Thứ Tư 17/07/2019 
Triển khai quyết liệt, có hiệu quả công tác phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất

Văn bản mới >> Thông báo

Triển khai quyết liệt, có hiệu quả công tác phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất
Cập nhật lúc 16:58 21/08/2018

Những năm qua, thời tiết có những diễn biến bất thường, cực đoan, cường suất mưa lũ ngày càng lớn. Bên cạnh đó, khả năng dự báo, cảnh báo, khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng còn hạn chế nên thiệt hại do lũ lụt, sạt lở đất vẫn rất lớn, nhất là về người, tài sản, cơ sở hạ tầng của nhân dân và Nhà nước, để lại hậu quả hết sức nặng nề. Để chủ động phòng ngừa, ứng phó hiệu quả, giảm thiệt hại do lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 13/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh yêu cầu Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các sở, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả một số nhiệm vụ sau:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

- Chủ động bố trí nguồn lực từ ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để khắc phục hậu quả thiên tai các năm trước chưa được xử lý. Các trường học khi đầu tư xây dựng lại hoặc xây mới phải đảm bảo an toàn trước thiên tai và kết hợp làm nơi sơ tán, trú tránh cho người dân khi xảy ra thiên tai. Tổ chức kiểm tra, rà soát, xác định và cắm biển cảnh báo khu vực nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đến từng thôn, bản, hộ dân, công trình công cộng (nhất là trường học, cơ sở y tế), tuyến đường giao thông, khu sản xuất để chủ động di dời hoặc sẵn sàng phương án sơ tán khi xảy ra mưa lũ lớn. Triển khai các giải pháp cấp bách tiêu thoát nước, giảm tải để giảm nguy cơ sạt trượt, đảm bảo an toàn cho công trình và khu vực dân cư trong mùa mưa lũ.

- Tổ chức các tổ, đội xung kích phòng chống thiên tai tại từng thôn, bản để chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai ngay từ giờ đầu. Làm tốt công tác bảo đảm an toàn giao thông trong mùa mưa lũ, chủ động bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn giao thông qua bến đò, ngầm tràn, các đoạn đường bị ngập sâu, nước chảy xiết khi mưa lũ. Bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện tại các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất để sẵn sàng huy động khi có yêu cầu.

- Quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác khoáng sản, kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng khai thác khoáng sản trái phép. Ngăn chặn các hoạt động làm tăng nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất (đào núi, xẻ ta luy dốc đứng để xây dựng nhà ở, công trình; đắp chặn dòng để trữ nước trái quy định).

- Tăng cường thông tin về thiên tai, hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa, ứng phó mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất bằng nhiều hình thức bảo đảm thông tin đến được người dân tại các thôn, bản.

- Đẩy mạnh bảo vệ và phát triển rừng, đặc biệt là rừng phòng hộ đầu nguồn theo Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư; Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ; Kế hoạch số 31-KH/TU ngày 08/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 665/KH-UBND ngày 06/5/2017 của UBND tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì rà soát công tác bảo đảm an toàn các đập, hồ chứa thủy lợi, kiểm tra công tác chuẩn bị nhân lực, vật tư, thiết bị và phương án ứng phó sự cố hồ, đập, nhất là các hồ, đập do địa phương quản lý.

- Hướng dẫn, chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu sản xuất, lịch thời vụ và lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi, công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước phù hợp với đặc thù khí hậu, thiên tai từng vùng, hạn chế rủi ro trong sản xuất cho người dân.

- Kiểm tra, đôn đốc triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; gắn xây dựng cộng đồng an toàn với thực hiện tiêu chí phòng chống thiên tai trong xây dựng nông thôn mới; xây dựng mô hình thí điểm khu tái định cư chủ động phòng tránh thiên tai.

- Đôn đốc, kiểm tra các địa phương, đơn vị đẩy mạnh bảo vệ và phát triển rừng, đặc biệt là rừng phòng hộ đầu nguồn theo Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư; Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ; Kế hoạch số 31-KH/TU ngày 08/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 665/KH-UBND ngày 06/5/2017 của UBND tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

3. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh: Sẵn sàng điều động, chi viện lực lượng, phương tiện để hỗ trợ các địa phương ứng phó thiên tai, nhất là việc sơ tán người dân và tài sản đến nơi an toàn, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới.

4. Sở Giao thông vận tải:

- Chỉ đạo các chủ đầu tư và đơn vị có liên quan khi đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông phải đảm bảo an toàn, ổn định, thoát nước, không gây cản lũ, hạn chế sạt trượt khi có mưa lũ.

- Chuẩn bị đủ lực lượng, phương tiện, vật tư dự phòng phục vụ khắc phục sự cố; thực hiện nghiêm chế độ tuần tra, chốt gác, bố trí cảnh báo tại các công trình, vị trí xung yếu, khu vực trọng điểm như: cầu, đường yếu, dễ bị ngập nước, đoạn đường bị sạt lở đất, đá, khu vực hay xảy ra lũ ống, lũ quét để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

- Đảm bảo giao thông, kịp thời khắc phục hậu quả lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đá trên các tuyến đường giao thông trong thời gian nhanh nhất; phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông trong việc phân luồng, phân tuyến để bảo đảm an toàn, hạn chế ách tắc khi mưa lũ.

5. Sở Xây dựng phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, hướng dẫn các địa phương rà soát quy hoạch, sắp xếp lại dân cư tại các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; hướng dẫn xây dựng nhà an toàn trước thiên tai, phòng tránh lũ quét, sạt lở đất.

6. Sở Công Thương:

- Chủ trì rà soát công tác bảo đảm an toàn, kiểm tra công tác chuẩn bị nhân lực, vật tư, thiết bị và phương án sẵn sàng ứng phó với sự cố đập thủy điện, hệ thống truyền tải điện, hoạt động khai thác khoáng sản.

- Xây dựng phương án dự trữ, huy động lương thực, hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu phù hợp với từng khu vực để chủ động đảm bảo nguồn hàng cho vùng bị thiên tai khi có yêu cầu.

7. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Kiểm tra, đôn đốc việc chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị sẵn sàng xử lý sự cố đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; chỉ đạo các nhà mạng nhắn tin cảnh báo thiên tai tới các thuê bao trong khu vực có nguy cơ xảy ra thiên tai.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan truyền thông, các địa phương đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất để người dân dễ hiểu, dễ nhớ và làm theo.

8. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Rà soát, phân vùng rủi ro thiên tai, cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá cho các địa phương miền núi; lập bản đồ cảnh báo thiên tai đối với các loại thiên tai lũ ống, lũ quét, sạt lở đất làm cơ sở cho việc bố trí, sắp xếp lại dân cư.

- Quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác khoáng sản, kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, không để xảy ra sạt lở gây thiệt hại về người tại khu vực khai thác khoáng sản khi mưa lũ.

9. Đài Khí tượng thủy văn Quảng Bình: Tập trung nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo thiên tai, cung cấp đầy đủ, kịp thời các bản tin dự báo mưa, lũ, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

10. Sở Khoa học và Công nghệ ưu tiên phối hợp, tổ chức thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ trong hoạt động phòng, chống thiên tai, nhất là hệ thống cảnh báo và công trình phòng chống lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

11. Sở Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh giáo dục, truyền thông kiến thức, kỹ năng phòng, chống thiên tai, trong đó có lũ quét, sạt lở đất cho học sinh, sinh viên; hướng dẫn đầu tư cơ sở trường học kiên cố đảm bảo an toàn kết hợp nơi trú tránh khi thiên tai xảy ra.

12. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi, chỉ đạo công tác bảo đảm an sinh, xã hội khi xảy ra thiên tai; chủ động phối hợp với cơ quan liên quan rà soát, tổng hợp các hộ có nguy cơ bị thiếu đói, các hộ có nhà đổ, sập, trôi và hư hỏng nặng để kịp thời có phương án trợ giúp nhân dân khắc phục sớm ổn định đời sống.

13. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính ưu tiên bố trí các nguồn lực để triển khai các chương trình, đề án, dự án di dời dân cư, dự án phục vụ công tác phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

14. Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình, Báo Quảng Bình tăng cường thời lượng tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức cộng đồng, hướng dẫn biện pháp phòng, tránh, kỹ năng ứng phó các loại hình thiên tai, nhất là lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; đưa tin chính xác, kịp thời về tình hình và công tác chỉ đạo phòng, tránh, khắc phục thiên tai.

15. Giao Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện các nội dung của Chỉ thị này.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân liên quan nghiêm túctriển khai thực hiện./.

Theo Hồng Lựu

quangbinh.gov.vnVIDEO CLIP

Previous
  • Lễ hội hang động Quảng Bình 2019

  • Hướng dẫn sử dụng truyền hình số mặt đất DVB-T2

  • Kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh và 70 năm Quảng Bình quật khởi

  • Các biện pháp phòng chống dịch tả lợn châu phi

Next

GIỚI THIỆU PHIM

Previous
  • Tình yêu và thù hận

  • Bên nhau trọn đời

  • Tình thù hai mặt

Next


Ngoại tệ
MuaCKBán
AUD 16027.1 16123.8416398.03
CAD 17435.68 17594.0317893.22
CHF 23138.78 23301.8923698.14
DKK 0 3430.523538.06
EUR 25786.11 25863.726640.48
GBP 28467.61 28668.2928923.49
HKD 2926.72 2947.352991.48
INR 0 337.22350.46
JPY 211.41 213.55221.23
KRW 17.96 18.9120.5
KWD 0 76030.5979013.84
MYR 0 5604.595677.15
NOK 0 2664.072747.57
RUB 0 367.37409.36
SAR 0 61716413.13
SEK 0 2439.662501.08
SGD 16862.75 16981.6217167.08
THB 736.01 736.01766.71
USD 23140 2314023260
Giá vàng
LoạiMuaBán
qc