[Infographics] Xuat khau nong, lam, thuy san 9 thang tang 17,7% hinh anh 1

Năm 2022, ngành nông nghiệp phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành tăng 2,8-3%; Tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản khoảng 45,5 tỷ USD.

 

Theo vietnamplus.vn