Ngày làm việc thứ 2, kỳ họp thứ tư - HĐND tỉnh khóa ...

 Ngày làm việc thứ 2, kỳ họp thứ tư - HĐND tỉnh khóa ... Ngày 7/12/2016, kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 bước vào ngày làm việc thứ 2. Trong ngày làm việc này, các đại biểu đã tập trung thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ và các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã ...

Cuộc sống rực rõ

Hai số phận

Nghiệt oan

Ngọn lửa kiêu hãnh

LỊCH TRUYỀN HÌNH
Click here to select date
qc