạng thời gian qua nhiều vụ án tham ô hàng nghìn tỷ nhưng không thu hồi được .
- Những nội dung sửa đổi còn lại trong Luật là chưa hợp lý, cần bổ sung sửa đổi như sau:
+ Bổ sung việc kê khai tài sản, thu nhập và xử lý sai phạm được áp dụng khi Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi ban hành và có hiệu lực. Không thể hồi tố vì trước đây luật chưa quy định.
+ Luật cũng không thể quy định: Tài sản, thu nhập tăng thêm mà người kê khai không giải trình được một cách hợp lý về nguồn gốc và không có căn cứ xác định do phạm tội mà có, thì cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt 45% giá trị sản phẩm thu nhập tăng thêm.
+ Điều này có tác dụng xử lý nghiêm, nhưng thiếu cơ sở pháp lý. Vì cơ quan tố tụng không chứng minh được tài sản tăng thêm không có nguồn gốc từ phạm tội mà có.
+ Theo quy định của luật Hình sự thì cán bộ công chức vi phạm trốn thuế từ 100 triệu trở lên thì bị truy tố; còn lại bị khiển trách, cảnh cáo, cách chức và buộc thôi việc. Không có tội xử phạt hành chính.
+ Tại mục 2, Chương X về xử lý vi phạm pháp luật, từ Điều 111 đến 122. Tất cả các quy định xử lý vi phạm cũng chỉ có 2 hình thức: Truy tố và kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, cách chức, buộc thôi việc. Không có xử phạt hành chính.
+ Nếu quy tội trốn thuế để phạt cũng chưa đúng. Thí dụ: Người khai không khai có tài sản tăng thêm là chiếc xe ô tô 5 tỷ, nếu tài sản này quy vào trốn thuế là không đúng vì khi mua xe họ phải đóng các loại thuế.
Một cán bộ công chức có một tỷ, mua một mảnh đất bán lại lãi hai tỷ; mua một mảnh khác bán lãi hai tỷ…, sau đó xây một biệt thự. Nếu buộc trốn thuế là sai. Vì qua các lần mua bán người khai đã đóng thuế.

Từ những phân tích trên tôi kiến nghị: Luật chỉ điều chỉnh theo hướng:
+ Thu hồi tài sản khi thu nhập tăng thêm nhưng liên quan đến trách nhiệm hình sự, nhưng không giải trình được nguồn gốc, mà các cơ quan tố tụng hình sự có liên quan chứng minh được tài sản kê khai không trung thực có nguồn gốc từ hành vi phạm tội. Trường hợp kê khai không đúng bị phát hiện thì kỷ luật cách chức nếu đương chức; còn lại không quy hoạch, đề bạt bổ nhiệm, hay cơ cấu ứng cử vào cơ quan dân cử.

                   Biên tập: Mai Nhung - Duy ToànVIDEO CLIP

Previous
  • Giảm nguy cơ mắc chủng virus corona mới (nCoV 2019)

  • Đánh giặc Corona

Next

GIỚI THIỆU PHIM

Previous
  • Bản án lương tâm

  • Người đàn bà ẩn danh

  • Biển đời giông tố

  • Vén màn quá khứ

  • Mình yêu nhau đi

  • Bản lĩnh công tử

Next


Ngoại tệ
Tỷ giá ngoại tệ ngày : 3/31/2020 2:11:33 AM
MuaCKBán
AUD 14,179.81 14,323.0414,683.39
CAD 16,414.77 16,580.5817,100.03
CHF 24,136.54 24,380.3425,144.15
CNY 3,265.44 3,298.423,402.27
DKK - 3,445.893,575.24
EUR 25,609.18 25,867.8626,833.10
GBP 28,625.42 28,914.5729,642.01
HKD 2,972.63 3,002.663,096.73
INR - 312.98325.25
JPY 211.81 213.95222.60
KRW 16.70 18.5520.32
KWD - 75,056.7678,000.55
MYR - 5,387.075,500.55
NOK - 2,210.312,302.47
RUB - 296.42330.29
SAR - 6,278.716,524.97
SEK - 2,331.662,428.88
SGD 16,151.36 16,314.5016,825.61
THB 640.63 711.81738.53
USD 23,530.00 23,560.0023,720.00
Giá vàng
Tỷ giá Vàng SJC: 04:18:38 PM 30/03/2020
LoạiMuaBán
Vàng SJC 1L - 10L 47.250 48.350
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 44.950 46.050
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 44.950 46.150
Vàng nữ trang 99,99% 44.650 45.850
Vàng nữ trang 99% 43.996 45.396
Vàng nữ trang 75% 32.741 34.541
Vàng nữ trang 58,3% 25.083 26.883
Vàng nữ trang 41,7% 17.471 19.271
qc