Đài phát thanh truyền hình Quảng Bình
Thứ Hai 04/07/2022


Tin trong tỉnh >> Kinh tế

Thẩm định Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Cập nhật lúc 17:24 12/01/2022

Báo cáo Quy hoạch tỉnh Quảng Bình về cơ bản đã xem xét đến tính hợp lý, logic giữa các nội dung đề xuất; việc tích hợp các nội dung đề xuất vào báo cáo Quy hoạch tỉnh cơ bản đảm bảo mục tiêu phát triển hài hòa giữa các ngành, lĩnh vực và lãnh thổ; nội dung quy hoạch và các vấn đề liên ngành, liên huyện đã được xử lý cơ bản đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ - Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng thẩm định tại phiên họp thẩm định Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được tổ chức sáng ngày 12/1 tại thủ đô Hà Nội. Tham gia có các thành viên Hội đồng thẩm định; đại diện các bộ, ngành Trung ương.

Về phía tỉnh Quảng Bình có đồng chí Vũ Đại Thắng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh và các sở, ngành liên quan.

Quang cảnh phiên họp.

Quy hoạch tỉnh Quảng Bình là bản quy hoạch tích hợp, theo phương pháp tiếp cận tổng hợp, đa hướng, đa lĩnh vực. Kết quả của Quy hoạch tỉnh sẽ góp phần xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn để sắp xếp tổ chức không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, hệ thống đô thị, nông thôn, kết cấu hạ tầng, phân bố đất đai, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường, xây dựng kế hoạch, chương trình phát triển các ngành trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Quảng Bình cũng đã đưa ra các phương án, kịch bản tăng trưởng, đồng thời đặt ra các mục tiêu phát triển của tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cụ thể, bảo đảm tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, tận dụng các thành tựu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; xây dựng Quảng Bình trở thành nền kinh tế năng động ở khu vực miền Trung, với trọng tâm là ngành dịch vụ và du lịch nổi bật; công nghiệp sạch, năng lượng tái tạo; nông nghiệp giá trị cao. Phát triển nhanh và bền vững: Tập trung đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, xã hội đồng bộ, hiện đại. Đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý; đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, siết chặt kỷ cương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả; tập trung phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Cải thiện rõ rệt đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần Nhân dân. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái.

Đại diện các bộ, ngành Trung ương, các thành viên Hội đồng thẩm định tham dự phiên họp.

Tại phiên họp, đại diện các bộ, ngành, các thành viên Hội đồng thẩm định đã đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các ý kiến nhấn mạnh đến những mục tiêu phát triển của Quảng Bình trong thời gian tới như phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tập trung phát triển nông nghiệp sạch, lựa chọn sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, có giá trị kinh tế cao. Các ý kiến cũng góp ý tỉnh Quảng Bình bổ sung một số phân tích, dự báo trong thời gian tới cũng như các số liệu chỉ tiêu chi tiết liên quan đến các ngành, lĩnh vực phát triển theo định hướng của tỉnh; xác định các khâu đột phá phù hợp; về phương hướng phát triển các ngành quan trọng, chú ý đến những tác động của dịch Covid-19; cân đối phát triển giữa khu vực đô thị và nông thôn…

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Bình tham dự phiên họp.

Cũng tại phiên họp, Hội đồng thẩm định đã thảo luận và biểu quyết bằng Phiếu đánh giá thông qua Quy hoạch tỉnh Quảng Bình. Kết quả, 100% thành viên Hội đồng thẩm định có mặt biểu quyết thông qua Quy hoạch, đồng thời đề nghị chỉnh sửa để hoàn chỉnh trong thời gian tới.

Kết luận phiên họp, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đánh giá Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan lập quy hoạch và các đơn vị có liên quan triển khai lập theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch. Hồ sơ trình thẩm định Quy hoạch cơ bản đầy đủ theo quy định. Nội dung quy hoạch bám sát nhiệm vụ lập Quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; quy trình lập Quy hoạch tỉnh Quảng Bình đã cơ bản tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu kết luận phiên họp.

Báo cáo Quy hoạch tỉnh Quảng Bình về cơ bản đã xem xét đến tính hợp lý, logic giữa các nội dung đề xuất; việc tích hợp các nội dung đề xuất vào Báo cáo Quy hoạch tỉnh cơ bản đảm bảo mục tiêu phát triển hài hòa giữa các ngành, lĩnh vực và lãnh thổ; nội dung Quy hoạch và các vấn đề liên ngành, liên huyện đã được xử lý cơ bản đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ. Để sớm hoàn thiện nội dung Quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đề nghị UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo cơ quan lập Quy hoạch nghiên cứu, tiếp thu và giải trình toàn bộ ý kiến tham gia thẩm định của các bộ, chuyên gia và ý kiến phát biểu của các thành viên Hội đồng tại phiên họp; tập trung làm rõ và giải trình một số nội dung để hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cũng đề nghị tỉnh Quảng Bình cần làm rõ phương pháp lập Quy hoạch đảm bảo yêu cầu tiếp cận theo hướng tổng thể, đồng bộ giữa các ngành, lĩnh vực theo quy định; xác định rõ các trọng tâm ưu tiên phát triển kinh tế và có giải pháp cho phù hợp; nghiên cứu xác định rõ các khâu đột phá, các lĩnh vực ưu tiên phát triển để xây dựng phương án tập trung nguồn lực và giải pháp tổ chức thực hiện; cần làm rõ căn cứ pháp lý, cơ sở khoa học trong việc điều chỉnh giảm diện tích đất rừng; rà soát, bổ sung phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời hoàn thiện lại Báo cáo thuyết minh Quy hoạch và Báo cáo thẩm định Quy hoạch theo đúng quy định hiện hành cũng như các thủ tục liên quan. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng chỉ đạo cụ thể đối với Cơ quan Thường trực Hội đồng thẩm định và các thành viên Hội đồng thẩm định đối với Dự thảo Báo cáo thẩm định Quy hoạch tỉnh Quảng Bình.

Đồng chí Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình phát biểu tại phiên họp.

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình sẽ tiếp thu tất cả các ý kiến của thành viên Hội đồng thẩm định để hoàn chỉnh theo quy định. Nhấn mạnh Quảng Bình là địa bàn có vị trí xung yếu, vì vậy, quá trình lập Quy hoạch, Quảng Bình đã xem xét, cân đối hài hòa giữa các yếu tố về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; đồng thời mong muốn thời gian tới, tỉnh Quảng Bình tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và giúp đỡ của các bộ, ngành Trung ương, đưa Quảng Bình ngày càng phát triển.

 

 


Quốc Việt

 

VIDEO CLIP

Previous
 • Khuyến cáo phòng, chống bệnh khi thời tiết nắng nóng

 • Lễ tưởng niệm 50 năm Ngày hi sinh của 13 cán bộ, chiến sỹ Trạm Thông tin A69 tại hang Lèn Hà

 • Khuyến cáo về phòng, chống bệnh sốt xuất huyết

 • "Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt”

 • Chương trình giao lưu: Đồng bào bào dân tộc Bru-Vân Kiều 65 năm vinh dự mang họ Hồ

 • Lan tỏa thương hiệu QBTV

 • Phòng tránh đuối nước ở trẻ em

 • Giới thiệu Tuần Văn hóa - Du lịch Đồng Hới năm 2022

 • Hội Báo toàn quốc năm 2022

 • Trailer PTL: SỐNG ĐÃ LÀ ANH HÙNG

 • Giới thiệu chuyển đổi số

 • Những điều cần biết sau khi tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

 • Hội thi Tin học trẻ tỉnh Quảng Bình lần thứ XXI - năm 2022

 • Trailer Chung kết Cuộc thi "Tìm kiếm tài năng âm nhạc"

 • Giới thiệu Lễ hội đua thuyền truyền thống TP Đồng Hới 2022

 • Tháng hành động vì trẻ em năm 2022

 • Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi"

 • Hưởng ứng chương trình Hành trình đỏ lần thứ VIII năm 2022

 • Trailer Du lịch

 • Trailer Huyền tích thác Bụt

Next


GIỚI THIỆU PHIM

Previous
 • Tha thứ cho anh

 • Nhân duyên ngang trái

 • Màu của tình yêu

Next
Ngoại tệ
Tỷ giá ngoại tệ ngày : 7/4/2022 7:33:15 PM
MuaCKBán
AUD 15,586.47 15,743.9116,251.26
CAD 17,678.14 17,856.7118,432.15
CHF 23,730.16 23,969.8524,742.29
CNY 3,412.96 3,447.443,559.07
DKK - 3,213.153,336.65
EUR 23,721.81 23,961.4225,050.37
GBP 27,558.76 27,837.1328,734.18
HKD 2,897.58 2,926.853,021.17
INR - 294.49306.31
JPY 167.51 169.20177.34
KRW 15.54 17.2718.94
KWD - 75,925.1778,971.58
MYR - 5,232.195,347.05
NOK - 2,309.382,407.77
RUB - 371.58503.59
SAR - 6,199.636,448.38
SEK - 2,217.702,312.18
SGD 16,287.60 16,452.1216,982.29
THB 577.90 642.12666.80
USD 23,160.00 23,190.0023,470.00
Giá vàng
Tỷ giá Vàng SJC: 03:32:42 PM 04/07/2022
LoạiMuaBán
Vàng SJC 1L - 10L 68.100 68.700
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 53.050 54.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 53.050 54.100
Vàng nữ trang 99,99% 52.900 53.600
Vàng nữ trang 99% 51.769 53.069
Vàng nữ trang 75% 38.354 40.354
Vàng nữ trang 58,3% 29.402 31.402
Vàng nữ trang 41,7% 20.503 22.503
qc