Đài phát thanh truyền hình Quảng Bình
Thứ Ba 31/01/2023


Văn bản mới >> Thông báo

Tăng cường tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em, học sinh trên địa bàn
Cập nhật lúc 12:37 28/11/2022

UBND tỉnh Quảng Bình vừa có Công văn số 2206/UBND-NCVX về việc tăng cường tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em, học sinh trên địa bàn.

UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Công văn về việc tăng cường tiêm chủng vắc xin
phòng Covid-19 cho trẻ em, học sinh trên địa bàn.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, lập danh sách trẻ em mầm non, học sinh trong độ tuổi từ 05 đến dưới 18 tuổi chưa tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 hoặc tiêm chưa đầy đủ; thành lập các điểm tiêm lưu động tại trường để triển khai tiêm chủng kịp thời; tăng cường công tác truyền thông, tư vấn, kiên trì vận động cha mẹ/người chăm sóc/người giám hộ hợp pháp của trẻ, tạo sự đồng thuận cho trẻ em mầm non, học sinh trong độ tuổi từ 05 đến dưới 18 tuổi tham gia tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 đầy đủ theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Sở Y tế cũng phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo định kỳ chia sẻ thông tin liên quan và tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em trong độ tuổi từ 05 đến dưới 18 tuổi; thông tin các địa phương có tiến độ tiêm chậm để tăng cường công tác chỉ đạo.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục, các trường học trên địa bàn phối hợp với cơ quan y tế rà soát, lập danh sách trẻ em mầm non, học sinh trong độ tuổi từ 05 đến dưới 18 tuổi chưa tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 hoặc tiêm chưa đầy đủ để tổ chức tiêm cho trẻ em, học sinh trong độ tuổi này; cử cán bộ đầu mối liên hệ với Sở Y tế để định kỳ trao đổi, tiếp nhận thông tin về tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em trong độ tuổi từ 05 đến dưới 18 tuổi...

Ngoài ra, các trường học, các cơ sở giáo dục chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực phối hợp với cơ sở y tế thành lập các điểm tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 05 đến dưới 18 tuổi lưu động tại trường học hoặc địa điểm thuận lợi, đảm bảo an toàn, hiệu quả, đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng.


Thùy Dương

TIN KHÁC