[Infographics] 26 ngay Viet Nam khong co ca lay nhiem trong cong dong hinh anh 1

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính từ 6 giờ ngày 16/4 đến 6 giờ ngày 12/5, đã 26 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Theo vietnamplus.vn