Thứ Năm 21/01/2021 
 Vững tin tiến bước dưới cờ Đảng, Quảng Bình quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng phát triển

Chuyên đề - Chuyên mục >> Xây dựng Đảng

Vững tin tiến bước dưới cờ Đảng, Quảng Bình quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng phát triển
Cập nhật lúc 14:41 03/02/2020

Đã 90 mùa xuân Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, lãnh đạo nhân dân đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội và thực hiện thành công công cuộc đổi mới đất nước. Cùng cả nước, gần một thế kỷ vững tin tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh, Quảng Bình đã lập nên những thành tựu đáng trân trọng và tự hào. Phát huy những thành quả đã đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Bình tiếp tục đồng sức, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng đổi mới và phát triển bền vững.

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3-2-1930 là bước ngoặt lịch sử của cách mạng Việt Nam, quyết định sự phát triển của dân tộc, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối và tổ chức lãnh đạo của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX. Quảng Bình là vùng đất giàu truyền thống cách mạng và tinh thần yêu nước nồng nàn, kiên trung một lòng theo Đảng. Ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và điều kiện chín muồi, các chi bộ cộng sản đầu tiên ở Quảng Bình đã ra đời gồm: chi bộ ga Kẻ Rấy (22-4-1930); chi bộ Bãi Đức (1-1931); chi bộ Mỹ Thổ - Trung Lực (11-1931); chi bộ Lũ Phong (10-1933)... Sự ra đời của những chi bộ này đánh dấu bước trưởng thành trong phong trào cách mạng của tỉnh Quảng Bình.
 
Sau khi ra đời, Đảng đã lãnh đạo nhân dân đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội và thực hiện công cuộc đổi mới đất nước với những thành tựu vang dội, được nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.
 
90 năm đồng hành tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh, cùng với cả nước, Quảng Bình đã ghi dấu những mốc son chói lọi. Ngay từ khi ra đời, các tổ chức cơ sở đảng ở Quảng Bình đã bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, hoạt động có hiệu quả trên nhiều mặt, xây dựng được cơ sở đảng vững chắc. Hoạt động của những đảng viên cộng sản ở Quảng Bình cùng với phong trào đấu tranh giành độc lập, xây dựng chủ nghĩa xã hội và thực hiện công cuộc đổi mới gần một thế kỷ qua đã khẳng định nhân dân Quảng Bình trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng một lòng đi theo ngọn cờ cách mạng của Đảng.
 
Từ một tỉnh nghèo, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, vất vả, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Đảng, sự chung sức, đồng lòng của bao thế hệ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nỗ lực chiến đấu, xây dựng quê hương, Quảng Bình đã ghi được những mốc son chói lọi trong chặng đường phát triển.
 
Đó là cuộc đấu tranh của quần chúng nhân dân ngay sau khi Đảng ra đời nhằm xóa bỏ áp bức bóc lột của giai cấp địa chủ, hào lý, giành ruộng đất về tay nhân dân, tuyên truyền, kêu gọi nhân dân đi theo cách mạng. Đó là cuộc khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945 với những chiến công vang dội, góp phần cùng cả nước đưa nước Việt Nam trở thành một quốc gia độc lập.
 
Trải qua những ngày hòa bình ngắn ngủi, Đảng bộ, quân và dân Quảng Bình lại bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đầy gian khổ và hy sinh. Phát huy truyền thống yêu nước, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng bộ tỉnh, từ trong gian khổ, khó khăn, Quảng Bình đã ngoan cường chiến đấu và lập nên những thành tích chói lọi. Phong trào chiến tranh du kích, hậu phương kháng chiến phát triển mạnh mẽ. Những ngôi làng chiến đấu kiểu mẫu, như Cảnh Dương, Cự Nẫm trở thành điển hình của cả nước. Những chiến công vang dội của lực lượng vũ trang đã trở thành nỗi sợ hãi của kẻ thù, như chiến thắng La Hà, Phù Trịch, Xuân Bồ... Quảng Bình cùng quân dân cả nước đánh thắng thực dân Pháp xâm lược, giải phóng hoàn toàn miền Bắc.
 
Sau khi Hiệp định Giơnevơ ký kết (năm 1954), miền Bắc được giải phóng, quân Pháp rút khỏi Quảng Bình, Đảng bộ tỉnh tiếp tục lãnh đạo quân và dân trong toàn tỉnh nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế, ổn định đời sống, xây dựng Quảng Bình đi lên chủ nghĩa xã hội. 
 
Sau kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ nhất (1961-1965), lần đầu tiên ở Quảng Bình xuất hiện những xí nghiệp quốc doanh sản xuất và góp phần cung ứng hàng hóa tiêu dùng cho nhân dân. Các lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục đều phát triển. Song tháng 8-1964, đế quốc Mỹ dựng nên “sự kiện vịnh Bắc Bộ", Đảng bộ, quân và dân Quảng Bình lại bước vào một cuộc chiến mới đầy cam go và thử thách.
 
Lịch sử đã chứng minh, càng đối mặt với khó khăn, gian khổ, Quảng Bình càng phát huy tinh thần yêu nước, lòng dũng cảm và sáng tạo trên cả hai lĩnh vực sản xuất và chiến đấu, xứng đáng là một tỉnh tiền tuyến của miền Bắc xã hội chủ nghĩa và hậu phương trực tiếp của tiền tuyến lớn miền Nam. 
 
Quảng Bình lần lượt bắn rơi chiếc máy bay thứ 100, 200, 300, 400, 500 và chiếc máy bay thứ 3.000 trên miền Bắc. Các phong trào "Xe chưa qua nhà không tiếc, đường chưa thông không tiếc máu xương”, “Nhà tan cửa nát cũng ừ. Quyết tâm thắng Mỹ cực chừ sướng sau”, “Gió Đại Phong”… cùng nhiều tấm gương dũng cảm xả thân vì sự nghiệp chống Mỹ cứu nước đã trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là điển hình sản xuất giỏi, chiến đấu giỏi, tạo thành động lực quan trọng cho quân và dân cả nước trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trong khói lửa chiến tranh hủy diệt của kẻ thù, Quảng Bình đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh được giao phó, đồng hành cùng cả nước đi đến thắng lợi cuối cùng, đưa non sông thu về một mối.
 
Sau đại thắng mùa Xuân 1975, thống nhất đất nước, hậu quả của chiến tranh để lại còn rất nặng nề, nhưng với bản lĩnh, trí tuệ, sự cần cù, chịu khó, phát huy truyền thống quê hương “Hai giỏi”, Quảng Bình đã chung sức, đồng lòng, từng bước vượt qua khó khăn. 13 năm Quảng Bình sát cánh cùng nhân dân các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên và đặc khu Vĩnh Linh chung sức xây dựng tỉnh Bình Trị Thiên hợp nhất trong điều kiện đất nước mới giải phóng. Trong những năm tháng ấy, cùng Đảng bộ tỉnh Bình Trị Thiên, các tổ chức đảng ở Quảng Bình tiếp tục phát huy được truyền thống đoàn kết, tích cực lãnh đạo các địa phương thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, xây dựng tỉnh ngày càng phát triển.
 
Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, ngày 1-7-1989, Quảng Bình chính thức trở về với địa giới hành chính cũ theo Nghị quyết kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa VIII và Quyết định của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Trở về địa giới cũ với ngổn ngang những khó khăn về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật nghèo nàn, sản xuất lạc hậu, đời sống nhân dân khó khăn cả về vật chất và tinh thần.
 
Đồng Hới - thành phố trẻ
Đồng Hới - thành phố trẻ
Thị xã Đồng Hới, trung tâm tỉnh lỵ lúc đó in đậm dấu vết tàn phá của chiến tranh. Nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Đảng, quân và dân Quảng Bình đã nỗ lực, phấn đấu không mệt mỏi. Sau hơn 3 thập kỷ tái thiết quê hương, những thành quả Quảng Bình đạt được rất đáng tự hào. Tăng trưởng kinh tế bình quân thời kỳ 1989-2019 đạt 8,2%. So với năm 1989, quy mô kinh tế năm 2019 tăng 119 lần; thu ngân sách trên địa bàn tăng gần 429 lần (năm 2019 thu gần 6.000 tỷ đồng); GRDP bình quân đầu người tăng 89 lần. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện; nếu như ngày đầu tách tỉnh, tỷ lệ hộ nghèo chiếm gần 50% thì đến nay giảm còn 4,98%. Từ một tỉnh nghèo, đến nay các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ của Quảng Bình đang phát triển mạnh mẽ. 
 
Đặc biệt, trong thời kỳ 2010-2019, du lịch đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Phong Nha- Kẻ Bàng hai lần được vinh danh Di sản Thiên nhiên thế giới và Quảng Bình trở thành một dấu son trên bản đồ du lịch của thế giới. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản phát triển toàn diện. Phong trào “Gió Đại Phong” năm xưa vẫn tiếp tục được nông dân Quảng Bình khởi dậy và phát triển ở một tầm cao mới với những cánh đồng 7 tấn/ha và xuất hiện nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Quảng Bình cũng là địa phương có tỷ lệ độ che phủ rừng thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Kinh tế biển đã có những chuyển biến rõ rệt, đội tàu đánh bắt xa bờ của tỉnh xếp thứ 3 toàn quốc; những ngư dân can trường vừa tham gia đánh bắt hải sản vừa chung tay giữ gìn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
 
Đến thời điểm này, Quảng Bình đã từng bước xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, đô thị ngày càng đồng bộ, hiện đại với sân bay, cảng biển, đường sắt, đường bộ… kết nối thuận lợi với các tỉnh trong cả nước, khu vực và thế giới. Đời sống người dân từ thành thị đến nông thôn không ngừng khởi sắc bởi sự thuận lợi trong giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại cùng sự ra đời, phát triển của các vùng kinh tế động lực. Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực giáo dục và thể thao thành tích cao của tỉnh đã ghi nhiều dấu ấn nổi bật với những tấm huy chương vàng, bạc, đồng quý giá của các em học sinh, các vận động viên trên các đấu trường khu vực, châu lục và quốc tế…
 
Đồng hành cùng cả nước đi qua 90 năm gian khó nhưng đầy vẻ vang, dưới ánh sáng của Đảng, Quảng Bình đã có những đổi thay ngoạn mục trong công tác xây dựng Đảng. Từ 4 chi bộ đảng đầu tiên được thành lập trong giai đoạn 1930 - 1933, đến nay Đảng bộ đã có 74.406 đảng viên sinh hoạt ở 593 tổ chức cơ sở đảng của 13 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Các tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên đã và đang đóng góp nhiều thành tựu quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh của tỉnh. Những thành tựu đó đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng bộ tỉnh; chứng minh khả năng lãnh đạo và bản lĩnh chính trị vững vàng của Đảng bộ địa phương trên cơ sở vận dụng một cách sáng tạo những nguyên lý chung của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
 
Phát huy những kết quả đạt được sau gần một thế kỷ đáng tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh, Quảng Bình tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới với hành trang là những bài học kinh nghiệm, sự nỗ lực và tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng vượt qua gian khó, để hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang “Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, quyết tâm đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững”.
 
HOÀNG ĐĂNG QUANG
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
Theo baoquangbinh.vn

  

VIDEO CLIP

Previous
 • Giảm nguy cơ mắc chủng virus corona mới (nCoV 2019)

 • VOV BACSI24

 • Đánh giặc Corona

 • Cách chằng chống nhà cửa

 • Cách neo đậu tàu thuyền tránh bão

 • Hướng dẫn bảo vệ lồng bè tránh bão

 • Bão và những việc cần quan tâm

Next


GIỚI THIỆU PHIM

Previous
 • Hợp đồng định mệnh

 • Bác sĩ khoa cấp cứu

 • Tào Tháo

 • Niên đại Cam Hồng

 • Tha thứ cho anh

Next

Ngoại tệ
Tỷ giá ngoại tệ ngày : 1/21/2021 6:18:34 PM
MuaCKBán
AUD 17,425.14 17,601.1618,152.96
CAD 17,814.05 17,993.9918,558.11
CHF 25,277.61 25,532.9426,333.41
CNY 3,496.27 3,531.583,642.85
DKK - 3,688.093,826.61
EUR 27,091.24 27,364.8928,506.52
GBP 30,717.19 31,027.4632,000.19
HKD 2,901.60 2,930.913,022.79
INR - 315.61327.99
JPY 215.96 218.14227.24
KRW 18.14 20.1622.09
KWD - 76,104.4079,090.93
MYR - 5,651.415,770.58
NOK - 2,666.812,778.06
RUB - 314.29350.22
SAR - 6,136.246,377.04
SEK - 2,710.612,823.69
SGD 16,968.71 17,140.1117,677.46
THB 680.70 756.34784.74
USD 22,955.00 22,985.0023,165.00
Giá vàng
Tỷ giá Vàng SJC: 04:38:33 PM 21/01/2021
LoạiMuaBán
Vàng SJC 1L - 10L 56.000 56.550
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 54.950 55.500
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 54.950 55.600
Vàng nữ trang 99,99% 54.600 55.300
Vàng nữ trang 99% 53.752 54.752
Vàng nữ trang 75% 39.629 41.629
Vàng nữ trang 58,3% 30.393 32.393
Vàng nữ trang 41,7% 21.212 23.212
qc