Thứ 7 04/12/2021


Chuyên đề - Chuyên mục >> Xây dựng Đảng

Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là động lực, sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn thách thức
Cập nhật lúc 11:04 01/07/2021

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (gọi tắt là Chỉ thị 05) gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Quảng Bình đã thu được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trong công tác xây dựng Đảng.

Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã trở thành động lực, sức mạnh quan trọng để Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện hiệu quả việc “làm theo” Bác, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. 
 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng kiểm tra công tác bảo vệ rừng tại Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng kiểm tra công tác bảo vệ rừng
tại Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong.
Chỉ thị 05 là chủ trương lớn của Đảng nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tự giác rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
 
Thực hiện Chỉ thị 05 là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, ngành, các địa phương, đơn vị.
 
Xác định học tập và làm theo Bác là một chủ trương lớn, xuyên suốt, lâu dài nên ngay từ đầu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã bám sát những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh được thể hiện thông qua chủ đề toàn khóa và chủ đề từng năm để tổ chức tuyên truyền, phổ biến, học tập và làm theo nghiêm túc, trọng tâm, thiết thực với nhiều cách làm mới, sáng tạo ở từng cấp, từng ngành.
 
Việc học tập và làm theo Bác từng bước đi vào nền nếp, trở thành nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.
 
Qua 5 năm triển khai thực hiện, việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ đã thu được nhiều kết quả quan trọng. Đó là sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong ý thức tự giác rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, xóa bỏ những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 
 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng kiểm tra tình hình sản xuất của ngư dân xã Cảnh Dương.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng kiểm tra tình hình sản xuất của ngư dân
xã Cảnh Dương (tháng 2-2021).
Hiệu quả từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.
 
Những nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm, biến thành hành động thiết thực, cụ thể. Chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng cao, tác động tích cực đến mọi mặt đời sống xã hội.
 
Nhớ lời dạy của Bác: “Việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm”, các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh đã lựa chọn những vấn đề trọng tâm, mang tính đột phá để chỉ đạo thực hiện. 5 năm qua, các vấn đề bức xúc nổi lên, như: công tác đền bù thiệt hại sự cố môi trường biển; bồi thường giải phóng mặt bằng quốc lộ 1 và các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh; khắc phục hậu quả thiên tai… được giải quyết có hiệu quả, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.
 
Bên cạnh đó, việc phát huy các tiềm năng, thế mạnh về du lịch, trồng rừng, chăn nuôi, kinh tế biển… nâng cao đời sống nhân dân, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH); giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về môi trường, đất đai… cũng đã được các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện.
 
Những kết quả đạt được không chỉ có tác dụng thiết thực cho đời sống KT-XH, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, mà hiệu quả của việc “làm theo” Bác đã củng cố niềm tin của nhân dân đối với vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính quyền các cấp, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.
 
Việc thực hiện Chỉ thị 05 cũng đã mang lại những khởi sắc mạnh mẽ qua các phong trào thi đua yêu nước. Các mô hình, điển hình gần gũi, gắn bó với đời sống nhân dân ra đời và phát triển, lan tỏa sâu rộng trong xã hội, đã khẳng định vai trò và tính hiệu quả của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.  
 
Kinh tế biển đóng vai trò quan trọng trong đời sống người dân Quảng Bình.
Kinh tế biển đóng vai trò quan trọng trong đời sống người dân Quảng Bình.
Thông qua các phong trào đã xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, trong đó có 2 tập thể, 1 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, 70 lượt tập thể và cá nhân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.
 
Nhưng điều quan trọng hơn cả là sự chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng, nhận thức và vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Đến nay, việc học tập và làm theo Bác đã trở thành công việc thường xuyên của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên.
 
Để Chỉ thị 05 tiếp tục đi vào cuộc sống, đạt hiệu quả thiết thực, chúng ta cần tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Xác định tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là động lực, sức mạnh để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành các mục tiêu đại hội Đảng các cấp đã đề ra.
 
Từ nhận thức cần phải biến thành hành động để làm theo Bác đúng với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, “Trọng dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân”.
 
Quá trình triển khai, cần kết hợp chặt chẽ việc học tập và làm theo Bác với nhiệm vụ phát triển KT-XH và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cùng với việc thực hiện hiệu quả các khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã xác định trong giai đoạn 5 năm tới về du lịch, hạ tầng, nguồn nhân lực và cải cách hành chính, chúng ta cần tiếp tục phát huy tối đa các nguồn lực mà thiên nhiên ưu đãi.
 
Đặc biệt là ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ trong dịp Người về thăm Quảng Bình năm 1957 về tầm quan trọng của nghề rừng và nghề biển, nghề ruộng, từ đó để có các chủ trương, chính sách thiết thực, khai thác hiệu quả những tiềm năng, thế mạnh này.
 
Tự hào là địa phương xếp thứ hai cả nước về độ che phủ rừng, trong những năm tiếp theo, chúng ta cần phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, hình thành và phát triển chuỗi giá trị, thích ứng với biến đổi khí hậu; tăng cường quản lý, bảo vệ, phát triển rừng gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và dịch vụ môi trường rừng, chú trọng trồng rừng gỗ lớn.
 
Phát triển du lịch từ rừng, đặc biệt là hệ thống hang động thuộc Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, không chỉ góp phần đưa Quảng Bình trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trên toàn thế giới, mà còn nâng cao đời sống nhân dân để bà con chung tay bảo vệ rừng, bảo vệ Di sản. 
 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp tại huyện Quảng Ninh.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp
tại huyện Quảng Ninh.
Về nghề biển, chúng ta đã xây dựng và triển khai chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển theo tinh thần Nghị quyết 36-NQ/TW về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn 2045.
 
Thực hiện lời dạy của Bác bằng những việc làm cụ thể, thời gian tới, Quảng Bình cần tiếp tục triển khai việc chuyển đổi khai thác hải sản truyền thống sang khai thác công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, giảm khai thác hải sản gần bờ, đẩy mạnh khai thác xa bờ để phù hợp với từng vùng biển và khả năng phục hồi của hệ sinh thái; đầu tư phát triển nuôi trồng thủy sản ven biển…
 
Cùng với nghề rừng, nghề biển, gần 65 năm trước, Bác Hồ đã nêu cao tầm quan trọng của nghề ruộng. Với những tiềm năng, thế mạnh hiện có, ngay từ bây giờ, Quảng Bình cần tập trung phát huy tối đa hiệu quả nghề ruộng bằng việc xây dựng các chuỗi giá trị nông sản; đẩy mạnh việc triển khai các chính sách hỗ trợ xây dựng liên kết chuỗi giá trị nông nghiệp, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, hiện thực hóa khát vọng đưa nông sản Quảng Bình ra thị trường toàn quốc và thế giới.
 
Để thực hiện thành công tất cả những mục tiêu nêu trên, chúng ta cần không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Đổi mới mạnh mẽ cách nghĩ, cách làm, xây dựng ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển, xây dựng quê hương phồn vinh, hạnh phúc; đề cao và phát huy hơn nữa vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, ngành, các địa phương, đơn vị.
 
Lãnh đạo các cấp phải có tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì công việc. Cán bộ, đảng viên phải luôn ghi nhớ lời dạy của Bác để không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, không bị chi phối bởi lợi ích nhóm, vụ lợi; cống hiến hết tài năng, trí tuệ của mình cho công cuộc phát triển KT-XH, xây dựng Đảng, giữ vững quốc phòng-an ninh, nâng cao đời sống nhân dân, chung tay xây dựng quê hương Quảng Bình ngày càng giàu đẹp như lời Bác Hồ dạy.
 
Vũ Đại Thắng
(Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy)
 
Theo baoquangbinh.vn

  

VIDEO CLIP

Previous
  • Hướng dẫn giãn cách xã hội

  • Những điều cần biết sau khi tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

  • Danh hương Lệ Sơn

  • Động Thiên Đường

  • THÔNG ĐIỆP 5K

Next


GIỚI THIỆU PHIM

Previous
  • Nhân duyên ngang trái

  • Lối thoát nghiệt ngã

  • Ba lần và một lần

Next
Ngoại tệ
Tỷ giá ngoại tệ ngày : 12/4/2021 11:32:36 AM
MuaCKBán
AUD 15,694.78 15,853.3116,350.48
CAD 17,344.80 17,520.0018,069.44
CHF 24,153.92 24,397.9025,163.03
CNY 3,508.51 3,543.953,655.64
DKK - 3,401.653,529.45
EUR 25,103.64 25,357.2226,487.38
GBP 29,523.36 29,821.5830,756.79
HKD 2,855.37 2,884.212,974.66
INR - 303.07314.97
JPY 195.30 197.27206.56
KRW 16.70 18.5620.34
KWD - 75,304.2478,260.11
MYR - 5,340.315,452.97
NOK - 2,453.322,555.69
RUB - 308.90344.21
SAR - 6,068.586,306.79
SEK - 2,450.662,552.92
SGD 16,230.07 16,394.0116,908.13
THB 595.92 662.14687.01
USD 22,670.00 22,700.0022,940.00
Giá vàng
Tỷ giá Vàng SJC: 11:02:18 AM 04/12/2021
LoạiMuaBán
Vàng SJC 1L - 10L 60.350 61.150
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 51.550 52.250
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 51.550 52.350
Vàng nữ trang 99,99% 51.250 51.950
Vàng nữ trang 99% 50.336 51.436
Vàng nữ trang 75% 37.116 39.116
Vàng nữ trang 58,3% 28.440 30.440
Vàng nữ trang 41,7% 19.815 21.815
qc