Cac buoc dong bao hiem xa hoi tu nguyen tai Cong Dich vu cong Quoc gia hinh anh 1

Bước 3: Ở màn hình dưới, chọn dịch vụ "Đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện.”

Cac buoc dong bao hiem xa hoi tu nguyen tai Cong Dich vu cong Quoc gia hinh anh 2

Bước 4: Nhập mã số bảo hiểm xã hội rồi click nút "Tra cứu" (nếu không nhớ mã số bảo hiểm xã hội thì có thể ấn vào nút “Tra cứu mã số bảo hiểm xã hội” để thực hiện tìm kiếm).

Nếu nhập đúng mã số bảo hiểm xã hội, thông tin về người tham gia, phương thức đóng, thời gian đóng và thông tin về cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ được hiển thị để bạn kiểm tra.

Cac buoc dong bao hiem xa hoi tu nguyen tai Cong Dich vu cong Quoc gia hinh anh 3

Ở bước này, lựa chọn ngân hàng thụ hưởng của cơ quan bảo hiểm xã hội. Tiếp đó bấm nút "Thanh toán.”

Bước 5: Màn hình cổng thanh toán Payment Platform sẽ hiển thị cho bạn lựa chọn Ngân hàng hoặc trung gian thanh toán mà bạn mở tài khoản để thực hiện việc thanh toán.

Cac buoc dong bao hiem xa hoi tu nguyen tai Cong Dich vu cong Quoc gia hinh anh 4

Ví dụ, chọn Ngân hàng Vietcombank rồi click vào nút "Thanh toán". Hệ thống sẽ điều hướng qua trang Internet Banking của Ngân hàng Vietcombank.

Bước 6: Đăng nhập tài khoản Ngân hàng của bạn để thực hiện thanh toán.

Cac buoc dong bao hiem xa hoi tu nguyen tai Cong Dich vu cong Quoc gia hinh anh 5

Bước 7: Hệ thống sẽ hiển thị lại thông tin thanh toán một lần nữa để bạn xác nhận. Nếu các thông tin đã chính xác, bạn click vào nút "Xác nhận."

Cac buoc dong bao hiem xa hoi tu nguyen tai Cong Dich vu cong Quoc gia hinh anh 6

Bước 8: Xác nhận việc thanh toán bằng cách nhập mã OTP do Ngân hàng gửi đến điện thoại của bạn.

Cac buoc dong bao hiem xa hoi tu nguyen tai Cong Dich vu cong Quoc gia hinh anh 7

Bước 9: Khi thanh toán thành công, hệ thống sẽ điều hướng quay trở lại giao diện của Cổng Dịch vụ công Quốc gia với thông báo "Thanh toán thành công".

Cac buoc dong bao hiem xa hoi tu nguyen tai Cong Dich vu cong Quoc gia hinh anh 8

Như vậy, việc đóng bảo hiểm tự nguyện trực tuyến đã thành công.

Theo cáo cáo của Văn phòng Chính phủ về kết quả xây dựng, vận hành Cổng Dịch vụ Quốc gia quý 2/2020, nếu đa số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và chỉ 50% người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình thực hiện thanh toán trực tuyến thì mỗi năm sẽ tiết kiệm được hơn 930 tỷ đồng chi phí đi lại.
 
Theo Hồng Kiều
vietnamplus.vn