Chủ Nhật 05/07/2020 
 Tiếp tục triển khai liên thông trong gửi, nhận văn bản điện tử giữa các đơn vị trên địa bàn tỉnh

Văn bản mới >> Thông báo

Tiếp tục triển khai liên thông trong gửi, nhận văn bản điện tử giữa các đơn vị trên địa bàn tỉnh
Cập nhật lúc 12:04 10/01/2020

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 23/UBND-KSTT về việc tiếp tục triển khai một số công việc về gửi, nhận văn bản điện tử.

UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng ban, ngành thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố gương mẫu trong sử dụng Chữ ký số cá nhân phê duyệt hồ sơ, văn bản điện tử và xử lý công việc trên môi trường mạng; nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 về việc tăng cường sử dụng Chữ ký số chuyên dùng của Chính phủ trong hoạt động của cơ quan Nhà nước các cấp.

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống hành chính Nhà nước tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 của UBND tỉnh; không gửi văn bản giấy đối với văn bản điện tử theo danh mục tại Phụ lục ban hành kèm theo Công văn số 2452/VPUBND-KSTT ngày 08/7/2019 của Văn phòng UBND tỉnh và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. 100% văn bản điện tử gửi, nhận trên Trục liên thông văn bản Quốc gia, Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (QLVB&ĐH) của tỉnh phải được tích hợp Chữ ký số, xác thực theo quy định tại Thông tư số 41/2017/TT-BTTTT ngày 19/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông; tuân thủ quy định về thời gian gửi, nhận văn bản; cập nhật đầy đủ nội dung thông tin, bảo đảm đúng thể thức văn bản điện tử theo quy định, gửi văn bản điện tử đúng thẩm quyền, nội dung đính kèm; trong đó, các dự thảo, biểu mẫu điện tử gửi trên Phần mềm QLVB&ĐH ngoài việc gửi bản điện tử có ký số phải gửi kèm theo file word hoặc excel để tái sử dụng.

Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Trung tâm Tin học - Công báo chuẩn bị sẵn sàng điều kiện kỹ thuật, tham mưu, giúp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh sử dụng Chữ ký số cá nhân phê duyệt hồ sơ, văn bản điện tử và xử lý công việc trên môi trường mạng.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với đơn vị, địa phương liên quan kiểm tra, rà soát, đảm bảo liên thông Hệ thống QLVB&ĐH của tỉnh với bộ, ngành Trung ương để các sở, ngành, địa phương gửi, nhận văn bản điện tử với các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; thường xuyên giám sát, bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ hệ thống theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông cho phần mềm QLVB&ĐH; có cơ chế bảo đảm khả năng hoạt động ổn định đối với hạ tầng kỹ thuật phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử (máy chủ bảo mật, đường truyền), phương án dự phòng trong trường hợp sự cố xảy ra; chịu trách nhiệm nếu để lộ lọt thông tin trong quá trình gửi, nhận văn bản điện tử, xử lý công việc trên môi trường mạng; hướng dẫn, hỗ trợ cơ quan, đơn vị, địa phương khai thác, sử dụng Hệ thống QLVB&ĐH của tỉnh; phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ đề nghị cấp phát đầy đủ Chứng thư số cho tổ chức, cá nhân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019; tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 03/5/2019 và Công văn số 4780/VPUBND ngày 30/12/2019.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, đôn đốc, tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị, địa phương trong việc trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, lưu trữ, bảo đảm hiệu quả, đúng tiến độ được giao.

Theo Hồng Mến
quangbinh.gov.vn
VIDEO CLIP

Previous
  • Giảm nguy cơ mắc chủng virus corona mới (nCoV 2019)

  • VOV BACSI24

  • Đánh giặc Corona

Next

GIỚI THIỆU PHIM

Previous
  • Lạc lối

  • Người đàn bà ẩn danh

  • Người tình của Khang Hy

  • Vén màn quá khứ

  • Ánh đèn nơi thành thị

Next


Ngoại tệ
Tỷ giá ngoại tệ ngày : 7/5/2020 5:01:15 AM
MuaCKBán
AUD 15,650.96 15,809.0516,304.60
CAD 16,670.71 16,839.1017,366.93
CHF 23,922.60 24,164.2424,921.68
CNY 3,216.93 3,249.423,351.78
DKK - 3,435.793,564.82
EUR 25,413.31 25,670.0126,709.40
GBP 28,190.27 28,475.0229,367.59
HKD 2,918.44 2,947.923,040.33
INR - 309.66321.81
JPY 208.65 210.76218.63
KRW 16.73 18.5920.37
KWD - 75,215.1978,166.44
MYR - 5,360.825,473.84
NOK - 2,387.362,486.94
RUB - 328.35365.88
SAR - 6,171.166,413.30
SEK - 2,439.802,541.58
SGD 16,216.53 16,380.3316,893.79
THB 659.44 732.71760.23
USD 23,080.00 23,110.0023,290.00
Giá vàng
Tỷ giá Vàng SJC: 09:02:06 AM 04/07/2020
LoạiMuaBán
Vàng SJC 1L - 10L 49.500 49.880
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 49.150 49.700
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 49.150 49.800
Vàng nữ trang 99,99% 48.800 49.550
Vàng nữ trang 99% 47.859 49.059
Vàng nữ trang 75% 35.516 37.316
Vàng nữ trang 58,3% 27.241 29.041
Vàng nữ trang 41,7% 19.014 20.814
qc