[Infographics] Toan dan Viet Nam chung suc chong dich COVID-19 hinh anh 1

Những ngày này, đồng bào, đồng chí, chiến sỹ cả nước và đồng bào Việt Nam ở nước ngoài đang đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện quyết liệt, hiệu quả những chủ trương của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để chiến thắng đại dịch COVID-19.

Theo vietnamplus.vn