Thứ Ba 11/08/2020 
 Quyết liệt các giải pháp, hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách

Chuyên đề - Chuyên mục >> Kinh tế

Quyết liệt các giải pháp, hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách
Cập nhật lúc 16:27 04/11/2019

Chỉ còn gần 2 tháng nữa, năm 2019 sẽ khép lại và số thu ngân sách tỉnh Quảng Bình cũng được “chốt”. Nhìn lại việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách từ đầu năm đến nay, có thể thấy nỗ lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành Thuế tỉnh là rất đáng ghi nhận. Đến ngày 30/9, toàn tỉnh đã thu được 3.352 tỷ đồng ngân sách, đạt 91,5% dự toán Trung ương; đạt 77,8% dự toán tỉnh. Dự ước đến ngày 31/12/2019, ngành Thuế sẽ thu ngân sách xấp xỉ 5.000 tỷ đồng. Đây sẽ là số thu ngân sách lớn nhất đạt được từ trước đến nay của tỉnh.

Chủ động thực hiện nhiệm vụ

Ông Đoàn Vỹ Tuyến, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết, năm 2019, đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội cả nước nói chung và Quảng Bình gặp nhiều khó khăn, thách thức, như: vốn đầu tư công còn hạn chế, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản gặp nhiều khó khăn, sức mua giảm, hàng hóa tiêu thụ chậm. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp lớn của tỉnh có doanh thu giảm so với cùng kỳ, hoạt động cầm chừng hoặc ngừng hoạt động. Cá biệt có những doanh nghiệp không đạt chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh đề ra.

Bên cạnh đó, nhiều dự án trọng điểm của tỉnh chậm triển khai do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng nên đã tác động bất lợi đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà cũng như công tác thu ngân sách trên địa bàn.

Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực cố gắng không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành Thuế, sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của cấp ủy, chính quyền địa phương, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế, số thu ngân sách 9 tháng năm 2019 vẫn tăng 41,9% so với cùng kỳ.

Để đạt được kết quả trên, ngay từ đầu năm 2019, Cục Thuế tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế nhằm chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách.

Cụ thể, Cục Thuế tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung đánh giá, rà soát các nguồn thu, xây dựng kế hoạch thu ngân sách cho từng lĩnh vực, địa bàn; đồng thời, tham mưu đề xuất cấp ủy, chính quyền các cấp cơ chế phối hợp để thực hiện. Mặt khác, đơn vị tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp quản lý thuế từ khâu tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; quản lý kê khai, quyết toán thuế; thanh tra, kiểm tra thuế đến việc quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế. Trong đó, đơn vị tập trung tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu, quản lý thu hồi nợ thuế với trọng tâm là triển khai hiệu quả các đề án chống thất thu ở các lĩnh vực, ngành nghề đã được UBND tỉnh phê duyệt, như: khai thác khoáng sản, kinh doanh khách sạn nhà hàng, vận tải, xây dựng cơ bản, kinh doanh xăng dầu...

Việc quy hoạch, phát triển các dự án khu dân cư góp phần tăng đáng kể số thu ngân sách trong lĩnh vực đất đai.Việc quy hoạch, phát triển các dự án khu dân cư góp phần tăng đáng kể số thu ngân sách trong lĩnh vực đất đai.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác cải cách, hiện đại hóa, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, thời gian qua, Cục Thuế tỉnh cũng đã thực hiện tốt việc kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trên tất cả các lĩnh vực, như: đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế và hóa đơn...; đồng thời, đơn vị thường xuyên kiểm tra, rà soát các TTHC về thuế để đề xuất thay đổi hoặc xóa bỏ những thủ tục không còn phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Việc thực hiện các đề án hiện đại hóa công tác quản lý thuế, như: nộp thuế điện tử, kê khai thuế qua mạng, hoàn thuế điện tử... cũng đã được ngành Thuế tích cực triển khai và đạt được những kết quả nhất định.

Nỗ lực trong chặng nước rút

Từ nay đến cuối năm, dự báo tình hình kinh tế - xã hội cả nước nói chung và Quảng Bình vẫn tiềm ẩn những rủi ro khó lường. Đặc biệt, những tháng cuối năm, Quảng Bình thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp lớn của tỉnh có số nộp ngân sách hàng năm cao nhưng năm 2019 không đạt chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh đề ra như: Công ty Bia Hà Nội - Quảng Bình, Công ty Hưng Phát, các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng...

Một số doanh nghiệp làm ăn thua lỗ dẫn đến giải thể, phá sản hoặc tự bỏ kinh doanh dẫn đến nợ thuế, như: Liên doanh VINASIAM, Công ty Đường Quảng Bình, Chi nhánh Công ty TNHH Hà Thành…; nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong quá trình sản xuất, kinh doanh, thu hồi công nợ, khả năng thanh toán thấp dẫn đến nợ thuế lớn, như: Công ty CP sản xuất VLXD Cosevco I, Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Quảng Bình, Công ty TNHH Việt Hà, Công ty CP Cosevco 6.

Một số doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực hoạt động khai thác khoáng sản, khu nghỉ dưỡng chậm triển khai làm phát sinh khoản nợ tiền thuê đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, như: Công ty CP Bột đá chất lượng cao Linh Thành, Công ty TNHH Đầu tư Linh Việt Nam, Công ty CP Xây dựng Đại Phúc Quảng Bình... Và một thực tế đáng buồn khác nữa là ý thức chấp hành pháp luật về thuế của một số doanh nghiệp, người nộp thuế chưa cao, còn chây ỳ, chiếm dụng tiền thuế.

Theo ông Đoàn Vỹ Tuyến, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2019 và phấn đấu đạt số thu trên 4.900 tỷ đồng, ngành Thuế phải tập trung bám sát tình hình thực tế của từng địa phương để chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp và các chỉ tiêu thi đua đã được triển khai ngay từ đầu năm. Cụ thể là các chi cục thuế trực thuộc phải tập trung rà soát, nắm chắc nguồn thu của từng địa bàn để tổ quản lý thu đạt hiệu quả; trong đó, tập trung nguồn lực thực hiện 2 chỉ tiêu thi đua quý IV là thu thuế ngoài quốc doanh và giảm nợ đọng thuế.

Để làm được việc này, các đơn vị cần đánh giá cụ thể kết quả việc triển khai các đề án chống thất thu thuế đã được UBND tỉnh phê duyệt để rút kinh nghiệm, tập trung vào những nội dung cơ bản, như: quản lý nợ, quản ký kê khai thuế...; đồng thời, duy trì mối quan hệ với địa phương và các ngành để đẩy mạnh công tác quản lý thuế trên địa bàn.

Những tháng cuối năm là giai đoạn nước rút trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, người nộp thuế. Vì vậy, ngành Thuế cần đẩy mạnh việc giám sát kê khai thuế của người nộp thuế, tập trung kiểm tra các tờ khai có sự mâu thuẫn, những lĩnh vực kinh doanh có dấu hiệu kê khai không đúng, không đủ số thuế phải nộp; đôn đốc các doanh nghiệp nộp đầy đủ, đúng hạn các hồ sơ khai thuế, kiên quyết xử phạt đối với các trường hợp nộp chậm, không nộp hồ sơ khai thuế theo quy định.

Bên cạnh đó, ngành Thuế cần triển khai ngay các giải pháp đôn đốc nợ thuế nhằm bảo đảm số nợ thuế tại thời điểm ngày 31/12/2019 không vượt quá 5% so với số thu thực hiện trong năm; rà soát, phân loại các khoản nợ không còn đối tượng thu để đề xuất biện pháp xử lý phù hợp.

Cục Thuế tỉnh cần giao chỉ tiêu thu nợ thuế cụ thể cho từng đồng chí Trưởng phòng, Chi cục trưởng, Đội trưởng và từng cán bộ thuộc bộ phận quản lý nợ, cưỡng chế nợ thuế để nâng cao tinh thần trách nhiệm thực hiện công việc được giao; kiên quyết thực hiện cưỡng chế nợ thuế, tiếp tục công khai thông tin nợ thuế của các doanh nghiệp, người nộp thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Một trong những giải pháp trọng tâm, lâu dài mà ngành Thuế tỉnh đang tập trung triển khai thực hiện nhằm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2019 và phấn đấu đạt số thu 5.000 tỷ đồng trong năm 2020 là đẩy mạnh công tác cải cách TTHC, tạo thuận lợi cho người nộp thuế; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức, đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra nội bộ để phát hiện, xử lý và ngăn ngừa kịp thời các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu; thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phấn đấu xây dựng nội bộ ngành Thuế vững mạnh, cán bộ thuế văn minh, tận tụy phục vụ người nộp thuế”, ông Đoàn Vỹ Tuyến cho biết thêm.

 


CTV Hoàng DiệuVIDEO CLIP

Previous
  • Giảm nguy cơ mắc chủng virus corona mới (nCoV 2019)

  • VOV BACSI24

  • Đánh giặc Corona

Next

GIỚI THIỆU PHIM

Previous
  • Lạc lối

  • Người đàm phán

  • Người đàn bà ẩn danh

  • Người tình của Khang Hy

Next


Ngoại tệ
Tỷ giá ngoại tệ ngày : 8/11/2020 11:44:42 AM
MuaCKBán
AUD 16,143.57 16,306.6416,817.79
CAD 16,925.78 17,096.7517,632.67
CHF 24,655.58 24,904.6325,685.30
CNY 3,262.58 3,295.543,399.36
DKK - 3,584.083,718.67
EUR 26,482.69 26,750.1927,833.34
GBP 29,521.61 29,819.8130,754.55
HKD 2,916.01 2,945.463,037.79
INR - 308.85320.97
JPY 211.03 213.16221.12
KRW 16.89 18.7720.56
KWD - 75,592.5278,558.64
MYR - 5,460.755,575.87
NOK - 2,510.162,614.87
RUB - 315.12351.14
SAR - 6,166.506,408.46
SEK - 2,591.252,699.34
SGD 16,439.45 16,605.5017,126.03
THB 658.23 731.37758.84
USD 23,060.00 23,090.0023,270.00
Giá vàng
Tỷ giá Vàng SJC: 11:16:40 AM 11/08/2020
LoạiMuaBán
Vàng SJC 1L - 10L 54.930 56.770
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 53.400 54.800
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 53.400 54.900
Vàng nữ trang 99,99% 53.000 54.400
Vàng nữ trang 99% 52.061 53.861
Vàng nữ trang 75% 38.854 40.954
Vàng nữ trang 58,3% 29.768 31.868
Vàng nữ trang 41,7% 20.737 22.837
qc