Trong năm tháng đầu năm nay, tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2019.

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong năm tháng đầu năm 2020 (tính từ ngày 15/12/2019 đến 14/5/2020), toàn quốc xảy ra 5.508 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.667 người, bị thương 3.965 người.

Nếu tính toán, bình quân mỗi ngày cả nước có khoảng 18 người tử vong vì tai nạn giao thông.

“So với năm tháng đầu năm 2019, số vụ tai nạn giao thông giảm 1.271 vụ (giảm 18,7%), số người chết giảm 461 người (giảm 14,7%), số người bị thương giảm 1.289 người (giảm 24,5%),” ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đưa ra con số.

Cụ thể, lĩnh vực đường bộ xảy ra 3.069 vụ, làm chết 2.603 người, bị thương 1.536 người. So với cùng kỳ năm trước, tai nạn giao thông giảm 479 vụ (-13,5%), giảm 474 người chết (-15,4%), giảm 463 người bị thương(-23,16%).

Đường sắt xảy ra 36 vụ, làm chết 31 người, bị thương 7 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 19 vụ (giảm 34,55%), giảm 4 người chết (-11,43%), giảm 17 người bị thương (giảm 70,83%).

Chỉ tính riêng trong tháng 5/2020 (từ ngày 15/4 đến 14/5/2020), cả nước xảy ra 998 vụ tai nạn giao thông, làm chết 529 người và làm bị thương 660 người. So với tháng cùng kỳ năm 2019, tai nạn giao thông giảm 328 vụ (giảm 24,7%), giảm 29 người chết (giảm 5,2%), giảm 415 người bị thương (giảm 38,6%).

Trong đó, đường bộ xảy ra 608 vụ, làm chết 518 người, bị thương 283 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 92 vụ (-13,1%), giảm 35 người chết (-6,3%), giảm 123 người bị thương (-30,3%). Đường sắt xảy ra 4 vụ, làm chết 3 người, không có người bị thương. So với cùng kỳ năm trước giảm 5 vụ (-55,5%), giảm 2 người chết (-40%), giảm 2 người bị thương (-100%).

Theo Việt Hùng
vietnamplus.vn